Skip to main content

Välj rätt risknivå i din pension!

Visst vore det trist att ha sparat ihop ett bra pensionskapital, oavsett om det är ett privat sparande eller en pensionsförsäkring också blir det en nedgång/sättning på börsen precis när du ska börja ta ut dina pengar? Nedgången kan ha flera orsaker, just nu har vi en hög inflation men det finns mängder med skäl som gör att börsen går ner. Generellt sätt så kan vi räkna med en rejälare börsnedgång var åttonde år och uppemot 15% skillnad bara under ett år. Har du pengar investerade på börsen så är det något du måste leva med och kunna hantera.

Vad är ”rätt” risknivå?

Nu är vi inne på frågor av typen: ”hur långt är ett snöre”.

 • Ett första steg är att se hur lång tid det är kvar tills du behöver pengarna. Om det är mer än 10 år rekommenderas 100% aktiefonder. Säg att du är 55 år idag och ska gå i pension om 10 år och ska ta ut pengarna under 5 år. Du tar inte ut hela beloppet när du fyller 65, utan bara 1/5-del. Då är det 4/5-delar som du har längre än 10  år, dvs 80% kan du fortfarande ha i aktier. De resterande 20% kan vara lämpligt att åtminstone delvis lägga i en eller flera räntefonder.
 • Hur mycket av ditt totala kapital har du på börsen? Säg att du äger ditt boende och du har en stor del förmånsbestämd pension eller traditionellt förvaltad pension, det du har i dessa delar kommer inte att påverkas av hur börsen går – dvs risken är låg. Om du bara har en mindre del av ditt kapital på börsen så kanske du vill kosta på dig att ta högre risk för att ha möjligheten att kunna få pengarna att växa.
  Det är så den allmänna pensionen är konstruerad: ca 84% all pension som avsätts till den allmänna pensionen hamnar i Inkomstpensionen och ca 14% placerar i Premiepensionen. Inkomstpensionen klassas som låg risk då den inte är beroende av hur börsen går. Den är vår trygga bas i pensionen. Genom att Premiepensionen bara är en liten del av den Allmänna Pensionen kan vi kosta på oss att ta högre risk där, för totalt sett så blir det ändå bara en medelrisk-kategorisering om man slår ihop Inkomstpension + Premiepension (där Inkomstpensionen är låg och Premiepensionen kan bli hög (beroende på vad du väljer för fonder).

Olika risknivåer

Sjävklart finns det både mer eller mindre riskfyllda fonder eller aktier. När det gäller fonder så klassas de i risklass från 1 till 7, där de med lägst risk har klass 1 och de med högst risk har klass 7.

 • Väljer du fonder med låg risk kan du förvänta dig små kurssvängningar, både upp och ner. Det innebär en lägre risk för förluster men också en mindre möjlighet att få hög avkastning
 • Väljer du fonder med hög risk så kan du förvänta dig att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden, men du har möjlighet tll högre avkastning.
 • När det gäller aktier kan du i mångt och mycket säga att du har hög risk i mindre bolag och mindre risk bland de större bolagen. Att äga aktier i Ericsson är betydligt mindre riskfyllt än att äga aktier i Lasses Mekaniska.
 • Har du en tradtionell försäkring så viktar vissa av dem ner den högavkastande delen (läs aktier) när du går i pension, andra har samma nivå hela tiden. Här får du titta på vad som gäller för just din pensionsförsäkring.

 

Nedanstående bild visar olika fondkategorier, där du har lägre risk på den vänstra sidan och högre risk på den högra sidan. Om du har en bred globalfond så hamnar den vanligtvis i risknivå 6, dvs ganska högt trots att du har en bred bas ned bolag från hela världen.

 

Så, i takt med att du närmare dig pension så är det bra att fundera över vilken risknivå du är villig att ta och investera utifrån det. För de flesta innebär det att de byter bort aktiefonder mot bland- eller generationsfonder.

Vilken avkastning kan du förvänta dig?

Desto mer aktier du har, desto högre är sannolikheten för hög avkastning. Byter du ut aktier mot räntor så kommer avkastningen sannolikt att bli lägre, men fördelen är att rörelserna blir lägre och sannolikheten för negativ avkastning minskar. Nedanstående bild visar uppskattad avkastning utifrån fördelningen mellan aktier och räntor. Siffrorna baserar på de senaste 40 åren.

Vilka marginaler har du?

En annan, inte helt oviktig faktor, är hur dina ekonomiska marginaler ser ut. Om du har en tight ekonomi vill du sannolikt inte riskera att förlora pengar och då bör du välja de lägre riskklasserna. Mitt tips är dock att inte vara allt för försiktigt då räntefonderna ofta inte ens täcker inflationstakten. Du vill sannolikt åtminstone behålla din köpkraft och då krävs några procents avkastning varje år (i år är inflationen löjligt hög och just nu är det inte rimligt att hålla samma avkastningstakt, men i ett längre perspektiv är det mer realistiskt).

Om du däremot har bra marginaler i din ekonomi, du har kanske ett bra privat sparande – då kan du kosta på dig att ta högre risk för du har de ekonomiska musklerna att klara svagare år med negativ avkastning.

God råd

 1. En bra tumregel är att ha 10% aktier för varje år du har kvar tills pengarna behövs. Exempel: Om du har sex år kvar tills pengarna behövs skulle det innebära 60% aktier och 40% räntor.
 2. Ta inte för hög risk! Det är lätt hänt att man ligger kvar i 100% aktiefonder trots att pensionen närmar sig. Skälet är flera:
  1. Du glömmer helt enkelt bort att ändra.
  2. Du är girig och vill maximera avkastningen.
  3. Du underskattar effekten/skadan en rejäl börskrasch kan ha på dina sparade pengar och din pension.
 3. Diversifiera! Se till att ha en trygg bas genom tex en förmånsbestämd pension (om du tillhör ett sånt kollektivavtal) eller traditionellt förvaltade pensionsförsäkringar. Innan du börjar ta ut din Premiepension så kan du välja att omvandla den till en traditionellt förvaltad försäkring. Ett annat alternativ kan vara att flytta pengarna från en fondförsäkring till en traditionellt förvaltad försäkring för att dra ner på risken men slippa ha en blandfond.
 4. Komplicera inte till beräkningarna utan gör det ”tillräckligt bra”! Ett sätt att göra det är att välja en generationsfond som automatiskt drar ner på risken desto äldre du blir. Den mest kända generationsfonden är sannolikt AP7 Såfa i Premiepensionen. Om du en generationsfond så kan du vara trygg i att du aldrig tar för stor risk (däremot kan det vara bra att veta nedtrappningen sker olika i alla generationsfonder).
 5. Se till helheten! Lägg ihop ditt privata sparande och dina pensionspengar. Vilken risk tar du total sett?
 6. Spara privat! Jag säger inte att du ska tokspara idag för att ha pengar som pensionär, utan mitt tips är att hitta en rimlig nivå där du kan leva här och nu samtidigt som du säkrar ditt framtida liv som pensionär. Titta på hur mycket du kommer att få i pension efter skatt och jämför det med vad du vill ha att röra dig med som pensionär. Är det ett glapp? Då är det dags att antingen revidera pensionsplanerna, tex jobba längre eller dra ner på levnadskostnaderna. Vill du hjälp med dessa beräkningar så startar kursen ”Spara till pensionen” den 30 november. Biljettsläpp sker inom en vecka.

Har du börjat fundera på hur du ska trappa ner risken i ditt sparande och dina pensioner inför pension?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *