Skip to main content

Statistikbonanza om allmän pension!

När vi har inkomst såsom lön, a-kassa, sjukersättning med mera så tjänar vi in till allmän pension. Den allmänna pensionen består av:

  • inkomstpension – som är den trygga basen i din pension, och
  • premiepension – där du själv kan välja fonder.

Det kan hända saker i livet som gör att man under perioder har lägre eller ingen inkomst och då kan det lätt uppstå en oro för hur det blir framöver. Eller så kan det vara så att du har jobbat på bra i många år och tycker att det borde räcka. Enklast att se hur du ligger till är att logga in på minPension.se och titta i ”Simulatorn” eller ”Uttagsplaneraren”. Då ser du hur det ser ut just för dig och sen är det upp till dig att bedöma om det är tillräckligt eller inte. Vill du se hur din totala pension, dvs allmän pension + tjänstepension, ligger till jämfört med andra så klickar du istället på ”Pensionsstatistik”.

Vill däremot grotta in dig i den allmänna pensionen ska du hänga kvar!

Vad är en rimlig inkomstpension?

Är du en 50-årig kvinna är medianbeloppet ca 1 055 000 kronor, medan en jämnårig man har ca 1 740 000 kronor. Men, varför är det så? Jo, bland annat pga att kvinnor jobbar mer deltid, vabbar mer men framför allt att de har yrken med låg lön.

Vad är skillnaden mellan median och medel? Medel är helt enkelt genomsnittet.
Exempel: 10 personer har tillsammans 10 miljoner kronor i totalt pensionskapital. 10 miljoner/10 personer = 1 miljon/person. Medelbeloppet blir då 1 miljon.  Det kan dock bli missvisande, säg att en person har 5 miljoner och de andra 9 bara har en halv miljon var. Medel blir fortfarande 1 miljon, så det visar inte vad som är ”normalt”. Genom att sortera beloppen i storlekordning kan man se vad personen som ligger mitt i mellan den som har högst respektive lägst belopp har för kapital. Det är medianen. På så sätt får vi bort alla superduperhöginkomsttagare och även de som knappt haft någon inkomst i Sverige.

Du kan logga in på Pensionsmyndigheten eller minPension för att se hur mycket kapital du har i inkomstpensionen (och premiepensionen).

inkomstpension

Har du arbetat ”hela livet” så har du sannolikt en bra bit över denna summa i inkomstpensionen. Är du 55-60 år så har du sannolikt minst en halv miljon till. Ofta mer. I samband med att du börjar ta ut inkomstpensionen så omvandlas den till ett månadsbelopp och därför minskar kapitalet drastiskt i grafen ovan efter pension.

Vad är en rimlig premiepension?

Premiepensionen är både roligare och lite mer spännande att jämföra. 2,5% av vår pensionsgrundande inkomst sätt in i Premiepensionen och det är upp till var och en av oss att välja vilka fonder vi ska investera i.

Premiepension utifrån ålder

Precis som i inkomstpensionen så har kvinnor ett lägre kapital än männen, av precis samma skäl som ovan. Här kan det var vara en fördel att jämföra sig med sin åldersgrupp, men precis som i inkomstpensionen så kommer du sannolikt att ha ett betydligt högre belopp om du har arbetat ”hela livet”.

premiepension

Premiepension utifrån instegsår

Att bara titta på ålder kan vara lite missvisande om du tex har invandrat i Sverige vid vuxen ålder. En mer relevant jämförelse är då ”första intjänandeår”, dvs det år du först började tjäna in till Premiepension. Är du 60-talist, som jag, eller äldre och har jobbat hela livet i Sverige så är sannolikt ditt första intjänandeår 1995. 1995 var första året vi tjänade in till Premiepension och då förvaltades pengarna i räntepapper för att år 2000 sättas i fonder. Vi har bara haft värdeutveckling från fonder sen 2000.

premiepension

Premiepension utifrån avkastning

Hur har det gått för dina fonder? Oavsett om du har ett lågt eller högt belopp i Premiepensionen så kan det vara intressant att se vilken snittavkastning (värdeökning) du har haft. Man brukar säga att börsen ger en avkastning på 7-8%/år under längre tid. Logga in på Pensionsmyndigheten.se och scrolla ner på första sidan så ser du snittavkastning per år.

Pensionsmyndigheten ger varje månad ut statistik över snittavkastningen på våra Premiepensionskonton och det blir tydligt att de senaste åren har varit väldigt bra. De senaste 10 åren har en globalfond avkastat ca 10% och på de fem senaste 12%/år. Så majoriteten av alla som har kommit in i Premiepensionen de senaste 10 åren har en snittavkastning som med råge överträffar det långsiktiga snittet på 7-8%. AP7 Aktiefond som ingår i AP7 Såfa har avkastat ca 15,5%/år de senaste 10 åren. Det är himla bra!

premiepension

Är det bäst att välja AP7 Såfa?

Ok, då har vi rett ut hur mkt någon i din ålder har i inkomstpension och i premiepension. Men….. är det då någon skillnad om du väljer fonder själv eller gör som majoriteten och har förvalet AP7 Såfa? Ja och nej….

Tittar vi på bilden nedan så ser det ut som att det är givet att det är bättre att välja själv, oavsett hur gammal man är.

premiepension

Men…. tittar på statistiken ur ett annat håll så verkar det inte stämma.

Vilken slutsats kan vi då dra? Att höginkomsttagare som har hög inbetalning i premiepensionen väljer egna fondval, men att trots att det inte går så bra för dem i sina val så har de ändå högre kapital? Jag ser med spänning fram emot att Pensionsmyndigheten vid tillfälle grottar in sig i detta.

Några sista ord…

Det går att vrida och vända på statistik till förbannelse men det tycker jag inte behövs. Visst, du kan jämföra din inkomstpension och din premiepension med beloppen ovan men jag tycker att det är två saker som spelar roll:

  • Klarar du dig på den prognos som visas på minPension (där du även har med tjänstepension och premiepensionen)? Om ja, bra då är det ingen fara. Om nej, då är det dags att titta på hur du kan förbättra resultatet, dvs öka inbetalningarna eller öka avkastningen.
  • Din årliga snittavkastning i premiepensionen. Om du ligger under det långsiktiga snittet på 7-8% är det värt att titta över dina fondval och se om du kan byta till något bättre. Vet du inte vad du ska byta till är AP7 Såfa alltid ett säkert kort. Den ha r låg kostnad och drar ner på risken när du blir äldre.

Jag tänker passa på att göra lite skamlös reklam: Nästa vecka drar Fondskolan igång – där får du lära dig att utvärdera fonder och välja fonder som passar just dig. Låter det intressant? In på kurssajten och läs mer! På söndag stänger vi dörrarna till anmälan!

Din pensionscoach

Referenser:

Pensionsmyndighetens statistikdatabas: https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik/pensionsstatistik/

Pensionsmyndighets rapport: Inkomstpensionen och premiepensionen 2023 

 

 

Comments (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *