Skip to main content

Vad är garantipension och vilka andra tillägg finns det?

Oroar du dig för att pensionen ska bli låg? Eller du har kanske till och med passerat stadiet ”oroar dig”, utan du har loggat in på minPension och sett svart på vitt att det kommer att bli knapert. Det klämkäcka första tipset är alltid ”jobba längre” och tumregeln här är att du får 5-6% extra i pension för varje extra år du jobbar. Men… ibland är inte lösningen att jobba längre, kroppen kanske säger ifrån eller så fungerar det inte på just ditt arbete.

Det här behöver inte bara gälla dig själv, utan kan gälla en förälder, vän eller anhörig. Om du har någon i din närhet som du tror kommer att få det knapert kan du tipsa om detta inlägg och uppmana dem att kontakta Pensionsmyndigheten så kan de hjälpa till att se vilka möjligheter som finns.

Har vi fattigpensionärer?

Rubrikerna på nätet och på löpsedlarna handlar med jämna mellanrum om ”de fattiga pensionärerna”, men defintionen på fattig skiljer sig åt beroende på vem man frågar. Ett sätt är att titta på relativ och absolut fattigdom där den relativa är i förhållande till övriga befolkningen och den absoluta fattigdomen räknas i att man har X kronor/dag att röra sig med.

EUs mått på relativ fattigdom benämns som ”risk of poverty”. Nivåmässigt innebär det att en person som har en inkomst efter skatt som underskrider 60 procent av landets medianinkomst riskerar fattigdom och anses ha ”låg ekonomisk standard”. Medelinkomsten i Sverige är 37 100 kronor och efter avdrag för skatt blir det ca 28 800 kronor. Nivån för relativ fattigdom blir därmed ca 17 300 kronor, vilket det är många som i dag inte når upp till.

Under 2023 uppskattas ca 7,5% av pensionärerna leva i ekonomisk fattigdom enligt Pensionsmyndighetens rapport: Ett enklare grundskydd. Över 70% av Sveriges 2,3 miljoner pensionärer har i dag extra ekonomiskt stöd, vilket jag kan tycka är en anmärkningsvärt stor del. Så visst har vi våra utmaningar med vårt pensionssystem.

Hur behåller vi respektavståndet?

När vi pratar ekonomiskt stöd till de som har låg eller ingen pension så poppar ofta ordet respektavstånd upp. Det är ett polariserande ord: vissa säger att vi absolut måste bevara och gärna öka det, men andra menar att det är ointressant och tycker att det vore bättre om alla fick en grundpension man kan klara sig på (typ som medborgarlön men för pensionärer). Vårt pensionssystem baseras på att var och en tjänar in till sin egen pension genom att jobba (gärna länge och med vettig lön….). Allt vi tjänar in brukar benämnas ”livsinkomst” och tanken med respektavståndet är att en person som har jobbat länge och dragit in en vettig livsinkomst också ska ha en vettig pension som ska överstiga de grundskydd och tillägg en person inte har jobbat får. Det ska kort och gott löna sig att arbeta. Här har vi en balansgång där de som av något skäl inte har någon eller en låg livsinkomst ska kunna ha en skälig levnadsstandard när de blir pensionärer, men de facto är snittet på den allmänna pensionen inte särskilt hög och även om vi räknar med tjänstepensionen så är inte avståndet så himla stort.

Är det då ett problem? Ja, det kan  jag tycka. Om du har jobbat i 40 år (vilket vi förväntas göra) och bara får någon tusenlapp eller två mer än de som aldrig har jobbat är det svårt att motivera att man ska slita i så många år.  Däremot tycker jag inte att lösningen är att sänka grundnivån, utan jag ser  hellre att man ökar pensionsavsättningarna som kommer från arbete.

Nåja, detta är en helt annan diskussion så låt oss gå tillbaka till diskutera vilka möjligheter det finns om pensionen blir för mager.

Grundskydd och andra tillägg

I Sverige har vi förmånen att ha ett ”grundskydd” som ingår i den allmänna pensionen. Ca hälften av dagens pensionärer har någon form grundskydd. Grundskyddet ska säkerställa att vi har en viss lägsta inkomst och levnadsnivå. Dessa skydd är:

 • Garantipension – som höjer den lägsta nivån för de som saknar eller har låg pension
 • Bostadstillägg – som ska täcka bostadskostnaderna
 • Äldreförsörjningsstöd – som ska ge en skälig levnadsnivå efter att bostadskostnaderna är täckta
 • Särskilt bostadstillägg – som täcker bostadskostnader som är höga i förhållande till inkomsten

Utöver skydden ovan så tillkom hösten 2021 Inkomstpensionstillägget som ska stötta de som har arbetat länge, men pga låg lön också har en låg pension. Vissa av dessa bidrag prövas automatiskt när tar ut din allmänna pension, men vissa behöver du ansöka om. I dagsläget vet vi att det finns ett mörkertal: alla som är berättigade till bidrag söker inte. Så mitt tips är att om du tror att du är i riskzonen – kolla med Pensionsmyndigheten om du kan vara berättigad till något av dem.

Nedanstående bild är från rapporten ovan och visar hur stort skyddet är i förhållande till tidigare lön för en person som är född 1957. Trots att en person har haft en lön på över 37 tusen så kan den fortfarande få bostadsbidrag.

garantipension, bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, inkomstpensionstillägg, relativ fattigdom, äldreförsörjningsstöd, garantipension 2023
Fördelning av grundskydd som komplement till Allmän pension

Du är berättigad till grundskydd och tillägg om du har fyllt 65 år om du är född 1957, eller 66 år om du är född 1958 eller 1959. För dig som är född 1960 eller senare så kommer lägsta uttagsålder att följa riktåldern. För att se din riktålder se här: Pensionsåldrar och riktålder | Pensionsmyndigheten

Grundskyddet och inkomstpensionstillägget hanteras av Pensionsmyndighet och det är hos dem du ansöker. Låt oss grotta ner oss i de olika alternativen!

Garantipension

Vad är garantipension? Garantipensionen är det första grundskyddet som ska täcka upp vid låg pension.

Målgrupp och syfte: Att ge de som har haft låg livsinkomst och därmed saknar eller har låg allmän pension en grundläggande levnadsnivå, men inte tillräckligt för att även täcka bostadskostnaden

Max belopp: 9 781 kronor för ensamstående och 8 855 kronor för gifta (gäller from augusti 2022). De flesta får dock betydligt mindre, den genomsnittliga garantipensionen är ca 1 900 kronor/månad.

Beräkning: Räknas av mot allmän pension, tilläggspension, änkepension och allmän pension från andra länder, men inte övriga inkomster tex tjänstepension eller lön.

Du får ingen garantipension om du är:

 • Ensamstående och har mer än 14 882 kronor/månad i allmän pension
 • Gift och har mer än 13 477 kronor/månad i allmän pension
vad är garantipension
Garantipension som del av total pension

Krav för full ersättning: 40 års bosättning i Sverige mellan 16 år och ”riktåldern” (66 år from 2023), samt att riktåldern är uppnådd. Om du har flyktingsstatus och är född 1957 eller tidigare kan du få tillgodoräkna dig tid i ditt hemland. Om du har bott och arbetat i annat EU/EES-land kan den tiden få tillgodoräknas. Det krävs dock att det andra landet intygar det.

Har man färre än 40 år minskas beloppet, dock krävs lägst 3 års bosättning i Sverige.

Ansökan: Sker automatiskt vid ansökan om allmän pension.

Får tas med utomlands: Nej. Undantaget Kanada under vissa förutsättningar.

Beskattas: Ja

Kommentar: Garantipensionen tar inte hänsyn till tjänstepension, privat pension eller privat förmögenhet, vilket gör att även personer som har det bra ställt kan få garantipension. Garantipensionen beräknas utifrån antagandet att du tar ut den allmänna pensionen från 65 (om du är fött 1957 eller tidigare) respektive 66 (om du är född 1958 eller 1959), oaktat när du faktiskt tar ut den. Från och med 2026 kommer lägsta uttagsålder att följa riktåldern. Ca

Bostadstillägg inklusive konsumtionsstöd och särskilt bostadstillägg

Målgrupp och syfte: Att täcka bostadskostnaderna och lite till för de som har låg förmåga att betala pga låga inkomster och avsaknad av förmögenhet. Detta gäller oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus.

Max belopp: 7 290 kronor för ensamstående och 3 645 kronor för gifta, registrerad partner eller sambo (gäller from augusti 2022). Medelbeloppet som betalas ut är ca 3500 kronor.

Beräkning: Tar hänsyn till alla inkomster i hushållet, förmögenhet (över 100 000 kronor) och boendekostnader.

 • Inkomster: tex lön, från näringsverksamhet, tjänstepension, utländsk pension, bostadsbidrag eller etableringsersättning. Även arbetsinkomster för make, make eller sambo som är under 65 år räknas med.
 • Tillgångarnas och skulders värde beräknas på 31 december året innan. Inkomstpensionstillägg och egen permanentbostad räknas inte med – vilket är himla tur.
 • Boendekostnaden beräknas bla på: hyra/avgift till BRF, räntekostnad på bolån.

Krav för full ersättning: Du måste bo i Sverige och ta ut hel allmän pension, dvs både inkomstpension och premiepension.

Ansökan: Kräver att personen själv ansöker! Om du har bostadstillägg idag och får ändrade kostnader, tex avgiftshöjning ska det anmälas till Pensionsmyndigheten. Får du högre elkostnader ska det inte anmälas då det ersättningen för el beräknas utifrån schabloner. Pensionsmyndigheten uppskattar att det finns ca 135 000 personer som inte har sökt, men skulle vara berättigad till tillägget om de bara ansökte.

Beskattas: Nej

Kommentar: Du kan göra en preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens hemsida för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Preliminär beräkning av bostadstillägg | Pensionsmyndigheten

Konsumtionsstöd

I bostadstillägget ingår ett konsumptionsstöd som inte har något koppling till bostadskostnaden. Stödet är 840 kronor/månad för ensamstående och 420 kronor/månad för sammanboende.

Ansökan: Sker automatiskt vid ansökan om bostadstillägg

Särskilt bostadstillägg

Pensionärer med höga bostadskostnader i förhållande till sin inkomst kan få ett särskilt bostadstillägg.

Ansökan: Sker automatiskt vid ansökan om bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd

Målgrupp och syfte: Personer som trots garantipension och eventuellt bostadstillägg inte uppnår en skälig levnadsnivå när bostadskostnaderna är betalada, tex personer som inte har 40 års tid i Sverige ska garanteras en rimlig levnadsnivå.

Max belopp: Som skälig levnadsnivå räknas 6 181 kronor för ensamstående och 4 972 kronor för sammanboende gifta eller sambo (gäller from augusti 2022). Medelbeloppet som betalas ut är ca 3400 kronor.

Beräkning: Tar hänsyn till alla inkomster i hushållet oavsett om de är från tjänst, eget företag, kapital eller bidrag. Om du efter att dina boendekostnader är betalda har lägre belopp kvar än de som nämns ovan kan du har rätt till ersättning. Boendekostnaderna ska vara ”skäliga”, vilket beräknas till 7 500 kronor för en ensamstående och 3 750 kronor för gifta, registrerad partner eller sambo.

Krav för full ersättning: Du måste bo i Sverige och ta ut hel allmän pension, dvs både inkomstpension och premiepension.

Ansökan: Görs på samma ansökan som för bostadstillägg

Får tas med utomlands: Beror på vart och hur länge. Gäller det mer än sex månader ska det anmälas till Pensionsmyndigheten.

Beskattas: Nej

Inkomstpensionstillägget

Detta tillägg tillkom hösten 2021 och ingår inte i grundskyddet och följer inte heller ”livsinkomstprincipen”, dvs att vi ska få en pension i förhållande till vad vi har tjänat in.

Målgrupp och syfte: Att förbättra situationen för de som har haft ett långt arbetsliv med låg lön i Sverige. Tanken var att detta skulle öka respektavståndet mot de som inte har jobbat alternativt har jobbat lite.

Max belopp: 600 kronor

Beräkning: Omfattar inkomstpension och pensionstillägg från Sverige, EU/EES-land samt Schweiz. Om du endast tar ut en del av inkomstpensionen, så kommer inkomstpensionstillägget att beräknas med samma andel som du tar ut inkomstpensionen, tex om du tar ut 50% av inkomstpension kommer du endast att få ut 50% av inkomstpensionstillägget. Du behöver ha arbetat och betalat skatt i Sverige i minst ett år.

Du får inget inkomstpensionstillägg om du:

 • Har 17 420 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt.
 • Har 9 223 kronor per månad eller mindre i inkomstgrundad pension före skatt.

Detta baseras på att du tar ut inkomstpensionen vid gällande ålder. Tar du ut den tidigare så kan du trots att beloppet är lägre vara berättigad. Detsamma gäller om du tar ut den senare och har ett högre belopp än vad som är angivet här.

Krav för full ersättning:

 • Att du som är född 1937 eller tidigare har 30 år med pensionspoäng.
 • Att du som är född 1938 till 1944 har 35 år med pensionsgrundande inkomst.
 • Att du som är född 1945 eller senare har 40 år med pensionsgrundande inkomst.

Ansökan: Sker automatiskt vid ansökan om allmän pension.

Får tas med utomlands: Får tas med i ett EU/EES-land eller Schweiz eller konventionsland (ett land Sverige har avtal med om social trygghet).

Beskattas: Ja

Kommentar: Har du en inkomstpension mellan 14 000 och 17 000 kronor riskerar du att få betala mer skatt än du får i bidrag. Om du arbetar samtidigt som du får inkomstpensionstillägg kan din allmänna pension öka vilket kan leda till lägre inkomstpensionstillägg kommande år.

Slutord

Som tur är så finns det bra möjligheter att få extra tillskott om pensionen ser mager ut. Max grundskydd efter skatt är 16 822 kronor, men det är väldigt få som får det. Utöver det tillkommer inkomstpensionstillägget. Det vanligaste tillägget är inkomstpensionstillägget som över 50% får. Det näst vanligaste är garantipensionen som strax över 40% får. Det är bara knappt 13% som får bostadstillägg och endast 1% får äldreförsörjningstöd.

Nuvarande system med flera olika bidrag/skydd/tillägg som beräknas på olika sätt är komplicerat för oss att ta till sig och det är dessutom kostsamt att administera. Ytterligare en poäng är att det är svårt att kontrollera uppgifterna som lämnas så risken för felaktigheter och fusk är överhängande. Pensionsmyndigheten har därför gett förslag på hur systemet kan förenklas så det att det både blir lättare att förstå och mer kostnadseffektivt att administrera. Deras förslag hittar du rapporten ovan. Jag hoppas att det tillsätts en utredning där detta utreds och att vi får ett hållbart och vettigt system.

 

PS: Är det så att du har bidrag och ska sälja din bostad så kan det påverka de stöd som räknar med kapitalinkomster eller förmögenhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *