Skip to main content
Pensionsgrundande inkomst, grundavdrag pensionär 66 år

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och andra viktiga belopp 2023

Det finns ett antal beloppsgränser när det gäller inkomst och skatt som är bra att ha ett hum om att de finns.  Beloppen baseras på olika index och indexen räknas upp varje år, vilket gör att beloppen också ändras årligen. De vanligaste indexen är prisbasbelopp (PBB) och inkomstbasbelopp (IBB), men det finns även andra tex konsumentprisindex (KPI).

För de flesta spelar dessa belopp inte så stor roll, men om du vill optimera din ekonomi så är det bra att ha koll på dem för att till exempel inte betala onödigt mycket skatt samt se till att du får en vettig ersättning vid tex VAB eller föräldrapenning.

Vad är skillnaden mellan prisbasbelopp och inkomstbasbelopp?

Prisbasbeloppet ska spegla prisnivån i Sverige, så blir varor och tjänster dyrare blir prisbasbeloppet högre. Blir varor och tjänster billigare sjunker prisbasbeloppet. Om vi förenklar det så kan vi säga att prisbasbeloppet följer inflationen.

Inkomstbasbeloppet i sin tur ska följa löneläget i Sverige. Tittar vi på hur vi har det nu så har vi en inflation på över 8%, men det är få av oss som får en löneökning på 8%.

Sen finns det dessutom ett förhöjt prisbasbelopp som används för att räkna ut tilläggspension enligt det gamla pensionssystemet. Det berör bara personer födda mellan 1938 och 1953. Samtliga index fastställs av regeringen.

Prisbasbelopp 2023

Statistika centralbyrån (SCB) har i uppgift att beräkna prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet föreslås bli 52 500 kronor, dvs 4 200 kronor mer än för år 2022. Ökningen blir hela 8,7%, som ett resultat av den höga inflationen. Prisbasbelopp för 2023 fastställt – Regeringen.se

Inkomstbasbelopp 2023

Pensionsmyndigheten har i uppgift att beräkna inkomstbasbeloppet och det sker i oktober varje år och fastställs av regeringen under november. För 2023 är beloppet 74 300 kronor, dvs 3 300 kronor mer än under 2022. Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2023 fastställt – Regeringen.se

Beloppsgränser 2023

Nedanstående två tabeller visar några intressanta beloppsgränser, vilket index de beräknas på, hur det beräknas samt skillnaden mellan år 2022 och 2023.

 • PGI – PensionsGrundande Inkomst. Det lägsta och högsta beloppet.
  Det lägsta beloppet är 0,423 prisbasbelopp. För lägre inkomster så tjänar du inte in till allmän pension.
  Maximal grund för pensionavgift är 8,07 IBB.
  Maximal PGI är 7,5 IBB + maximal pensionsavgift, dvs 299 250 kronor för 2023. På beloppet dras det sedan 7% i pensionsavgift. Beloppet efter denna avgift benämns PGI netto i tabellen. Du vill ha så hög pensionsgrundande inkomst som möjligt för då får du maximal inbetalning till din allmänna pension. Du tjänar du in 18,5% i allmän pension av PGI netto.
 • SGI – SjukPenninggrundande Inkomst. Dessa årsbelopp behöver du har för att maxa din sjukpenning, VAB och föräldrapenning från Försäkringskassan. Har du kollektivavtal på din arbetsplats är det möjligt att du även får viss ersättning från din arbetsgivare.
 • Grundavdrag. Innan det dras skatt på dina tjänsteinkomster (arbete, pension etc) så drar det bort en summa du inte behöver betala skatt för. Det är grundavdraget.
 • Ang. tjänstepensionsinbetalning avser beloppet som vanligtvis är gränsen för den lägre tjänstepensionsinbetalning. Under detta belopp betalas ofta 4,5-6% in, för belopp över gränsen avsätts ofta minst 30% av lönen.
 • Brytpunkt för statlig skatt – Så länge du tjänar under brytpunkten för statlig skatt så betalar du bara kommunalskatt, men när du tjänar över brytpunkten så betalar du 20% extra (så kallad statlig skatt) på beloppet över brytpunkten. Det är detta belopp du vill jämföra med din lön.
 • Skiktgräns – Är beloppet du du kan tjäna utan att betala statlig skatt minus grundavdraget.

Beloppsgränser för löntagare och yngre pensionärer

Grundavdrag på arbetsinkomst 2022, grundavdrag

Grundavdrag vid olika inkomster, en jämförelse mellan 2022 och 2023

Beloppsgränser för ålderspensionärer

Vi har inget jobbskatteavdrag på pensionsinkomster, så för att jämna ut skatten på pension så att den liknar den som de som arbetar har så får pensionärer ett förhöjt grundavdrag som är betydligt högre än grundavdraget yngre personer har.

 

Tabell över förhöjt grundavdrag 2022: Grundavdragstabell – förhöjt grundavdrag.pdf (skatteverket.se)

Tabell över förhöjt grundavdrag 2023: Grundavdragstabell – förhöjt grundavdrag.pdf (skatteverket.se)

 

Vilket eller vilka av dessa belopp tänker du ha extra koll på?

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *