Skip to main content

Ska jag ta ut pensionen på så kort tid som möjligt?

När du närmar dig pension är det dags att sätta ner foten och besluta hur du ska välja att ta ut dina pensioner. Dels i vilken ordning, men även under hur lång tid. Den allmänna pensionen betalas alltid ut livet ut, men de flesta tjänstepensionerna kan du välja uttagstid på (vissa mer, vissa  mindre…).  Det är inte helt enkla frågor att ta ställning till. Det finns många parametrar att ta hänsyn till när du ska lägga ”pensionspusslet”, tex:

 • Finns det återbetalningsskydd på försäkringen? Har du familj och saknar återbetalningsskydd kan du vilja ta ut den på kort tid
 • Är det höga avgifter? Då kan det vara bättre att vänta med de som har lägre avgifter
 • Hur är avkastningen? Har den sämre avkastning, tex det är en gammal livränta som knappt hänger med inflationen, så kan det vara en kandidat att ta ut tidigt
 • När få du det förhöjda grundavdraget? När du får det blir skatten betydligt lägre så det kan vara värt att skjuta på pensionsuttagen i vissa fall. Se: Lathund: Pensionsåldrar och skatter – Pensionsguiden

Det finns som sagt en del att tänka på och många av dessa delar är matematiskt enkla, men är ändå inte det som avgör när och hur snabbt du vill ta ut din pension. För många sker beslutet om uttag mer på känsla och många har åsikten att ”det är bättre att ta ut allt snabbt så jag kan styra mina pengar som jag själv vill”. Det finns en poäng i det, men frågan är: vad är priset för den friheten?

För en tid sedan var det en artikel i Expressen om en man som gick i pension vid 62. Han hade haft en genomsnittlig lön och har valt att ta ut tjänstepensionen på kortast möjliga tid och spara överskottet på ett sparkonto med bunden ränta på 4% för ett år. Han uppskattar att han kan spara 300 000 kronor under fem år. Han motiverade sitt upplägg med: – Jag resonerar som så att det är ju mina intjänade pengar, och jag vill inte att något pensionsbolag ska bestämma över dem, säger han.

Jag kan förstå att han vill ”hämta hem sina pengar”, men priset för detta upplägg är dubbelt:

 • en väldigt låg pension efter fem år (även om han då har sparade pengar)
 • onödigt hög skatt under första fem åren.

Är det verkligen värt priset?
Jag kan på en gång säga att är det så att man vill ta ut pension i större omfattning än man har gått ner i tid så är det väldigt sällan lönsamt, men att gå  ner i tid tex 25% och komplettera med uttag av tjänstepensionen på 25% är helt ok.

Du kan läsa mer här: Lönar det sig att ta ut pensionen för att investera? (pensionsguiden.nu)

Hur länge lever vi?

En parameter när det gäller att planera pensionsuttagen är din ålder…. hur gammal kommer du att bli? Det vore ju himla trist om du bränner pengarna för tidigt och får leva resten av livet onödigt knapert. Men å andra sidan är det dumt att ha levt onödigt knapert och dö med en massa pengar på banken. Så, hur kan du tänka?

Vi vet redan nu att vi lever längre och längre. Medellivslängden för män i Sverige idag är 81 år och för kvinnor är det 85 år, men….. är du tex 60 år så är det större sannolikhet att du blir äldre eftersom du redan har överlevt 59 år.

MinPensionspodden hade nyligen ett avsnitt med SCB där de diskuterade just dödlighet, medellivslängd och hur länge vi förväntas leva. Superintressant!

Några korta fakta från avsnittet:

 • Avståndet i dödlighet mellan män och kvinnor minskar.
 • Dödligheten är som störst mellan 75-80 år.
 • Det som främst påverkar vår dödlighet är utbildningsnivå, men även kostvanor.
 • De som lever längst har hög inkomst, bor i villa och är gifta.
 • Män utan utbildning har kortast livslängd
 • 25% av de som avlider idag är 86-91 år och 50% är mellan 83-94 år.
 • År 2040 beräknas 25% avlida mellan 89-93 år och 50% mellan 85-96 år.

En viktig kommentar var att av de personer som är 66 år idag kommer hälften av männen att leva vid 88 år och hälften av kvinnorna vid 89 år. Det är betydligt längre än medellivslängden!

Så mitt tips är att se till att pengarna räcker länge!

Skandia belyser i sin rapport ”Pensionspusslet” hur olika uttagslängder påverkar ekonomin för olika typer av pensionärer. Den visar tydligt att ett högt uttag tidigt kan göra att det inte finns stora marginaler i ekonomin när tjänstepensionspengarna är slut.

När kan det vara lönsamt?

Enligt Pensionsmyndigheten så valde 41% av de som påbörjade sina tjänstepensionsuttag under 2021 en utbetalningstid på 10 år eller mindre. Noterbart var att endast 11% ångrar att de inte valde en längre tidsperiod. Det tyder ändå på att de flesta tycker att de har gjort rätt val.

Vi vet att det kan vara dyrt att ta ut pension på kort tid, speciellt om man gör det innan man får del av det förhöjda grundavdraget, men finns det tillfällen när det kan vara motiverat?

Ja, om du har väldigt låg pension och höga kostnader kan det innebära att du har rätt till bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd eller motsvarande och då kan det vara motiverat att bli av med tjänstepensionen så snart som möjligt för att bli berättigad till bidrag. Inget vet dock hur framtida regelverk kommer att se ut, så det är en ren chansning.

Men det finns även andra tillfällen där det rör sig om rent taktiserande:

 • Du har flera försäkringar med höga årliga avgifter. Då kan du tex välja att ta ut de dyraste på fem år och sen ta ut några till år 6-10. Fördelen med det är att du kan ta en högre risk i de pensioner du inte har påbörjat uttag i och du blir också av med årliga avgifter i några försäkringar. Tar du ut alla försäkringar samtidigt och över en lång tid så får du många år med årliga avgifter.
 • Du har sparade pengar och vill hellre säkra hem dina pensionspengar än att nalla på det privata sparandet
 • Det kan vara bra att ha viss inkomst varje år för att kunna ta del av grundavdraget, ränteavdrag, ROT- och RUT-avdrag så har du slutat att jobba och det dröjer innan du kan ta ut din allmänna pension, kan det vara ett alternativ att ta ut någon försäkring så att du blir debiterad så mycket skatt att du kan nyttja de avdragsmöjligheter som finns

Kontentan är helt enkelt: räkna på olika uttagsalternativ (efter skatt) och säkerställ att du kommer att klara dig ekonomiskt!

Några lästips för dig som vill ha mer input:

Skatteplanera dina pensionsuttag! (pensionsguiden.nu)

 

Lycka till!

 

Monica

 

 

Comments (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *