Skip to main content
Pensionsgrundande inkomst, grundavdrag pensionär 66 år

Prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och andra viktiga belopp 2024

Det finns ett antal beloppsgränser när det gäller inkomst och skatt som är bra att ha koll på. Beloppen baseras på olika index och indexen räknas upp varje år, vilket gör att beloppen också ändras årligen. De vanligaste indexen är prisbasbelopp (PBB) och inkomstbasbelopp (IBB), men det finns även andra tex konsumentprisindex (KPI).

För de flesta spelar dessa belopp inte så stor roll, men om du vill optimera din ekonomi eller pension så är det bra att ha koll på dem för att till exempel inte betala onödigt mycket skatt samt se till att du får en vettig ersättning vid tex VAB eller föräldrapenning.

Vad är skillnaden mellan prisbasbelopp och inkomstbasbelopp?

Prisbasbeloppet ska spegla prisnivån i Sverige, om varor och tjänster blir dyrare så ökar prisbasbeloppet. Blir varor och tjänster billigare så sjunker prisbasbeloppet. Förenklat uttryckt kan vi säga att prisbasbeloppet följer inflationen.

Inkomstbasbeloppet i sin tur ska följa löneläget i Sverige. Just nu har vi en inflation på över 6%, men få av oss har fått en löneökning på 6%. När löneökningen är mindre än inflationen så minskar vår köpkraft – vi kan helt enkelt inte köpa lika mycket för vår lön.

Prisbasbelopp 2024 (PBB 2024)

Statistika centralbyrån (SCB) har i uppgift att beräkna prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kronor, dvs 4 800 kronor mer än för år 2023. Den höga inflationen gör att ökningen blir hela 9,1%.

Inkomstbasbelopp 2024 (IBB 2024)

Pensionsmyndigheten har i uppgift att beräkna inkomstbasbeloppet och det sker i oktober varje år och fastställs av regeringen under november. För 2024 blir inkomstbasbeloppet 76 200 kronor, dvs 1 900 kronor mer än under 2023.

Pensionsgrundande inkomst 2024 (PGI 2024)

När du har en inkomst som ger pensionsintjäning, tex lön eller sjukpenning, så tjänar du inte in allmän pension på hela beloppet utan först minskas beloppet med 7% i pensionsavgift. Beloppet som är kvar, dvs 93% av lönen, benämns pensionsgrundande inkomst och ligger till grund för intjäning till din allmänna pension. Avdraget för pensionsavgiften kan du se i din slutskattsedel för året.

  • Det lägsta beloppet som ger intjäning till allmän pension är ca 24 200 kronor. Tjänar du mindre än så, så tjänar du inte in till allmän pension.
  • Det högsta beloppet som ger intjäning till allmän pension är ca 614 500 kronor.
  • Du vill ha så hög pensionsgrundande inkomst som möjligt för då får du maximal inbetalning till din allmänna pension. Du tjänar du in 18,5% i allmän pension av PGI netto.

Beloppsgränser 2024

Nedanstående tabeller visar några intressanta beloppsgränser, vilket index de beräknas på samt skillnaden mellan år 2023 och 2024. Beloppen avser årsinkomster.

  • PGI brutto – inkomst före avdrag av pensionsavgift
  • PGI netto – inkomst efter avdrag av pensionsavgift
  • SGI – SjukPenninggrundande Inkomst. Detta är beloppet du behöver tjäna för att maxa din sjukpenning, VAB och föräldrapenning från Försäkringskassan. Har du kollektivavtal på din arbetsplats är det möjligt att du även får ytterligare ersättning från din arbetsgivare.
  • Grundavdrag – innan det dras skatt på dina tjänsteinkomster (arbete, pension etc) så drar det bort en summa du inte behöver betala skatt för. Det är grundavdraget.
  • Ang. tjänstepensionsinbetalning avser beloppsgränsen för den lägre tjänstepensionsinbetalning. Under detta belopp betalas ofta 4,5-6% in, för belopp över gränsen avsätts ofta minst 30% av lönen.
  • Brytpunkt statlig skatt – Så länge du tjänar under denna nivå så betalar du bara kommunalskatt. Tjänar du mer så betalar du 20% extra (i statlig skatt) på beloppet över brytpunkten. Så har du en inkomst under detta belopp så slipper du betala statlig skatt.
  • Skiktgräns – Är beloppet du du kan tjäna (efter grundavdraget) utan att betala statlig skatt. Detta belopp har regeringen bestämt att det inte ska räknas upp för 2024.

Beloppsgränser för löntagare och yngre pensionärer

PGI 2024, inkomstbasbelopp, prisbasbelopp, pensionsgrundande inkomst, grundavdrag, brytpunkt statlig skatt, skiktgräns statlig skatt, inkomstbasbelopp 2024, prisbasbelopp 2024, pensionsgrundande inkomst 2024, grundavdrag 2024, brytpunkt statlig skatt 2024, skiktgräns statlig skatt 2024, IBB 2024, PBB 2024, PGI 2024
Viktiga beloppsgränser 2024, tex prisbasbelopp och brytpunkt för statlig skatt.

Nedan visas en jämförelse mellan grundavdrag 2023 och grundavdrag 2024.

Grundavdrag 2024
Visar hur stort grundavdraget är vid olika inkomstnivåer

OBS! Har du en inkomst på 24 300 kronor eller lägre så motsvarar grundavdraget hela beloppet, dvs beloppet blir skattefritt.

Har du en liten löneinkomst på tex 25 000 kronor/år så gör det höga grundavdraget att du kommer att tjäna in mer till allmän pension än du betalar i skatt. Himla bra!

Tabell över grundavdrag 2024: grundavdragstabell-ej-forhojt-grundavdrag

Beloppsgränser för ålderspensionärer

Vi har inget jobbskatteavdrag på pensionsinkomster, så för att jämna ut skatten på pension så att den liknar den som de som arbetar har så får pensionärer ett förhöjt grundavdrag som är betydligt högre än det vanliga grundavdraget.

 

förhöjt grundavdrag 2024

OBS! Har du en inkomst på 63 600 kronor eller lägre så motsvarar grundavdraget hela beloppet, dvs beloppet blir skattefritt.

Tabell över förhöjt grundavdrag 2024: grundavdragstabell-forhojt-grundavdrag

Källor:

Prisbasbelopp för 2024 fastställt – Regeringen.se

Beräkning av inkomstindex och inkomstbasbelopp för 2024 | Pensionsmyndigheten

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2024 fastställt – Regeringen.se

Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Så beräknas din pension – basbelopp, beräkningsfaktorer och värderegler

 

 

Vilket eller vilka av dessa belopp tänker du ha extra koll på?

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *