Skip to main content
ISK 2024, Tidö-avtalet, skatt ISK, skattefri ISK, sänkt skatt ISK, skatt KF, skatt ISK 2024

Spara 300 000 kronor skattefritt i ISK!

Goda nyheter! Det är klart att vi vill betala så lite skatt som möjligt på vårt sparande (eller överlag för den delen).

Tidigare hade vi det avdragsgilla IndividuelltPensionsSparandet (IPS), men det begränsades mer och mer och togs bort 2015/2016. De vanligaste sparalternativen bortsett från en vanligt sparkonto är 1) Aktie- och fonddepå, samt 2) Investeringssparkonto (ISK) eller 3) en kapitalförsäkring (KF). I dagsläget betalar du 30% skatt på vinst i en aktie- och fonddepå. InvesteringsSparKonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) beskattas istället med en schablonskatt som baseras på statslåneräntan (eg. en schablonintäkt som beskattas med 30%). Denna skatt betalar du oavsett om du har gjort vinst eller förlust. I år blir nettoskatten strax över 1%. Så, i dagsläget finns inget ”skattefritt” sparande.

Det är därför uppskattat att detta åter har kommit upp på tapeten. I Tidö-avtalet finns en intressant punkt om om just detta: ”Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri”. Besvikelsen var stor när det inte kom med i 2024 års budget, men nu har regeringen skickat ut en promemoria om just detta. Idag har ca 3,5 miljoner personer ett eller flera ISK så det är förståeligt att intresset är stort för detta. Tanken är att skattefriheten ska införas från och med 2025. Självklart finns det alltid en friskrivning med sådana här uttalanden: ”i vilken omfattning och med vilken dimensionering, blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen”, men det är ändå en bra bit på väg. Låt oss titta på vad det skulle innebära!

Vad innebär förslaget?

  • Vilka konton gäller det för? Skattefriheten ska omfatta ISK, KF samt så kallade PEPP-produkter (sparprodukt inom EU).
  • Hur ska myndigheterna veta hur mkt pengar jag har? Bolagen där kontona finns kommer att behöva lämna en kontrolluppgift, precis som det görs idag vid räntekostnader. Detta gäller för fysiska personer och dödsbon.
  • Vilket värde räknas? Det är inte faktiskt belopp på kontot den sista december som avgör vad som är skattefritt, utan beloppet beräknas på samma sätt som kapitalunderlaget för ISK och KF beräknas, dvs man tar hänsyn till ingående belopp och insättningar.
  • Hur mycket pengar pratar vi om? Kapitalunderlaget = 300 000 kronor. Schablonintäkten är: 300 000 x 3,62% = 10 860 kronor som tas upp i deklarationen och beskattas med 20%. Totalt sparar vi 3 258 kronor i skatt räknat på år 2024.
  • Vem får avdraget om KFen eller PEPP-produkten byter ägare? Den som är ägare vid årsskiftet.
  • Justering av ”stoppregeln”: Ränta på kontanter i ett ISK ska beskattas i inkomstslaget kapital först om den givna räntan överstiger räntan som schablonintäkten räknas på. Det är endast ränta över denna nivå som beskattas som inkomst av kapital.
  • Dödsbon har rätt till skattefrihet det år dödsfallet inträffade.

Hur kan du använda det praktiskt?

När förslaget släpptes så släpptes kreativiteten fri hos många kontoägare. Hur kan jag nyttja detta på bästa sätt? En självklar variant var att sprida ut kapitalet inom familjen. Klart barnen ska få varsitt ISK där vi sätter in pengarna, eller kanske brorsan? Tänker vi till en gång till så kanske det inte är en så bra idé.

Ger du dina barn pengar så kan du inte ta tillbaka dem sen är du väl behöver dem. Du har kanske hört vänner eller läst i forum om oroliga föräldrar som sparat till sina barn i barnen namn och nu när de närmar sig 18 år så kommer de få tillgång till alla pengar och bränna det på det som de själva anser är prioriterat. Som förälder har du ingen talan…. Detsamma gäller här. Om du väljer att lägga dina sparpengar i ett ISK eller KF till barnen så är det ovillkorligt. Du kan inte ta tillbaka pengarna. Fundera på om det är värt den risken för att spara några tusenlappar per år i skatt.

Är det däremot så att du och din partner sparar gemensamt och ni idag har ett konto (som står i ena partens namn) kan det däremot vara en idé att starta upp ett konto i den andra personens namn och sprida sparkapitalet på de båda kontona.

Nåja, vi vet inte om detta kommer att bli verklighet, men personligen tycker jag att det vore en bra början för att få fler att spara. Kan vi få till ett avdragsgillt pensionssparande också så blir jag ännu gladare.

Vill du läsa mer om hur ISK-skatten beräknas kan du läsa här:

Höjd skatt på ISK 2024

Höjd skatt på ISK 2024. Se hur mycket dyrare det blir för dig!

 

Referenser:

En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring – Regeringen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *