Skip to main content
pension för företagare, periodiseringsfond, företagsägd kapitalförsäkring, sprar till pension som företagare, direktpension, pensionsspara, pensionsförsäkring, pensionsspara i aktiebolag

Pension för företagare – 8 sätt att spara till pension!

Är du anställd så har du förhoppningsvis en tjänstepension som fylls på år efter år, ofta ca 4,5% av din lön (upp till ca 45 tusen och 30% på lön över det). Pension för företagare: När du är företagare så ansvarar du själv för att det finns pengar den dagen du går i pension. Det goda är att det flera möjligheter att lösa det. Idag tänker jag att vi fokuserar på dig som driver ett mindre aktiebolag, det vill säga du är företagare eller kanske småföretagare.

Jag måste erkänna att när jag startade mitt bolag stod inte detta högst upp på min ToDo-lista, det fanns inte ens med på 10-i-topp. Grunden har varit att ta lön upp till gränsen för statlig skatt. Att betala in till en tjänstepension har däremot aldrig kännts aktuellt då jag har tillräckligt av den varan efter 25+ år som anställd. Innan jag startade mitt aktiebolag drev jag en enskild firma och där lärde jag mig nyttan av periodiseringsfonder och dessa tog jag sen med mig in i ABt. När bolag sen började visa vinst så blev det även utdelning. Wow, snacka om julafton! Utdelningarna har uteslutande använts för att extraamortera på bolån eller investerats. Utdelning är ett himla bra sätt att öka på beloppet du får ut i handen utan att behöva betala statlig skatt. Då jag vill att mina pengar alltid ska jobba för mig så föll det sig naturligt att att inte bara investera mina privata pengar, utan även bolagets. Bolagets överskott investeras både på och utanför börsen. Detta är ett sätt som har vuxit fram över tid och lösningen passar mig bra. Din lösning kan se helt annorlunda ut då vi sannolikt har olika förutsättningar och även olika livssituation och prioriteringar.

Innan vi grottar ner oss i alla alternativ ber jag dig vara öppen med definitionen av pension. Det är inte viktigt vad pengarna du får ut klassas som, det viktiga är att du får ut pengar. Så det är egentligen strunt samma om pengarna du kan leva på som pensionär kommer från en tjänstepension eller utdelning. Det traditionella är att pengarna ska sättas in i en tjänstepension, men det är inte givet att det är det smartaste, mest ekonomiska valet att göra. Det finns lönsammare och mer flexibla sätt.

Pensionsspara som företagare

Så fort ditt bolag går med vinst bör du först se till att du tar ut en vettig lön så att du tjänar in till allmän pension och får sjukpenning, föräldrapeng och liknande.  Det ser dessutom bra ut om du behöver söka bolån eller annan kredit. Med vettig lön menas en lön upp till 554 900 kronor (ca 46 tusen/månad). Du tjänar i och för sig in allmän pension upp till 572 600 kronor (47 700 kronor) men då det är statlig skatt på inkomster över 554 900 kronor så är det inte lönsamt att ta lön över det. Går firman så pass bra att du har ytterligare överskott så är det dags att lägga upp den långsiktiga planen.

Det finns flera olika alternativ till pension och hur du kan spara till pension:

 1. Ta ut lön och spara/investera privat till pension
 2. Spara i en privat pensionsförsäkring eller IPS
 3. Spara i en tjänstepensionsförsäkring 
 4. Spara i en direktpension
 5. Ta ut utdelning och spara privat till pension
 6. Investera företagets vinst och överskottskapital i en företagsägd kapitalförsäkring
 7. Investera företagets vinst och överskottskapital i en företagsägd aktiedepå
 8. Avsättning till periodiseringsfonder

Vissa av alternativen går självklart bra att kombinera. Låt oss titta på var och en av dem. Det jag inte har med ovan är att du säljer ditt bolag när du närmar dig pension, men det har du själv bäst förutsättningar för att räkna på.

Ta ut lön och spara/investera privat

Det enklaste är helt enkelt att du sparar privat från din lön i en ISK eller Kapitalförsäkring. För- och nackdelen med eget sparande är att du kan nå det när du behöver. Skulle du hamna hos Kronofogden eller liknande så kommer kapitalet att användas för att betala skulderna. Söker du någon form av bidrag så kan eget kapital räknas med i bedömningen så bidraget riskerar att minska eller utebli.

Spara i en privat pensionsförsäkring eller IPS

Tidigare kunde vi spara i en IPS (individuellt pensionssparande) och beloppet vi sparade gav skattereduktion i deklarationen. Detta upphörde dock för gememe man för ett antal år sen, men …. om du driver enskild firma eller har en anställning utan tjänstepension så har du fortfarande avdragsrätt. Säg att du har en lön på 400 tusen och gör en insättning i en IPS eller privat pensionsförsäkring på 30 tusen, då kommer du fortfarande att tjäna in till allmän pension på de 400 tusen, men din inkomstskatt kommer att beräknas på 370 tusen. Nackdelen eller fördelen (beroende på hur man ser det) är att pengarna är låsta tills du fyller 55 år)

Max insättning: 35% av din lön. Uttag: beskattas som vanlig pension.

Spara i en tjänstepensionsförsäkring 

Om du vill ha tryggheten av att ha en tjänstpension så kan du öppna en sådan i bolagets namn, föreslagsvis hos Nordnet eller Avanza för att slippa höga årliga avgifter. För företaget tillkommer en särskild löneskatt på 24,26%. Den särskilda löneskatten och premieinbetalningen är avdragsgill kostnad för företaget så länge premien är max 35% av din lön. Ok, vissa undantag finns där man kan sätta av mer i engångsinbetalningar, men det är  lite krångligare att förklara så vi lämnar det just nu.

Uttag: Tidigast från 55 år. Beskattas som vanlig pension.

Fördelen här är att du har en trygghet att pengarna inte kommer att kunna användas av bolaget om det hamnar på obestånd.

Spara i en direktpension

Direktpension är utfästelse från bolaget att de har en skuld till dig. Utfästelsen behöver vara skriftlig. Direktpensionen kan ligga i en företagsägd kapitalförsäkring eller i en vanlig depå. Fördelen här är att pengarna är fredade om bolaget skulle hamna på obestånd. Nackdelen är att avsättningen inte är avdragsgill när du gör avsättningen, utan först när du betalar ut pengarna. Det vill säga du får först betala bolagsskatt på beloppet och därefter kan det sättas in i en direktpension.

I samband med utbetalningen du betalar den särskilda löneskatten. Den särskilda löneskatten och avsättningen är avdragsgill när du betalar ut pengarna, men om du är pensionär då är det inte givet att bolaget har några intäkter att kvitta dessa kostnader emot.
Säg att du har betalat in 500 tusen kronor i direktpension och att den ökar tilll en miljon. Löneskatten räknas då på det utbetalda beloppet, inte det inbetalda som man gör med en tjänstepension. Det gör att den särskilda löneskatten blir betydligt högre om man väljer direktpension istället för tjänstepension (och att pensionsutbetalningen blir lägre)

Det är dock inte ett måste att utbetalningen ska ske som pension. Den kan även tas ut som lön eller utdelning eller om man vill så kan man använda pengarna i verksamheten.

Ta ut utdelning och spara privat till pension

Som aktieägare så har du möjlighet att kunna ta ut utdelning om bolaget går eller har gått med vinst. De svenska skattereglerna är förmånliga när det gäller utdelning till företagare så under vissa förutsättningar är skatten bara 20%. Dessa förutsättningar kallas 3:12-reglerna och innebär att skatten är 20% om beloppet beräknas på ett av dessa sätt:

 • Förenklingsregeln – är ett fast grundbelop som räknas upp årligen. För 2022 är beloppet 187 500 kronor. För 2023 är det 195 250 kronor
 • Huvudregeln – baseras främst på 50% av lönekostnaden i bolaget, så tar du ut lön hög lön kan beloppet här bli högre än det i förenklingsregeln.

Utdelning sker alltid på kapital efter att vinstskatten är dragen.  Den 20% utdelningsskatten som du som mottagare av utdelningen ska betala dras i deklarationen.

Investera företagets vinst och överskottskapital i en företagsägd kapitalförsäkring

Om företaget går med vinst år efter år kan det till slut bli en hel del pengar i bolaget. Om du till exempel driver ett enmanskonsultbolag så har du sannolikt höga intäkter och knappt några utgifter – då kan du ganska snabbt bygga upp ett bra kapital i bolaget.  Mitt motto är att:

”Dina pengar ska alltid jobba för dig”

Så ditt företag pengar ska alltid jobba, som minst ska de ligga på ett sparkonto med ränta men om det är kapital som inte behövs i bolaget under lång tid framöver så bör du investera dem. Ett alternativ är då att öppna en företagsägd kapitalförsäkring och investera i fonder. Det finns flera fördelar med att använda en företagsägd kapitalförsäkring, men de två främsta är:

 1. Du slipper deklarera enskilda köp och sälj
 2. Du betalar en schablonskatt, precis som du gör på ditt privata ISK, så alla värdeökning härifrån är skattefri. Det vill säga du slipper att betala 20,6% i bolagsskatt vilket du gör på all annan vinst du gör även kapitalvinster.

Säg att du har betalat in 500 tusen i försäkringen och värdet har ökat till en miljon. Värdeökningen kan du antingen ta tillbaka till bolaget och använda för att täcka företagets kostnader eller ta ut som lön men den kan även användas för att betala ut utdelning från bolaget. Den enda skatt som belastar utdelningen är din kapitalskatt på 20%. Väldigt lönsamt!

Investera företagets vinst och överskottskapital i en företagsägd aktiedepå

Liknar lite exemplet med kapitalförsäkringen men här behöver du deklarera alla köp- och sälj samt att vinsten (och ev. förlust) läggs på bolaget resultat. Om du efter att ha sparat tex i en global indexfond i tio år och sen beslutar att du även vill ha en småbolagsfond så behöver du skatta för vinsten på de fondandelar du säljer för att kunna köpa småbolagsfonden.  Fördelen här är att du har möjlghet att skapa obeskattat kapital i bolaget som du kan använda till lön och kostnader när du inte längre är aktiv i bolaget.

Avsättning till periodiseringsfonder

Du har möjlighet att plocka bort 25% av din vinst innan skatt och sätta av dem i en så kallad periodiseringsfond. Det är ett sätt att minska skatten det året och samtidigt få en buffert för kommande år. Jag har flera gånger stött på företagare som gör vinst men som inte använder sig av periodiseringsfonder. De har då fått skatta fullt ut för vinsten det året och när de sen under kommande år inte har några intäkter pga corona, uppsagd från uppdrag eller vad det nu kan vara så har de inte haft någon intäkt att kunna kvitta sina förluster emot. Hade haft en periodiseringsfond så hade de kunnat ta ut lön även under de åren och kvitta de kostnader som uppstått mot delar av periodiseringsfonderna.

Detta är ett bra sätt för att balansera intäkter och kostnader och att inte betala mer skatt än nödvändigt. Du får sätta av till en periodiseringsfond varje år, men efter sex år behöver du lösa upp periodiseringsfonden och betala skatt för den (om du inte har kostnader som du kan kvitta emot).

Men…. periodiseringsfonderna kan också vara ett sätt att pensionsspara. Du kan göra avsättningar till periodiseringsfonder och sen använda dessa obeskattade pengar till att betala ut lön när du slutar att jobba. På så sätt kan du kanske få några års lön utbetalt trots att bolaget inte längre drar in några pengar.

Från året vi fyller 66 år så sänks arbetsgivaravgifterna från 31,42% till 10,21% och vi får ett förhöjt jobbskatteavdrag. Detta innebär att det blir väldigt låga kostnader för bolaget att betala ut lön och du som anställd kommer att kunna få ut mycket mer pengar än tidigare trots samma lön tack vare det förhöjda jobbskatteavdraget. OBS: Åldersgränserna kommer att höjas, men jag tror att du förstår principen. Så är det så att du har lite periodiseringsfonder att använda när avgifterna sänkt och jobbskatteavdraget höjs så är det superlönsamt! Mycket lönsammare än både lön innan 66 och utdelning.

Pension för företagare, spara till pension, utdelning ab, lön efter 66
Jämförelse över vad som är lönsammast: lön eller utdelning om man är företagare.

Hur mycket ska jag spara/sätta av till pension?

Ju mer desto bättre. 🙂 Skämt åsido så beror det helt på hur lång sparhorisont du har, hur länge pengarna ska räcka och hur mycket pengar du behöver ha per månad.

Sparar du privat i en ISK och vill matcha en tjänstepensionsinbetalning på 4,5% av bruttolönen så skulle det kunna bli 3,5% av nettolönen. Sätter du av i en privat tjänstepension så är det samma 4,5% som i tjänstepensionen.

Kan du klara dig på din vanliga lön idag och spara hela eller av utdelningen kan det bli stora belopp som  kan göra stor skillnad för dig när du är pensionär.

Var är bäst?

Med så här många alternativ så tror jag att du förstår att det är svårt att säga att just alternativ si eller så är det bästa för alla. Du behöver titta på dina förutsättningar och se vad som är lämpligast med tanke på risk, ekonomi och tidpunkt. Det är dessutom skillnad på om du tänker gå i pension före året det blir lägre arbetsgivaravgifter eller efter.

Några riktlinjer: Det är normalt sett lönsammare:

 • att spara privat i en IPS eller privat pensionsförsäkring jämfört med att spara i en ISK eller KF
 • att fokusera på att kunna ta ut utdelning istället för att betala in till en tjänstepension
 • att ta ut lön när arbetsgivaravgifterna sänks och jobbskatteavdraget höjs istället för innan. Kanske kan du leva på lägre lön och utdelning några år.
 • att ha lite lön varje år än hög lön enstaka år (för att kunna nyttja så många års jobbskatteavdrag som möjligt).

Se till att mixa inkomster från tjänst med inkomster från kapital då de beskattas olika. Det vore trist om du tar ut lön och pension och hamnar över gränsen för statlig skatt. Då kanske du kan taktisera och istället ta ut lön och utdelning eller pension och utdelning. På så sätt kan du få ut höga belopp, men till låg skatt.

Om du är gift är mitt tips att ni skriver äktenskapsord så att ditt pensionssparande förblir ditt vid en eventuell bodelning. Det vore trist om du i en skilsmässa behöver ge bort halva kapitalet till din partner. Har partnern dessutom en tjänstepension från en anställning så omfattas den inte av bodelningen så du kommer inte att få del av den.

Ja, detta är verkligen inte helt lätt att reda ut, men det positiva är att det finns så många möjligheter. Vill du lära dig mer så rekommenderar jag kursen ”Pensionsspara smart som företagare”, där går vi i genom alla alternativ och diskuterar för- och nackdelar. Du får också göra din egen pensionplan på hur du ska försörja dig som pensionär med företagets pengar och dina egna pensioner. Superintressant! Du kan läsa mer på kurssajten.

Vill du läsa mer om pensionsspar för företagare, tex för dig med enskild firma så rekommenderar jag denna artikel: Pension för företagare – att tänka på först!

Nu är det dags att avrunda och förhoppningsvis har du fått något att fundera på. Så, vilket eller vilka sätt använder du idag eller tänker börja att använda för att kunna få en rik pension?

Monica

PS: Vill du spara i ett sparkonto så tror jag att denna artikel  kan var till nytta: Bästa sparkontot för företaget!

#privat pensionsförsäkring #pensionsspara i aktiebolag #direktpension kapitalförsäkring #pensionsspara ab #pension för företagare 2022 # pensionsspara företag avanza #spara till pension som företagare

Comments (1)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *