Skip to main content

Kan jag lita på siffrorna på minPension?

Har du varit inne på minPension.se och kikat på hur det ser ut just för dina pensioner? Om inte, gör det! MinPension är en oberoende sajt som drivs av staten och pensionsbolagen. Här kan du se alla dina pensioner samlade och göra olika simuleringar, tex hur stor bli pensionen om jag jobbar två år extra eller om jag höjer min lön med 3000 kronor/månad. Du kanske vill sluta jobba tidigare, men inte vet vad det skulle innebära för din ekonomi – då är minPension till bra hjälp!

Vanliga frågor

Vanliga frågor jag stöter på när det gäller minPension är:

 • Kan jag lita på sifforna? Svar: Ja, i stort sett… jag förklarar nedan.
 • Räknar den med inflation? Ja, alla siffror är nuvärdesberäknade dvs de räknar med dagens kostnadsläge.
 • Räknar den med löneförhöjning? Nej
 • Varför ser jag inte min löneväxling? Den räknar med aktiva inbetalningar utifrån ditt kollektivavtal och den information de får från pensionsbolagen

Hur fungerar minPension?

Tjänsten får data från anslutna bolag. Du hittar de anslutna bolagen  här: Kontakta Pensionsbolag Du loggar in med ditt BankId eller Freja eID. Om du har pension från något annat bolag eller från utlandet kan du lägga till den manuellt så att du får en helhetsbild. Värt att komma i håg är att om du lägger du till en försäkring manuellt så kommer den inte att uppdateras automatiskt. Du behöver själv ansvara för att den uppdateras manuellt.  Du lägger till försäkringar under  Intjänad pension/tjänstepension/lägg till försäkring om det är en tjänstepension, annars är det Intjänad pensoin/privat/pension/lägg till försäkring som gäller.

De två mest uppskattade funktionerna på sidan är:

 • Simulatorn  där du kan simulera en mängd olika händelser och se hur det påverkar din pension. Här visas beloppen före skatt.
 • Uttagsplaneraren är precis som namnet säger platsen där du mer i detalj kan planera när du ska sluta arbeta och när varje enskild ska börja betalas ut och under hur lång tid. Det är färre simuleringsmöjligheter jämfört med Simulatorn men den är mer precis. Uttagsplaneraren kommer du åt när du har ett år kvar till uttag av en av dina pensioner, dvs för många är det när man fyller 54 år. Du kan spara simuleringarna/planerna och en ytterligare fördel är beloppen visas både före och efter avdragen skatt.

Det optimala hade varit att Simulatorn och Uttagsplaneraren slogs ihop, men i dagsläget är det två olika verktyg.

För komplett användarinstruktion, se minPensions handbok: Handbok för minPension

Vill du veta mer om hur du använder Uttagsplaneraren så har den en egen handbok: Handbok för Uttagsplaneraren på minPension

Vilka brister finns det?

 • Har du en förmånsbestämd pension så visas ett ”jämförelsevärde” vilket blir lite missvisande då den förmånsbestämda pensionen beräknas som en procentsats av din slutlön, dvs det finns ingen ”totalsumma”. Här är det bättre att titta på månadsutbetalningen istället.
 • Du kan inte spara dina simuleringar i Simulatorn.
 • Alla bolag levererar inte information om pensionsförsäkringar som är under utbetalning. Det innebär att när du börjar ta ut en pensionsförsäkring så kan den försvinna från minPension. Om försäkringen är från  Pensionsmyndigheten, AMF, Alecta, Kåpan Pensioner, Kyrkans pension, Futur Pension och Avanza visas den även under utbetalningen. Förhoppningsvis kommer fler och fler bolag att kunna leverera data även under utbetalning. Gör de inte det så är verktygen värdelösa. En work around är att lägga in försäkringarna manuellt istället.
 • Din IPS eller privata pensionsförsäkring visas under Privat pension om den är från SEB, Skandiabanken eller Indicap. Är den från något annat bolag behöver du lägga in den manuellt.
 • Uttagstiderna som går att välja i Simulatorn stämmer inte alltid med vad som står i försäkringsbrevet, både vad gäller tidigast uttagsår och kortast uttagstid. Kontrollera med dina pensionsbolag vad som gäller för just dina försäkringar. Exempel: står att försäkringen är från SEB, så är det SEB du ska kontakta. Om du loggar in hos pensionsbolaget så kan du ofta komma åt ditt försäkringsavtal och läsa vad som gäller.
 • Många försäkringar kan man ta ut i omgångar, tex 20% under fem år och sen resterande under ytterligare fem år. Verktygen på minPension stöder inte den typen av finplanering. De kan du däremot sköta vid sidan om i Excel eller bara på papper.
 • Det anges inte alltid om det pensionsförsäkringen har ett efterlevandeskydd, så du behöver logga in/kontakta din valcentral eller ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller för den enskilda försäkringen. Vissa efterlevandeskydd kan gälla tills du börjar ta ut din pension, andra mellan 65-75 och andra livet ut.  I prognoserna räknas det dock alltid med att det finns ett efterlevandeskydd. Är det så att du inte har det så kommer din pension att bli högre då du får del av arvsvinsterna.
 • Avgifterna som anges är schablonmässiga och inte specifika för dina pensioner. Kontakta ditt pensionsbolag för att få exakt uppgift om avgifter
 • Prognoserna räknas med en framtida avkastning baserad på en avkastning på 2,5% för räntefonder och 6,5% för aktiefonder. Prognosen justeras också för inflation. I prognoserna beräknas nettoavkastningen till 2,1%. Har du en fondförsäkring med 100% aktiefonder så kommer du sannolikt att få en högre avkastning än vad prognosen uppger.
 • Löneväxling eller extra försäkringspremier räknas inte med i prognosen.
 • minPension får bara information från pensionsbolagen, men inte från valcentralerna.

minPensions-poddden har ett väldigt bra avsnitt som hanterar just denna typ av frågor: Avsnitt 148: Kamn man lita på minPensions prognoser? Gäst Niclas Berthisson. Jag rekommenderar dig att lyssna på det!

Hur ska jag använda minPension på bästa sätt?

Se Simulatorn och Uttagsplaneraren som ett första steg när du ska planera din pension. Den är toppen för att ge en snabb överblick som är tillräckligt korrekt. Här får du en prognos, men det är pensionsbolagen som sitter på ”sanningen”. När du närmar dig pensionsålder behöver du därför kontakta dina pensionsbolag för att kontrollera detaljer och villkor samt för att få mer exaka belopp.

Är du ung så kommer beloppen på minPension att vara deprimerande låga, men kom ihåg att prognoserna baseras på nuvarande inkomst och en avkastning enligt prognosstandard. Sannolikt kommer din lön att öka rejält under åren vilket självklart inte syns i prognosen idag. Så ha förströstan!

Kolla detta

Innan du använder minPension behöver du kontrollera att dina uppgifter är korrekta, tex vilken lön du har, vilket kollektivavtal du tillhör och i vilken kommun du bor. Är dessa uppgifter felaktiga så kommer din pensionsprognos att bli fel. Uppdatera dina uppgifter under menyn Inställningar.

Under menyn Uppdatera ser du vilka pensionsbolag som uppger att du har pension hos dem. Har du bytt bolag kanske det nya bolaget inte ännu har börjat leverera siffror.

Slutord

Sammanfattningsvis är minPension en väldigt bra sida. Utan den skulle det vara hopplöst svårt att få en överblick över våra försäkringar. Nu har vi en bra grund som jag tycker att den, trots sina begränsningar, är till stor hjälp!

 

 

Referenser:

Comments (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *