Skip to main content
fribrev, tjänstpension, flytträtt, återköp av pension

Vad är fribrev och hur fungerar de?

Ett fribrev är en pensionsförsäkring där det inte längre betalas in några pengar (premier). Pensionsförsäkringen kan vara en privat pensionsförsäkring, IPS (Individuellt PensionsSparande) eller en tjänstepension.

Hur uppstår fribrev?

De kan uppstå på flera sätt men när det gäller tjänstepensionen så är den vanligaste utlösande faktorn att du byter arbetsgivare. Då slutar det betalas in pengar till din nuvarande försäkringen och det du har tjänat in ligger kvar i försäkringen.

Ett annat sätt är att du väljer att byta försäkringsbolag för din pensionsförsäkring. Om du flyttar allt kapital från en försäkring hos tex Swedbank till en ny försäkring hos tex Skandia blir det inget fribrev hos Swedbank eftersom det inte finns några pengar kvar där. Om du istället för att flytta kapitalet väljer att låta pengarna hos Swedbank ligga kvar i den försäkringen och att dina nya premier (inbetalningar från din arbetsgivare) hamnar hos Skandia så blir det två försäkringar istället för en. Den som det inte längre är några inbetalningar till omvandlas till ett fribrev.

Tidigare var privat pensionssparande i en IPS avdragsgillt i deklarationen, men när den möjligheten försvann så slutade de flesta att betala in till den. Försäkringen blev då ett fribrev. Så det finns flera anledningar till att du har ett fribrev. Om det är så att du fortfarande betalar in till din IPS: det är få som har avdragsrätt numera och  har du inte det – AVSLUTA inbetalningen omgående.

Det står inte på minPension eller i andra sammanställningar vilka försäkringar som är fribrev, men du kan utgå ifrån att alla där det inte sker några inbetalningar är fribrev.

Påverkas avkastningen av att det är ett fribrev?

Om du har en traditionell försäkring så påverkas inte avkastningen utan den kommer att fortsätta att ge avkastning. Detsamma gäller fondförsäkringar, dvs där du själv väljer fonder i din försäkring. Där kommer din avkastning att öka eller minska beroende på vilka fonder du har.

Har du däremot en förmånsbestämd pension så är det lite skillnad.  Denna pension basera på din slutlön och antal anställningsår. Normalt sett så krävs det att man har arbetet i 30 år för att få full ersättning. Slutar du tidigare så:

  • avslutas din anställning, dvs du får endast räkna med de år du har arbetat
  • din lön kommer inte längre att öka då du inte längre har några löneförhöjningar

Men…. fribrevet kommer att uppräknas i takt med pris- eller inkomstutvecklingen. Tanken är att du ska ha samma köpkraft när du går i pension som är försäkringen omvandlades till ett fribrev. Uppräkningen varierar från år till år . Mitt tips är att du kontaktar ditt pensionsbolag och fråga hur uppräkningen görs för just din försäkring.

Kan fribrev flyttas?

Om ditt fribrev är en icke kollektivavtalad försäkring och är en fondförsäkring kan den flyttas under vissa förutsättningar, se länk nedan.  Övriga icke kollektivavtalade försäkringar kan inte flyttas.

Om ditt fribrev är från en kollektivavtalad försäkring så kan du flytta den inom valcentralens utbud. Förmånsbestämda pensioner och vissa tradtionella försäkringar (där det bara finns en part utpekad för att förvalta den, tex statliga Kåpan)  går inte att flytta.

Är du osäker på om din försäkring går att flytta kolla då med din valcentral (om den är kollektivavtalad), annars med det aktuella försäkringsbolaget.

Vill du läsa mer om vad som krävs för kunna flytta din försäkring så är detta inlägg en bra början: Kan du flytta din tjänstepension? samt Utökad flytträtt för pensioner!

En varning: Det finns bolag som erbjuder sig att samla ihop och flytta dina fribrev till dem, tex Svenska Fribrevsbolaget och om du vill använda en sådan tjänst bör du noga kontrollera vilka avgifter de tar, tex premieavgift (dvs procent på insatt kapital), årlig fast och rörlig avgift samt hur stort fondutbudet är och vilka fondavgfter de tar.  Att flytta en försäkring är enkelt och inget du behöver hjälp med från något bolag. Det räcker att du kontaktar bolaget du vill flytta till så löser det allt det praktiska.

Kan fribrev förtidslösas?

Är försäkringen en icke kollektivavtalad fondförsäkring och värd mindre än 48 300 kronor (år 2022) så kan den återköpas/förtidslösas. Det innebär att försäkringen avslutas och den betalas ut som ett engångsbelopp. Beloppet utbetalas med  avdrag för 30% skatt. Utbetalningen kommer att visas i deklarationen som ”Inkomst av tjänst”, du behöver inte själv komma ihåg att ta upp den.

Sammanfattning och tips

Ett fribrev skiljer sig inte särskilt mycket mot en pensionsförsäkring där du har en aktiv premieinbetalning. Den stora skillnaden är flytträtt och återköpsmöjligheten.

Har du många pensionsförsäkringar kan det vara bra att förtidslösa några så att det blir mer överblickbart och lättare att hantera. Du kan tex välja att ta ut dem som engångsutbetalningar i början av din pensionering och leva på de pengarna innan du beslutar att ta ut de resterande över en längre period.

 

Lycka till!

Comments (4)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *