Skip to main content

Skatteplanera dina pensionsuttag!

Tidigare behövde vi inte ta någon större hänsyn till skatten för att planera våra pensionsuttag. Från året vi fyllde 66 fick vi två stora fördelar:

  • förhöjt jobbskatteavdrag på arbetsinkomster
  • förhöjt grundavdrag på arbetsinkomster och pension

Nu höjs lägsta ålder att ta ut allmän pension och åldern när skatten på pension blir mer fördelaktig skjuts också upp, så nu blir det viktigare att planera pension.

Lönsamt att fortsätta att jobba eller bli jobbonär

Åldern för det förhöjda jobbskatteavdraget är samma som innan, dvs från året du fyller 66. Det innebär att skatten blir märkbart lägre om du fortsätter jobba, även om du jobbar mindre (upp till ca 400 000 kronor/år). Du tjänar dessutom in till din allmänna pension om du tjänar över ca 22 tusen kronor i år (0,423 prisbasbelopp).

  • Upp till ca 150 tusen i inkomst så betalar du bara ca 8% i skatt men tjänar in 17,21% i allmän pension!
  • Upp till ca 300 tusen har du negativ skatt, dvs du tjänar in mer i allmän pension än du betalar i skatt. Vansinnigt lönsamt!

Så har du tid, lust och möjlighet att jobba en del från året du fyller 66 kommer du att bli rikligt belönad då du kommer att få ut mer i lönekuvertet, men även få ut mer pension framöver!

Skatt i procent utifrån inkomst. Källa: Pension och skatt 2023, Pensionsmyndigheten.

Förhöjt grundavdrag 2023

Det förhöjda grundavdraget innebär att du kan  ha en högre inkomst utan att behöva betala statlig skatt. När du får det förhöjda grundavdraget beror på din ålder:

  • Född tidigare än 1959: från året du fyller 67 år.
  • Födda 1959 eller senare: från året du fyller 68 år.

För 2023 innebär det att du som har rätt till det förhöjda grundavdraget kan tjäna ca 683 tusen istället för ca 614 tusen utan att behöva betala statlig skatt. 614 tusen gäller om du är yngre. För gemene man är detta totalt ointressant, men om du är höginkomsttagare eller företagare och därmed själv kan styra uttag av lön respektive pension så kan det var intressant då du sannolikt vill hålla dina uttag under gränsen för statlig skatt. I Uttagsplaneraren hos minPension kan du se en streckad linje som visar gränsen för statlig skatt. Se till att hålla dig under den.

planera pension, sänkt skatt pension, skatt pension 2023, skatt pension, skatt pensionärer 2023, min pension, uttagsplaneraren
Gränsen för statlig skatt visas med den streckade linjen.

Skatt på pension

Tittar du på skattegrafen ovan så ser du att skatten på pension som tas ut före 67 är hög, betydligt högre än andra inkomster. Däremot så är den lägst av alla skatter från 1 januari det året du fyller 67. För en genomsnittlig pension skiljer det ca 10% i skatt! Det är mycket!

Tabellen nedan visar skillnaden för en person i Botkyrka som tar ut sin pension innan året hen fyller 67 jämfört om med året när hen ska fylla 67. Botkyrka har en kommunalskatt på 32,23% och snittet i Sverige ligger på 32,24% så detta är representativt för en genomsnittssvensk. Detta motsvarar kolumn 2 om du har fyllt 66 och kolumn 6 om du inte har fyllt 66 år. Här blir det tydligt att det skiljer en hel del.

sänkt skatt pensionärer
Skillnaden i skatt vid pension före året man fyller 67 och under/efter.

Vad kan vi dra för slutsats av detta? Jo, om du väljer att ta ut pension trots att du inte får det förhöjda grundavdraget så kommer det att kosta i form av högre skatt. Säg att du vill gå i pension vid 63 år har en pension på 250 tusen kronor/år. Det innebär att du får betala 4 år med den högre skatt, dvs ca 96 tusen. Om du istället väljer att vänta med pensionen till året du fyller 67 så kommer din besparing inte att bli 96 tusen, då du behöver ta hänsyn till den pension du inte ha tagit ut. Istället för att ha en pension på 250 tusen så har du även har en miljon kvar som du inte tog ut mellan 63-66 år. Säg att du tar ut miljonen under 10 år så blir den årliga pensionen 350 tusen. Det gör att den totala besparingen bar blir drygt 4 tusen. Eeeeh? Hur gick det till?

Skatten är progressiv

Förklaringen till den blygsamma besparingen ovan heter progressiv skatt. Vår inkomstskatt ökar procentuellt desto högre den blir. Har du en pension på 250 tusen/år och inte har fyllt 66 vid årets ingång är skatten ca 19%, men stiger pensionen till 500 tusen så blir skatten 24%. Det kan därför vara bättre att smeta ut pensionen över flera år för att få en lägre total skatt, trots att det kan bli under år då du inte får det förhöjda grundavdraget. Detta inget det talas om, utan det framhålls alltid att man ska vänta med uttagen!

I exemplet nedan så ser vi att det är marginellt dyrare att ta ut pensionen från 63 jämfört med att ta ut den från 67 (allt annat lika, dvs ingen inkomst under dessa år utan personen lever på sparade pengar).

Vad som är mest ekonomiskt för dig behöver du räkna på!

Sen finns det självklart andra fördelar med att skjuta på pensionen, tex att den hinner öka i värde och att det blir ett högre månadsbelopp då den ska betalas ut under färre månader, men det är en annan historia.

Ovanstående beräkning är en grov förenkling då pensionen kommer att öka över tid, men det kommer även grundavdraget att göra. Vill du se hur det ser ut just för dig så kan du kika hos minPension och se hur dina uttag ligger idag och föra över dem till ett Exel-ark eller på papper och göra motsvarande räkneövning som den ovan. Skatten hittar du i din skattetabell eller genom Skatteverkets räknesnurra. Räkna ut din skatt (skatteverket.se)

Lärdomen från detta är: det som vid första anblicken ser lönsammast ut, är inte nödvändigtvis det!

PS: Att jobba från 66 är dock alltid lönsamt och vill du hålla dig under gränsen för statlig skatt så kan du alltid pausa eller dra ner på någon del i den allmänna pensionen (inkomstpensionen eller premiepensionen).

 

 

 

Comments (9)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *