Skip to main content

Utökad flytträtt för pensioner!

Halleluja! Nu har flytträtten på våra pensioner blivit ännu bättre! Du som tidigare har flyttat eller har försökt att flytta en icke kollektivavtalad fondförsäkring vet att det 1) inte är givet att försäkringen går att flytta och 2) att om det går så kostar det oftast skjortan och lite till. För ett par år sedan flyttade jag min största pensionsförsäkring från Länsförsäkringar till Nordnet. Det kostade 30 tusen+ kronor! Helt galet! Det visade sig ändå vara lönsamt då det större utbudet gjorde att jag kunde välja lite spetsigare fonder som gav bättre avkastning.

Förra året kom en välkommen lagändring som gjorde att en flytt som mest får kosta 0,0127 prisbasbelopp, dvs ca 614 kronor år 2022. Dessutom kunde man återköpa, det vill säga förtidslösa, pensionsslattar som inte var värda mer än ett prisbasbelopp, dvs 48 300 kronor år 2022 utan kostnad. Det passade jag på att göra förra året. Jag hade en icke kollektivavtalad fondförsäkring hos SEB som de snabbt som attan utbetalade med avdrag för 30% skatt. Förtidslösning kan vara ett alternativ när du behöver en snabba cashinjektion eller när du, som jag, vill rensa upp bland pensionerna för att få färre att hålla reda på.

Denna ändring var en superbra början, men den  gällde tyvärr bara försäkringar tecknade efter 1 juli 2007.  Vi som satt med äldre försäkringar tecknade före 1 juli 2007 har inte haft någon möjlighet att flytta försäkringarna oavsett hur mycket pengar vi kastade över pensionsbolagen. Vi har suttit fast i höga årliga avgifter och oftast ett mediokert utbud. Men…..

I onsdags sa dock Riksdagen ja till regeringens förslag om utökad flytträtt och återköp! Så himla efterlängtat!
Vad betyder det i praktiken?

Flytt- och återköpsrätt på äldre försäkringar

Jo, det innebär att alla depå- och fondförsäkringar (läs IPS, privata pensionsförsäkringar eller icke kollektivavtalade pensionsförsäkringar, men ej traditionellt förvaltade försäkringar) oavsett när de tecknades kan:

  • återköpas/förtidslösas utan kostnad om de är värda mindre än ett prisbasbelopp (48 300 kronor år 2022)
  • flyttas till en kostnad av max 0,0127 prisbasbelopp (614 kronor år 2022)

Det är ju magiskt bra! Denna lagändring träder i kraft den 1 juli i år, så om du är intresserad av att flytta eller återköpa äldre försäkringar tycker jag att du ska lägga in en notis i din kalender så att du hänger på låset när denna möjlighet öppnar sig!

Precis som innan gäller detta INTE traditionellt förvaltade försäkringar, utan fokus är ”individuella livförsäkringar där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken, vilket i dag utgörs av fond- och
depåförsäkringar”. Så vill du flytta en tradtionellt förvaltad försäkring blir det till att kika vad som står i ditt försäkringsavtal. Då kan du se om det är möjligt eller ej.

Bonusar!

Utöver den glada nyheten ovan så gav de även regeringen i uppdrag att genomföra två utredningar:

  • Hur flytt av tjänstepension kan underlättas. Idag flyttas mindre än en procent av kapitalet årligen och det finns en önskan om att rörligheten ska öka.
  • Om det är möjligt att ta bort kravet på underskrift av tidigare arbetsgivare vid flytt av tjänstepension. Idag krävs det att din fd arbetsgivare godkänner flytten till ett annat bolag då de är de formella ägarna av försäkringen. Idag är det inte helt lätt att få en fd arbetsgivares underskrift av flera skäl, tex: de har gått i konkurs, ni har har inte längre kontakt eller någon relation, ni hade en dålig relation och de vill inte hjälpa dig. Skälen är oändliga.

Personligen tror jag att en digitaliserad flyttprocess skulle underlätta och avsevärt korta ner tiden det tar att flytta idag. Du får ofta räkna med minst tre månader, det är inte ovanligt att det ramlar iväg uppåt sex månader. Ett stort skäl till det är att det är mycket papper involverat.

När det gäller kravet på underskrift så tror jag att också att det kan underlätta. Jag förstår att den före detta arbetsgivaren är ägare av försäkringen men det innebär inga direkta skyldigheter mot dig som före detta arbetstagare. Det bör därför inte vara något problem att ändra så att underskrift inte krävs.

Avslutning

Nåväl, över till dig! Har du flyttat någon icke kollektivavtalad försäkring? Om du har gjort det: Vad var i så fall skälet att du gjorde det och är du nöjd med ditt beslut?
Berätta! Det är värdefullt för oss andra att få ta del av både lyckade och mindre lyckade flyttar!

Tack på förhand!

Monica

PS: Vill du läsa Finansutskottets betänkande hittar du det här: En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar Finansutskottets Betänkande 2021/22:FiU36 – Riksdagen

PS2: Vill du läsa mer om flytträtt för tjänstepensioner rekommenderar jag detta inlägg: Kan du flytta din tjänstepension?

 

 

 

Comments (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *