Skip to main content

Nej, det avsätts inte 18.5% av din lön i allmän pension!

Du känner säkert igen att ”18.5% av det du tjänar in betalas in till din Allmänna pension. 16% hamnar i Inkomstpensionen och 2.5% i Premiepensionen”, men DET ÄR INTE SANT!’

Det är helt enkelt en begreppsförvirring. Låt oss reda ut begreppen!

PensionsGrundande Inkomst (PGI) för Allmän pension

Vi börjar med PensionsGrundande Inkomst (PGI). I huvudsak kan man säga att följande inkomstgrupper är pensionsgrundande:

 • Anställning, till exempel
  • Lön
  • Skattepliktiga förmåner, exempelvis fri bil eller fri kost
  • Arvoden som ledamot i styrelser, föreningar etc
 • Eget företagande
 • Socialförsäkringsersättning, till exemep
  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • Inkomstrelatad sjuk- och aktivitetsersättning
 • Arbetslöshetsersättning

Inkomsterna måste under året uppgå till minst 22 431 kronor under 2022 för att du ska tjäna in till allmän pension. Tjänar du mindre så tjänar du inte in en krona. Tjänar du mer så får du även räkna med beloppet under 22 431 kronor. Det finns även en övre gräns när du inte längre tjänar in till pension. Den gränsen går vid 7,5 inkomstbasbelopp (IBB). För 2022 är gränsen 532 500 kronor.

Om du har kostnader för ovanstående intjänande som du drar av i din deklation minskas din PGI med motsvarande belopp, dock finns ett fribelopp på 5 000 kronor som ej påverkar PGIn. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida: Hur ska PGI beräknas? | Rättslig vägledning | Skatteverket

För 2023 blir gränserna 22 208 kronor respektive 599 600 kronor

Din PGI består av inkomsterna ovan men avdrag för en Allmän Pensionsavgift på 7% som dras av i deklarationen.

Hur stor är insättningen till den Allmänna pensionen?

Här kommer det luriga: din PGI är alltså dina inkomster minus pensionsavgiften. Det är på denna summa de 18.5% beräknas. Se exempel nedan:

Exempel på hur pensionsgrundande inkomst beräknas samt hur mycket sätts av till allmän pension
Avsättning till allmän pension

 

För belopp för enskilda år se Skatteverkets sida: Hur ska PGI beräknas? | Rättslig vägledning | Skatteverket Här kan du till exempel se beloppen för pensionsgrundande inkomst 2022 och pensionsgrundande inkomst 2023.

Nästa klurighet är att det alla pengar inte sätts in på ”dina konton”.

När det gäller Inkomstpensionen så fungerar den så att det vi tjänar in i dag används till att betala dagens pensionärers utbetalning. Så de ca 60 tusen i exemplet ovan kommer att användas till dagens pensionärer, men i gengäld så skulle du få ”pensionsrätter” för motsvarande värde. Det är helt enkelt en pensionsskuld från staten till dig som du har rätt till när du väl går i pension.

Avsättningen till Premiepensionen är däremot en insättning på ditt Premiepensionskonto.

Så du tjänar in 18.5% av din PGI, men det kan även uttryckas som 17.21% av din beskattningsbara inkomst (före pensionsavdrag).

Vem betalar?

Tro inte att det är staten som betalar. Pengarna kommer från dig och din arbetsgivare!

Din arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Arbetsgivaravgifterna är 31.42% på din lön. Så om du tjänar 30 000 kronor per månad så får din arbetsgivare betala knappt 10 000 kronor i arbetsgivaravgift. Av dessa är 10.21% avsedda för din pension.

 

Utöver det så betalade du 7% i Allmän pensionsavgift. Totalt sett så blir det 17.21% av din beskattningsbara inkomst.

Vill du titta hur det ser ut för dig så kan du titta på din slutskattsedel. Titta på raderna:

 • Fastställd förvärvsinkomst
 • Pensionsgrundande inkomst
 • Allmän pensionsavgift

Vill du framöver göra en snabb beräkning över hur mycket du får i avsättning till Allmän pension så kan du använda din beskattningsbara inkomst x 17,21%. Det är enklast!

Vill du se hur mycket som har satts av under tidigare år är Pensionsmyndighetens hemsida rätt stället att kika på. Titta under ”Mina pensionskonton”. Mina pensionskonton | Pensionsmyndigheten. I december så kommer pensionsintjäningen för 2021 att synas på dina konton.

Det var allt för denna gång!

Vill du läsa mer om den pensionsgrundande inkomsten kan du hitta mer info här:

Folkpension

den pensionsgrundande inkomsten) är baserad på livsinkomsten istället för på de 15 bästa åren. Premiepensionen är 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten

Så beräknas din pension | Pensionsmyndigheten …

* Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent. Det innebär att den högsta pensionsgrundande inkomsten …

Pensionsgrundande inkomst | Pensionsmyndigheten

7 jan. 2021 Som inkomst av annat arbete räknas den taxerade inkomsten av näringsverksamhet. För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå …

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

För att få pensionsgrundande inkomst ett visst år måste du under året ha en inkomst på 42,3% av gällande prisbasbelopp (motsvarar 20 135 kr år 2021 och 20 431 …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *