Skip to main content

Vad är tjänstepension?

När du arbetar och betalar in skatt så tjänar du in till allmän pension (tänk det orange kuvertet). Det är basen i din pension. Har du en bra arbetsgivare så betalar de även in pengar till en eller flera tjänstepensioner. En pensionsförsäkring är helt enkelt en försäkring som gör att du kommer att kunna få pengar när du blir pensionär. Många kollektivavtal har en begränsning i hur gammal du måste vara för att börja få tjänstepensionsinbetalningar, ofta börjar inbetalningarna när du är mellan 22-27 år. För detaljer; kolla med din arbetsgivare eller fackförbund.

Hur mycket betalas in till tjänstepensionen?

Om din arbetsplats har kollektivavtal så är det redan bestämt hur mycket pengar du får insatt till din pension.  Det normala är 4,5% upp till en lön på ca 44 tusen/månad och hela 30% på belopp över det. Skälet till att det blir en stå stor ökning är att du inte tjänar in till allmän pension på belopp över det. Detta är en premiebestämd försäkring.

I vissa kollektivavtal så har man kommit överens om att istället för at betala in en viss procent av din lön till en försäkring, så betalas det ut en viss procent av din slutlön istället. Detta är en förmånsbestämd försäkring.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal är det upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om ett vettigt upplägg. Procentsifforna för den premiebestämda pensionen är en bra början.

Pensionsmyndigheten har en snurra där du kan räkna ut hur mycket som brukar betalas in: Räkna ut din tjänstepension | Pensionsmyndigheten

Hur förvaltas pengarna?

Här har vi två val:

  • Fondförvaltning (även kallad depå) – här väljer du själv vilka fonder du vill investera i.
    I den kollektivavtalade försäkringarna är urvalet upphandlat och du får låga avgifter men ett begränsat utbud. Då du investerar på börsen så kan beloppen variera stort över tid, men i det långa loppet så brukar börsen ge cirka 8%/år i avkastning.
  • Traditionell förvaltning – här sköter pensionsbolag om förvaltningen, så du behöver inte ta några egna beslut. Detta är ett tryggare och stabilare val än fonder då bolagen även investeraren en hel del utanför börsen. En grom uppskattning är att den tradtionella försäkringen ger 4-6%/år över en längre tidshorisont.

Har du en förmånsbestämd försäkring så baseras den som sagt på din slutlön alternativt ett snitt på de senaste 3-5 åren. Har du arbetat i 30 år så brukar man få 10% av lönen upp till ca 44 tusen och 65% över det. Har du jobbat mindre än 30 år så minskas beloppet. Går du ner i arbetstid åren innan pension gäller andra regler. Du kan läsa mer om förmånsbestämd pension hos Alecta som är den största(?) aktören inom förmånsbestämd pension ITP 2 Ålderspension och ITPK | Alecta.

Hur stor blir tjänstepensionen?

En grov riktlinje är att du kommer att få 40% av din slutlön i allmän pension och att tjänstepensionen lägger till ytterligare 20%. Det slutliga beloppet beror bland annat på;

  • Din lön – tjänar du mycket så kan det blir ett rejält belopp (tänk de 30% över ca 44 tusen/månad)
  • Antal år du har jobbat – dvs total inbetalning
  • Förvaltningstyp – en fondförsäkring ger över tid bättre avkastning än en traditionell försäkring, så om du har mycket traditionella försäkringar så är uppsidan begränsad. Fondvalen kan ge ett bra tillskott, men å andra sidan kan dåliga val göra att pensionen minskar rejält.
  • Uttagsperiod – tar du ut den under kortare tid så blir beloppet så klart högre per månad än om du tar ut den under en längre tid.

Vad har du idag?

MinPension.se är helt klart det enklaste stället att se hur vilka försäkringar du har idag och hur de är placerade. Logga in med bankId, välj Intjänad pension och den Tjänstepension -visa i detalj.

Vid kollektivavtal i bilden ovan anges vilket avtal som styr försäkringen. Är försäkringen inte kollektivavtald så sår det Inget.

Hantera, byta eller flytta din försäkring

Vill du läsa detaljer om din försäkring så hittar du det hos ditt pensionsbolag, tex Skandia, Swedbank eller Alecta. Här hittar du årsbesked och försäkringsavtalet

Kollektivavtalad försäkring

När du börjar hos en ny arbetsgivare kommer du att hem papper för att välja försäkringsbolag och försäkringstyp. Om du inte väljer något så kommer du att få en traditionell försäkring ett förvalt bolag. Se till att göra ett aktivt val så att du vet var dina pengar placeras! Vill du flytta/byta din försäkring gör du det hos din valcentral. Vilken valcentral just du tillhör kan du se i under Kollektivavtal i hos minPension. Det kan tex stå: Privatanställd tjänsteman (ITP2), då är det Collectum som är din valcentral. Ofta tas det ut en mindre flyttavgift på några hundra kronor.

Icke kollektivavtalad försäkring

Om din försäkring inte är kollektivavtalad så har du större möjlighet att flytta den dit du vill under förutsättning att försäkringsvillkoren tillåter flytt. Läs villkoren. Flyttkostnaden kan bli hög om det gäller en äldre försäkring.

Utbetalningstid

Försäkringarna kan oftast tas ut från 55 år, men det finns skillnader mellan de olika kollektivavtalen, så kolla med ditt försäkringsbolag och/eller valcentral. Vissa erbjuder även möjlighet till partiella uttdag, dvs att du kan begära uttag av tex 25% av försäkringen på fem år. Efter två år beslutar du dig för att ta ut resterande 75% under resten av livet. Uttagsreglerna skiljer sig åt mellan bolagen så det är viktigt att du kollar vad som gäller just för dig.

Det finns ett helt eget inlägg om tidigt uttag av pension:  När kan jag tidigast ta ut pension?

Goda råd

Unna dig tiden att kika igenom vad du har idag. Vilka försäkringar har du och hur är de placerade? Kanske ligger det någon gammal försäkring med dåliga fonder som du borde byta eller så har du för många fondförsäkringar eller kanske för få. Jag kan tycka att det är bra att ha en mix av tradtionellea försäkringar och fondförsäkringar, då man inte fullt ut blir beroende av hur börsen går utan de tradtionella försäkringar ger en stabil grund.

Hur se din fördelning ut mellan traditionella försäkringar, fondförsäkringar och förmånsbestämda försäkringar ut?

Hälsningar

Monica

Comments (4)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *