Skip to main content

Prisa skatteåterbäringen för alla födda 1957!

Dela vidare

Införandet av riktåldern, dvs den ålder vi bör arbeta till för att få en rimlig pension har gjort att vissa årskullar har kommit i kläm i regelverket kring skatt. För de som är födda 1957 och 1959 innebär det att de inte får del av det förhöjda grundavdraget året efter riktåldern, utan först två år efter. Regeringen har efter mycket påtryckningar gett med sig och ska kompensera dem.

I veckan presenterades förslaget (promemorian) om hur kompensationen föreslås ske.

Kompensation för personer födda 1957

Är du född 1957 så kommer du att kompenseras genom att mellanskillnaden av vad du betalar i skatt under 2023 och vad du borde ha betalat enligt det nya regelverket sätts in på ditt skattekonton den 1 juli 2024.  Kompensationen är skattefri. Du får däremot ingen ränta eller annan kompensation för att du har varit utan dessa pengar under 2023.

Drygt 110 000 personer beräknas få kompensation och den genomsnittliga kompensationen beräknas uppgå till ca 28 800 kronor.

Kompensationen vid olika inkomstnivåer nedan beräknas utifrån en genomsnittlig kommunalskatt på 32,24%:

 • En inkomst på 100 000 kr ger 11 993 kr i kompensation
 • 200 000 kr: 20 536 kr
 • 300 000 kr: 27 984 kr
 • 400 000 kr: 34 819 kr
 • 500 00o kr: 36 205 kr
 • 600 000 kr: 36 205 kr
 • 750 000 kr: 35 030 kr
 • 1 000 000 kr: 27 534 kr
 • 1 500 000 kr: 12 542 kr
 • 2 000 000 kr: 0 kr

Det förhöjda grundavdraget kan även påverka storleken på skattereduktionen för
kommunal fastighetsavgift och obligatoriska avgifter såsom begravnings- och public serviceavgiften, samt
utrymmet för övriga skattereduktioner, exempelvis skattereduktion för arbetsinkomst och rotavdrag. Sådana effekter är inte beaktade i utformningen av kompensationen.

Kompensation för personer födda 1959

Här är lösningen betydligt enklare. Förslaget är helt enkelt att skjuta på åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget med ett år. Det innebär att du som är född 1959 kommer att få det förhöjda grundavdraget redan 2026, istället för som tidigare sagt 2027.

Kompensationen vid olika inkomstnivåer nedan beräknas utifrån en genomsnittlig kommunalskatt på 32,24%:

 • En inkomst på 100 000 kr ger 13 376 kr i kompensation
 • 200 000 kr: 20 878 kr
 • 300 000 kr: 28 397 kr
 • 400 000 kr: 35 948 kr
 • 500 00o kr: 41 880 kr
 • 600 000 kr: 41 880 kr
 • 750 000 kr: 31 241 kr
 • 1 000 000 kr: 36 516 kr
 • 1 500 000 kr: 21 523 kr
 • 2 000 000 kr: 6 530 kr

Detta innebär att årkull 1960 är den första årskullen som får det förhöjda grundavdraget den första janari året de fyller 68.  Villl du se vilka åldergränser som gäller för dig så kika här: Lathund: Pensionsåldrar och skatter – Pensionsguiden

 

Källor:

Kompensation till personer födda 1957 – Regeringen.se

Remiss av promemorian Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag – Regeringen.se

Promemorian: vissa-forslag-om-kompensation-m.m.-till-personer-fodda-1957-och-1959-pa-grund-av-hojd-aldersgrans-for-forhojt-grundavdrag.pdf (regeringen.se)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *