Skip to main content

Tips och råd för en mer jämställd pension!

Dagens unga är mycket mer medvetna om jämställdhet och vikten av att se om sitt hus, än vad jag och min generation (60-tal) var på vår tid. Det pratades aldrig om att ena parten skulle kompensera den andra för att den tog en större del av föräldraledigheten eller vabbandet. Jag upplevde heller inte att syo-konsulenten eller föräldrar pushade en eller åtminstone uppmanade en att tänka på att välja ett yrke med bra lön. I dag är det allmänt känt att din pension baseras på din livsinkomst, dvs den inkomst du har under hela livet (med en gräns neråt och en uppåt). I år tjänar du in till den allmänna pensionen om du har en inkomst mellan ca 22-600 tusen.  Har du en bra lön och jobbar i minst 40 år så får du en vettig pension, medan om du arbetar i ett låglöneyrke och fött några barn, tagit lång föräldraledighet och större delen av vabben så kommer det att märkas när det är dags att börja ta ut pension.

Vad är grunden till skillnaderna i pension?

Låt oss prata kvinnor och pension! Idag ligger kvinnors pensioner i genomsnitt 20% under männens. Pensionsmyndigheten har tagit fram flera rapporter på detta tema (se referenser nedan) och jag tycker att de sammanfattar läget bra genom följande kommentar:

… problemet med ojämställda pensioner har sin grund i ojämställda inkomster mellan kvinnor och män …, eftersom pensionssystemet är utformat utifrån livsinkomstprincipen. Ett ojämställt arbetsliv och ojämställt föräldraskap kommer därför ge ojämställda pensioner.

Det som jag fann intressant är att kvinnor i större grad än män är sjukskrivna. Frågan är varför? Vad är det som gör att kvinnor har en större ohälsa än männen?

jämställd pension, jämfästlld, jämställd vardag, jämställd ekonomi 2023, jämställd ekonomi, jämställd ekonomi 2023, fämställd föräldraledighet, kvinnor och pension 2023, kvinnor och pension, kvinnor och pension
Jämställdhetsstatistik från SCB

Även om vi är föräldralediga, vabbar eller är sjuka så tjänar vi in till vår allmänna pension, men ersättningen är lägre än ordinarie lön och därmed blir även intjänandet till allmän pension lägre. Den förälder som har lägst inkomst får även extra avsättning till den allmänna pensionen under barnets första fyra år, så kallade barnårsrätter som går till den med lägst inkomst av föräldrarna. Har du kollektivavtal på jobbet är inte ovanligt att du får en viss ersättning vid föräldraledighet och sjukdom. Väl värt att kolla upp!

Kvinnornas löner börjar komma ikapp männens, men det kommer att ta lång tid innan vi är i kapp. Medianlönen är beräknad som månadslön på heltidstjänster, så inte nog med att kvinnorna tjänar mindre – skillnaden blir ännu större när man räknar bort dagarna ovan.

I bilden  nedan blir skillnaderna tydliga och avståndet ökar när man lägger till tjänstepensionen då männen överlag har högre inkomster än kvinorna och därmed får ännu högre tjänstepension.

Kvinnor lever dessutom längre än män, men som tur är görs ingen skillnad på kön när livslånga pensioner beräknas. Hade det gjort det så hade en kvinna fått ett lägre månadsbelopp än en man då hennes pension ska räcka i flera månader.

Total pension per kön. Källa: Pensionsmyndigheten

Hur kan kvinnor få en mer jämställd pension?

Vi som individer har ett ansvar att göra så bra val som möjligt. Här är det de klassiska råden som gäller:

 • Kom ut i arbetslivet tidigt och jobba länge
 • Se till att få vettigt betalt
 • Se till att arbeta på en arbetsplats med kollektivavtal
 • Dela jämlikt på tiden med barnen – det är även bra för barnen. Om ni inte delar lika, räkna på hur den part som tar större ansvar kan kompenseras.
 • Prata ekonomi med din partner och se till att ni båda får en rimlig pension – kanske det behövs ett privat sparande till den som är hemma mest (sätt det som enskild egendom så det inte ingår i en ev. bodelning).
 • Den partner med högre inkomst kan överlåta sin kommande Premiepensionsinbetalning till sin partner

Med tanke på ohälsan: Ta hand om dig och din hälsa! Det är tufft att vara sjuk och dessutom får sig både den nuvarande och framtida ekonomin sig en knäck. Självklart kan vi inte skydda oss mot alla sjukdomar, men vi kan skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Sen kan självklart staten reglera så att pensionerna blir mer jämställda, men då dagens pensionssystem baseras på livsinkomstprincipen där arbete ska löna sig i form av högre pension så är det lätt att justeringar i pensionssystetet gör att vi frångår livsinkomstprincipen och incitamentet för att arbeta minskar. Rent krasst så är lagstiftningen upplagd så att det tas mindre hänsyn till svaga eller personer som av annat skäl inte kan eller vill arbeta ett långt liv. Vi ska alla ”nudgas” att jobba mycket och länge.

Redan idag görs avsteg från livsinkomstprincipen genom garantipensionen, ersättning till föräldralediga och inkomstpensionstillägget. Vill man göra justeringar snabbt så kommer det sannolikt att innebära ytterligare avsteg från livinkomstprincipen. Pensionsmyndigheten har tagit fram ett antal alternativ som skulle göra pensionerna jämnare:

 1. Höjt grundskydd – Idag består grundskyddet av garantipension och bostadstillägg. Ett höjt grundskydd skulle minska respektavståndet till till de som har arbetet.
 2. Sänkt förskottsränta – sänker den intiala nivån på pensionen vilket ökar drivkraften till arbete
 3. Pensiongrundande belopp för sjukpenning och VAB – öka existerande barnårstillägg och/eller kompensera upp till ordinarie lön vid VAB och sjukpenning. Bekostasdelvis genom att slopa intjänandet av pensionsrätter vid studier
 4. Frivillig överföring av Premiepensionsrätter mellan sambo – går idag bara mellan gifta och registrerade partner.
 5. Slopad avgift vid överföring av pensionsrätter – idag tas en avgift på 6% ut.
 6. Frivilligt delad inkomstpensionsrätt – parets gemensamma intjänade pensionsrätter under året delas i två lika delar
 7. Frivilligt efterlevandeskydd på Inkomstpensionen – skulle fungera på samma sätt som nuvarande frivilliga efterlevandeskydd i Premiepensionen

Många av förslagen ovan förutsätter att man har en partner. Har man inte det så faller en hel del av dem bort.

Andra förslag som kan vara tänkbara är:

 1. En gemensam grundpension som alla får oavsett arbete eller ej. Eventuella intjänaden från arbetsinkomster tillkommer. Det ger en ökad kostnad för staten men förenklar adminstrationen och gör pensionen mer begriplig.
 2. Överföring av tjänstepension till partner – är idag inte möjligt.
 3. Överföring av redan intjänad Inkomstpension eller Premiepension till partner – idag kan man bara överföra kommande inbetalningar, inte retroaktivt.
 4. Större avsättning till allmän pension – skulle ge mer pension samtliga
 5. Högre tak på intjäning till allmän pension – i dag ger inkomst över 8,07 inkomstbasbelopp (7,5 IBB efter avdrag för pensionsavgiften) ingen allmän pension. I stället får de som har tjänstepension ofta en inbetalning på 30% av lönen – vilket ökar avståndet mot de med lägre lön. Höjer man taket så kommer höginkosttagare (majoriteten män) att få lägre pension.
 6. Justera löner så kvinnodominerade yrken får högre lön – kvinnor ska kunna jobba inom tex sjukvården och ändå få en vettig lön och pension.
 7. Öronmärk föräldraledigheten 60/40% eller motsvarande för att få männen att ta fler dagar under ledigheten – detta är känsligt då föräldrar själva vill bestämma hur de ska fördela den.

Det finns som sagt mängder av saker man kan göra för att utjämna skillnaderna för att ska en mer jämställd pension och det är inte lätt att säga vilket eller vilka alternativ som är bäst.

Min tanke är att främst försöka laga systemet i rätt ände och det är med lönerna samt att få kvinnor att arbeta mer. Så länge systemet är uppbyggt på att vi ”belönar” arbete högre än att vara hemma med barn så behöver kvinnorna arbeta mer än de gör idag.

Sen tycker jag att man ska titta på hur man kan justera pensionssystemet så att det blir hållbart och rättvist.

Vilket är ditt bästa tips för att få jämställda pensioner och hur tycker du att pensionssystemet borde justeras?

Referenser

Lönestatistik från SCB: Medianlöner i Sverige (scb.se)

Statistik från Försäkringskassan:

Pensionsmyndighetens rapport: Kan pensionerna bli mer jämställda? | Pensionsmyndigheten

Pensionmyndighetens rapport: Åtgärder för mer jämställda och jämlika pensioner | Pensionsmyndigheten

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *