Skip to main content

Gå kursen!

Om du har lite små-ångest för hur du ska reda ut allt kring pensionen – gå denna kurs!
men gå den om du kan sätta av några timmar mellan kurstillfällena för att göra hemuppgifterna och lägg gärna lite extra tid på videoinspelningen eller ppt:en. Det kommer att betala sig – ångesten kommer sakta sjunka! :).
Du kommer kanske inte hinna allt men du kommer att veta vad du mer ska göra för att få 100% koll!
Mitt mål var att ha en plan och det har jag, på köpet blev jag lugnare!