Skip to main content

Vad är en entréfond / entrélösning och vilken är bäst?

Om du inte gör något val i Premiepensionen så placeras dina pengar i AP7 Såfa som är en generationsfond. Den består av två underliggande fonder: AP7 Aktiefond som är en global fond innehållande över 3000 bolag, och AP7 Räntefond som innehåller räntepapper. Fram tills du fyller 55 år så består AP7 Såfa av bara av AP7 Aktiefond, men efter att du har fyllt 55 år så minskar man på aktiedelen och ökar räntedelen för att dra ner på risken. När vi är unga kan vi ta hög risk i förhoppning om att värdet ska öka rejält (den så kallade intjänaingsfasen), men när vi närmar oss pensionen vill vi dra ner på risken för att säkra hem pengarna (under stabiliseringfasen) för att sedan ha ganska låg risk under utbetalningsfasen.

Samma upplägg finns även inom den kollektivavtalade tjänstepensionen, men då kallas det för Entrélösningar eller Entréfonder.

Hur fungerar entrélösningar?

Har du valt en fondförsäkring har du sannolikt gjort det för att du vill ha möjlighet till den höga avkastning som börsen långsiktigt har gett. Många drar sig för att välja fondförsäkring då de tror att de själva måste vara experter på fonder och kunna välja ”rätt” fonder. Så behöver det inte vara. Det räcker att du väljer vilket pensionsbolag som ska få förvalta dina pengar. Gör du inget eget fondval så hamnar dina pengar i pensionsbolagets entrélösning, vilket oftast är ett helt ok alternativ.

Precis som AP7 Såfa består entrelösningen av flera olika fonder. Oftast är det en global aktiefond och en Svensk aktiefond samt en eller två räntefonder. Generellt sett så kommer du att ha 100% aktiefonder tills du fyller 55 år och därefter går aktiedelen ner till 20-30% och resten är räntefonder. Alla bolag har sin fördelning i hur snabbt de drar ner på risken, så jämför gärna de olika fonderna innan du beslutar vilken du vill ha. Den stora fördelen här är att du får fonder med låg avgift och du slipper själv tänka på att dra ner på risken när du blir äldre. Jag tycker att man inte ska krångla till det så mycket, utan välja ”tillräckligt” bra lösningar – det gäller inom många områden i livet. I detta fall skulle jag säga att en entrélösning är tillräckligt bra!

Låt oss titta på hur entrélösningarna kan skilja sig åt. Jag tänker att i vi jämför entréfonderna inom kollektivavtalen ITP och ITP2. Dessa hanteras hos valcentralen Collectum. För mer info och jämförelse se: Jämför bolagen – Collectum

Vill du jämföra entrélösningarna inom ditt kollektivavtal bör din valcentral ha en bra jämförelse, annars är Konsumenternas jämförelsesajt ett toppenval..

Entrélösningar inom ITP

Är du privatanställd tjänsteman tillhör du pensionsavtalet ITP1 eller ITP2. Inom ITP erbjuder följande bolag entrélösningar:

  • Futur Pension med entrélösningen ”Danica Total
  • Handelsbanken med ”ITP Balanserad
  • Movestic med ”Movestic Entré ITP
  • Swedbank med ”Swedbank Generation ITP
  • SPP med ”Ett val ITP

Futur ”Danica Total”

entréfond, entrélösning
Futurs entrélösning ”Danica Total”

Fonden består av 100% globala aktier tills du fyller 55 år, sen sker omviktning till räntefonden där målet är 60% aktier och 40% räntor vid 65 år. Slutlig fördelning är 20/80 (dvs 20% aktier och 80% räntor) vid 75 år. Jag kan sakna en svensk fond här, då all vår ekonomi sker i svenska kronor. Att bara ha en global fond för att pensionen kommer att påverkas av valutan, dvs hur stark eller svag den svenska kronan är mot utländsk valuta (främst dollar).

Du kan läsa mer ITP hos Futur Pension här: Avtal fondförsäkring ITP Futur

Handelsbanken ”ITP Balanserad”

entréfond
Handelsbankens entrélösning ”ITP Balanserad”

Fonden består av 100% aktier till 55 år, sen sker en omviktning till räntor med 3,5%/år fram till 65 år. Då är fördelningen 65/35. Därefter dras takten på omviktning ner till 2%/år. Slutlig fördelning är 25/75 vid 85 års ålder. En fördel hos Handelsbanken är att du själv kan själv påverka aktie/räntefördelningen om du tycker att omviktningen går för fort eller för långsamt. Du kan pausa, öka eller halvera ändringen enligt plan tidigast 11 månader före nästa steg i ändringen. Kapitalet reallokeras, dvs omjusteras så att den procentuella fördelningen stämmer, årsvis när du fyller år.

Följande fonder ingår i entrélösningen, varav tillväxtmarknadsfonden inte har presterat så bra men den ger en spridning över hela världen.

Du kan läsa mer entrélösningen här: Handelsbanken ITP Balanserad | Handelsbanken, generell information om ITP hos Handelsbanken hittar du här: Avtal fondförsäkring ITP Handelsbanken

Movestic ”Entré ITP”

Movestics entrélösning ”Entré IPT”

Fonden består av 100% aktier till 55 år, sen sker omviktning till räntefonden där målet är 20/80 vid 80 år om uttaget är livsvarigt. Vid andra uttagsperioder så justeras risken. Varje månad reallokeras kapitalet så att den procentuella fördelningen stämmer.

Du kan läsa mer om Movestics Entrélösning här: pbk-itp_entre.pdf (movestic.se)

SPP ”Ett val ITP”

SPPs entrélösning ”Ett val ITP”

Fonden består av 100% aktier till 58 år, sen sker omviktning till räntefonden där målet är 20/80 vid 80 år om uttaget är livsvarigt. Vid andra uttagsperioder så justeras risken.

Du kan läsa mer om ”Ett val ITP” här: SPP Ett val ITP

Swedbanks ”Swedbank Generation ITP”

Swedbanks entrélösning ”Swedbank Generation ITP”

Fonden består av 100% aktier till 60 år, med bland- och räntefonden till 60% aktier och 40% räntor vid 65 år.

Väljer man annan pensionsålder än 65 år så justeras placeringsrisken, dvs går du i pension tidigare än 65 så minskar risken tidigare och går du senare så skjuts omvikningen framåt i tiden. Omfördelning mot mer räntor sker under 10 år efter pensionstillfället. Slutlig fördelning är 30/70. Väljer man annan pensionsålder än 65 år så justeras placeringsrisken, dvs går du i pension tidigare än 65 så minskar risken tidigare och går du senare så skjuts omvikningen framåt i tiden. Omfördelning mot mer räntor sker under 10 år efter pensionstillfället. Tar du ut pensionen under 5 år eller kortare är fördelningen 30% aktier/70% räntor vid pensionstillfället.

Kapitalet reallokeras, dvs omjusteras så att den procentuella fördelningen stämmer, årsvis när du fyller år.

De två aktiefonderna som ingår är båda aktivt förvaltade vilket var oväntat.

Du kan läsa mer om Swedbanks entrélösning här: Entrelösning Swedbank Generation ITP

Vill du läsa mer om ITP hos Swedbank så är detta en bra början: Avtal fondförsäkring ITP Swedbank

Vilken entrélösning är bäst?

Det finns inget generellt svar, men att utgå från avkastning, fondinnehav, nedtrappning och slutlig aktienivå är en bra början.

Hur mycket Sverige vill du ha? Som du ser ovan så har vissa en del Sverige-fonder i sig, andra inte. Swedbank sticker ut med en stor del Sverige, men även ett gott resultat på den globala sidan. Jag kan dock tycka att 40% är väl stor del av den totala aktiedelen. Det gör att vi under år som dessa kommer att få en större påverkan. Ju bredare fonder vi har destom mindre störningar kommer vi att ha.

När vill du trappa ner aktiedelen? Futur börjar inte nedtrappningen förrän vid 60, medan Handelsbanken är snabb på att dra ner på risken efter 55.

Hur mycket aktier vill du ha när du är äldre än 75? Handelsbanken och Swedbank är de som har realtivt hög aktieandel även de sista åren.

Tittar vi på den långsiktiga historiska avkastningen hamnar Futur och Swedbank i topp, vilket är lite kul då det är de bolag som har mest respektive minst svenskt innehåll. IPT upphandlades 2018 så vissa fonder har bara fem års historik.

Vill du läsa mer och jämföra villkoren i de olika avtalen så är Konsumenternas en bra kunskapskälla. Ditt pensionsavtals valcentral kan också svara på frågor och ge information.

Entrélösningen passar sig som vill ha en avkastning som följer börsen och automatiskt få en lägre risk när du blir äldre. Vill du inte ha en entrélösning men ändå ha en enkel och bred lösning så är en global indexfond och en Sverigefond en bra ersättning, där majoriteten bör ligga i globalfonden, tex 80/20. Kom bara ihåg att själv dra ner på risken innan du går i pension!

Är du sugen på att ha en entrélösning i ditt privata sparande så får du kika efter ”generationsfonder”. De fungerar likadant. Vill du läsa mer om dem så finns det ett tidigare inlägg du kan läsa: Vad är en generationsfond och hur fungerar den? (pensionsguiden.nu)

Vad tycker du om entrélösningar? Hiss eller diss?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *