Skip to main content
PA16, PA16 avd.1, PA16 avd. 2, pension statligt anställd

Pensionsavtalet PA16 uppdateras: Höjd pension för statligt anställda!

Dela vidare

Är du statligt anställd? I så fall bör du läsa detta. Det rör ca 75% av alla statligt anställda. Från 1 januari 2024 gäller nya villkor i PA16-avtalet. Skälet till förändringarna är dels matchningen mot det allmänna pensionssystemet och dess åldersgränser men även för att komma ikapp andra pensionsavtal som har förstärkts i olika omgångar, tex AKAP-KR. En nyhet är också att den anställde ska få ett större inflytande när det gäller att minska arbetstiden i pensioneringssyfte i slutet av arbetslivet. Det är dock fortfarande arbetgivaren som beslutar.

Några nyheter är: Pensionsinbetalningarna ökar med 0,5-1,5%. För dig som är född mellan 1966-1987 innebär det en höjning från 4,5% till 6%. Dessutom fortsätter du tjäna in till pension tills du fyller 69 år. I den andra sidan av vågskålen ser vi att tidigast uttagsålder för personer i samma ålderkategori höjs till 63 år (så det blir som för de som är födda 1988 eller senare).

Vem gäller de nya villkoren för? De som berörs är de som är födda 1987 eller tidigare. De yngre har redan motsvarande villkor idag. Undantag är tidigast uttagsnivå för flexpensionen i PA 16 Avd 1, sen nedan.

Hur fungerar det idag?

För dig som är född 1988 eller senare

Ditt pensionsavtal heter PA16 Avdelning 1.

Din pension består av tre delar och din arbetsgivare betalar in olika mycket i dem. Hur du kan placera pensionspengarna skiljer sig åt. Pengarna fördelas enligt nedan:

 • 2% till Kåpan Tjänste – en traditionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension. Den kan inte flyttas. På belopp över 46 438  (år 2023) betalas det in 10%.
 • 2,5% till Kåpan Valbar – här kan du själv välja vilket av de valbara bolagen som ska förvalta dina pengar och du kan också välja mellan fondförsäkring eller traditionell försäkring. På belopp över 46 438 betalas det in 20%. Gör du inget val så placeras pengarna i en tradtionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension.
 • 2% till Kåpan Flex – en traditionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension. Den kan inte flyttas. Denna är tänkt att användas om du tex vill gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Du kan ta ut din pension tidigast från samma ålder som den allmänna pension. Idag är det 63 år. I det nya avtalet kommer Kåpan Flex att  kunna tas ut från 63 år oavsett åldersgränser i den allmänna pensionen.

Du tjänar in till din tjänstepension tills du fyller 69 år.

För dig som är född 1987 eller tidigare

Ditt pensionsavtal heter PA16 Avdelning 2.

Din pension består av tre delar och din arbetsgivare betalar in olika mycket i dem. Det skiljer också om respektive hur du kan placera pensionspengarna. Pengarna fördelas enligt nedan:

 • 2% till Kåpan Tjänste – en traditionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension. Den kan inte flyttas. På belopp över 46 438 betalas det in 10%.
 • 2,5% till Kåpan Valbar – här kan du själv välja vilket av de valbara bolagen som ska förvalta dina pengar och du kan också välja mellan fondförsäkring eller traditionell försäkring. Gör du inget val så placeras pengarna i en tradtionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension.
 • Förmånsbestämd pension – är du född före 1973 får du även en förmånsbestämd pension, dvs du får en viss procent av din lön i pension. Är du född 1973 eller senare så har har du förmånsbestämd pension på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (557 250 kr år 2023). Denna kan du bara ta ut när du har slutat din anställning.

Du har möjlighet att gå i delpension.

Du kan ta ut din pension tidigast från 61 år.

Du tjänar in till din tjänstepension tills du fyller 65 år.

Övergångsregler för PA 16 Avd 2

Gemensamma oavsett ålder

 • Nuvarande avtal gäller men med pensionsintjänande till 69 år istf 65 år. För den förmånsbestämda delen gäller fortfarande 65 år.
 • Vid avslut av anställning i pensioneringssyfte så har tidigare premien till Kåpan Valbar fortsatt att betalats in till 65 år. Detta försvinner nu.
 • Vid sjukdom ska pensionspremien, även de första 14 dagarna, beräknas på ordinarie lönen, inte sjuklön.
 • Möjlighet till förlängd delpension till 66 år om du har beviljats delpension före 1 juli 2023. Kräver dock att den anställde skulle ha fått garantipension vid 65 år.

Född 1965 eller tidigare

 • Kåpan Flex tillkommer vilket är en premiebestämd pension där 0,5% avsätts i en traditionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension. Detta gäller endast de som inte har eller har haft delpension.
 • Du kan även utnyttja möjligheten till delpension, men då försvinner den extra inbetalningen på 0,5%.

Född 1966-1987

 • Kåpan Flex tillkommer vilket är en premiebestämd pension där 1,5% avsätts i en traditionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension. Detta gäller endast de som inte har eller har haft delpension.
 • Du har inte rätt till delpension.
 • Tidigast uttagsålder för tjänstepensionen höjs till 63 (bortsett från vissa yrkesgrupper med särskilda avtal).

Förbättring för yrkesofficerare och flygförare

Du har möjlighet att göra en enskild överenskommelse med din arbetsgivare om att skjuta upp ditt tidiga uttag från 61 respektive 55 år utan att pengarna minskar. Max uppskjuten tid är fyra år. OBS: Idag så tjänar man inte in till pension efter den ordinarie tidiga pensionen.Den yrkesofficer som arbetar kvar vid pensionsåldern, utan att ta ut pension, med eller utan överenskommelse om att skjuta upp ålderspensionen, tjänar in pensionspremier för kompletterande ålderspension och flexpension.

Hur mycket blir det?

En tjänsteman som är 40 år och tjänar 38000 kr/månad (genomsnittet för de som omfattas av avtalet) beräknas få en höjd tjänstepension med 1200-1500 kr/månad livet ut. Det är ju jättebra!

Jag är glad att pensionsavsättningarna ökar i fler och fler avtal och även att man äntligen börjar hantera glappet där pensionsintjäningen slutade vid 65 års ålder men vi förväntades jobba längre och längre upp i åldrarna. Den som tjänade på det var arbetsgivaren som dels fick betala lägre arbetsgivaravgifter (de är bara ca 10% för äldre personer) samt att de slapp hela kostnaden för tjänstepension. Bra tt det nu täpps till i fler och fler avtal!

 

Källor:

Nytt pensionsavtal klart för statliga tjänstemän | Ledarna

Ändringar i tjänstepensionsavtalet PA 16 från 1 januari 2024 – SPV

Nu blir det statliga pensionsavtalet bättre! – OFR

Förstå din tjänstepension – SPV

faq-ett-forbattrat-pa-16-ofr-20230508-rattad-20230509.pdf

Comments (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *