Skip to main content
fondtorgsnämnden, ppm, ppm logga in, ppm mina sidor,premepension, ppm, ppm-fonder

Vad händer med Premiepensionens fonder nu när Fondtorgsnämnden finns?

Alla som tjänar in till Allmän Pension, dvs den du tjänar in till när du betalar skatt på din inkomst har två typer av pension: Inkomstpension (som är en pensionsskuld från staten till dig) och Premiepension där du själv kan påverka värdet genom att välja olika fonder. Vi är ca 6,1 miljoner personer som har ett Premiepensionskonto. I majoriteten av dessa konton (ca 5 miljoner) hittar vi  det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa (Såfa = Statens ÅrskullsFörvaltningsAlternativ. Har du inte själv gjort något val hamnar dina pengar i AP7 Såfa, men du kan även själv ha valt att ha den. Nåja, detta inlägg ska inte handla om AP7Såfan utan om Fondtorgsnämnden och vad som kommer att hända med våra fonder.

Bakgrund

Jag tror inte att någon har missat att det tidigare har funnits ett antal oseriösa fondbolag i Premiepensionen, tex Falcon Funds och Allra. En del av Pensionsgruppens överenskommelse i december 2017 omfattade åtgärder för att skapa ett tryggare fondtorg. I ett första steg så infördes hårdare inträdeskrav på fondbolagen bland annat att fonden måste ha minst 500 miljoner kronor i kapital utanför Premiepensionen och ha minst tre års historik. Detta gjorde att antal fonder drastiskt minskade och idag finns det knappt 500 fonder att välja mellan. Systemet är öppet för alla, så den som vi vill ha med sin fond i Premiepensionens urval behöver bara uppfylla kraven (och betala en avgift). Som ett ytterligare steg inrättades en ny nämnd: Fondtorgsnämnden, nämnden har fått i  uppdrag att hantera fonderna i Premiepensionen. Den största skillnaden för fondbolagen blir att fonderna nu kommer att upphandlas, precis som det idag sker i de kollektivavtalade tjänstepensionerna, istället för att fondbolagen själva ansöker. För oss ”kunder” innebär det ett snävare, men enligt Fondtorgsnämnden, bättre utbud.

Vad är Fondtorgsnämnden?

Fondtorgsnämnden är en myndighet som startade den 20 juni i år. Den ligger under Pensionsmyndigheten och består av sju nämndledamöter som tar alla beslut och ett kansli. Kansliet beräknas när allt är klart att bestå av 30-35 personer. Fysiskt så kommer de att finnas i Tumba.

Nämndens uppdrag är att upphandla och granska fonderna som ska finnas i Premiepensionen.  Nämndens kostnader ska täckas av fondbolagen som kommer att få betala en anbudsavgft (för att få lämna anbud i upphandlingen) samt en årlig avgift som sannolikt kommer att baseras på volymen av kapital.

Nämnden vill också ge bättre information till användarna, tex genom att kunna påminna om man är ung om man har legat i en räntefond länge. De vill ge mer anpassad information för att få medvetna val.

De tror att de nya fonderna ska kunna avkasta 0,5% mer än nuvarande fonder vilket motsvarar ca 500 kronor/månad i högre pension för en genomsnittlig pensionär.

Hur upphandlas och väljs fonderna ut?

Erik Fransson som är kanslichef uppger i minPensionspodden att ”de ska hitta förvaltare som är duktiga på att förvalta pengar och att vi användare inte själva ska behöva fundera på tex vilken globalfond som är bäst, utan det urvalet ska nämnden redan ha nämnden gjort”. Hur kriterierna för att bedöma vad som är ”bäst” framgår dock inte, men det kommer bland annat att ske en kvalitativ bedömning av förvaltaren/förvaltarteamet. Fonderna ska vara ”trygga, hållbara och hålla en hög kvalitet”.

Det är de individuella fonderna som ska utvärderas, men även fondbolagen kommer att behöva uppfylla vissa grundkrav.  Själva upphandlingen kommer att ske kategorivis och antal fonder per kategori kommer bland annat att baseras på hur mycket pengar som finns inom aktuell kategori idag, men det kommer även att tas hänsyn till fonderna förmåga att ta emot denmängden kapital som kommer att flöda in. Ett exempel är småbolagsfonder där det är svårt att stoppa in mycket kapital i få fonder. I ett sådant fall kan det bli flera fonder trots att kapitalet inte är så stort.

Kategorier med mycket pengar uppskattas innehålla 3-8 fonder, men förutsättningarna och resultatet kommer att skilja sig åt mellan de olika kategorierna. Målet är att utbudet fortfarande ska ge en reell valmöjlighet och ha både bredd och djup. När det gäller tex globala indexfonder så kommer dock urvalet att begränsas.

När det gäller hållbarhet så kommer det att finnas vissa minimikrav och sen kommer kraven att justeras beroende på vilken kategori det är. Ett exempel är att det tex kan ställas krav på vilket index en passivt förvaltad fond ska följa. För de aktivt förvaltade fonderna så kommer nämnden att titta på hur förvaltarna använder hållbarhetsinformationen.

Antalet fonder kommer att minskas rejält och därmed kommer varje fond att få mer kapital från Premiepensionen än tidigare.  Antalet fonder har tidigare uppskattats till 150-200 och enligt Erik Fransson finns det inte något skäl att ändra den uppskattningen.

När startar upphandlingen?

Upphandlingen av den första kategorin beräknas starta vid årskiftet 2022/2023. Fondavtalen ska ha en maximal löptid på 12 år och fonderna kommer att utvärderas löpande för att säkerställa att de håller samma nivå som vid upphandlingstillfället. Om avtalet sägs upp så kommer dina pengar att sättas in i en likvärdig fond eller så kommer en tilläggsupphandling att ske.

Här har jag svårt att se hur nya fondkategorier ska kunna komma in. Under 12 år så hinner mycket hinna, tex så har fonder inom ”Ny Energi” blivit mer och mer populära. De klassas idag som ”Råvaror och energi” hos Pensionsmyndigheten, men om vi hade haft en upphandling för 12 år sedan så hade inte många av dem kommit med då de inte fanns då. Handelsbanken Hållbar Energi startade tex inte förrän 2015.  Om några år är det säkert någon annan fondkategori som är aktuell och om nämnden då inte är lyhörd för våra önskemål eller ordnar ytterligare upphandlingar så kommer utbudet att stagnera.

Vad händer om min nuvarande fond inte blir upphandlad?

Om någon av dina nuvarande fonder inte blev upphandlad så kommer du att få ett brev från Pensionsmyndigheten med information. Du kan då välja någon av de upphandla fonderna inom den aktuella kategorin. Om du inte gör någon val så kommer dina pengar att flyttas till den fond som upplevs som likvärdig med din tidigare fond.  Flytten ska ske kontrollerat så att avlämnande och mottagande fond inte drabbas av stora ut- respektive inflöden av kapital. Det innebär att dina pengar kan komma att föras över stegvis från den gamla fonden till den nya. De första breven beräknas skickas ut sommaren 2023.

Byte av fonder kommer även fortsättningsvis att hanteras av Pensionsmyndigheten. Du som har AP7 Såfa kommer inte att påverkas av upphandlingen utan kan ligga kvar i AP7 Såfa. Precis som innan kan du kombinera AP7 Såfa med egna fonder, dock är totalt antal fonder fortfarande begränsat till fem.

Om du inte är nöjd med Fondtorgsnämndens upphandling?

Det kommer inte att finns någon möjlighet att överklaga urvalet, men jag hoppas att nämnden kommer att ha ett öppet sinne och vara mottaglig för våra synpunkter så att det blir ett fondutval majoriteten är nöjd med.

Under 2021 var det endast 4,6% av pensionsspararna som gjorde något fondbyte, så man kan tycka att det är mycket jobb för ett fåtal människor. Personligen är jag nöjd med nuvarande utbud då bredden tilltalar mig, men jag kan förstå att ett mindre och  mer riktat urval kan vara till hjälp för de som av någon anledning inte vill ha AP7 Såfa men vill ha stöttning i sina fondval. orts borde vara tillgänglig.

När är det klart ?

Fondtorgsnämnden har tre år på sig att genomföra upphandlingarna så sommaren 2025 ska allt vara klart, men då upphandlingen sker kategorivis så kan det dröja innan du blir påverkad.

Nu är jag jättenyfiken på vad du tycker om detta? Hiss eller diss?

 

Referenser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *