Skip to main content

Kan jag flytta min tjänstepension?

Är du missnöjd med dina pensioner och funderar på att flytta dem till ett annat pensionsbolag? Då är detta ett inlägg helt i din smak!

Ett vanligt begrepp som används när man pratar flytt av försäkringar är ”flytträtt”, med det menas att man har en lagstadgad rätt att flytta pengarna från en försäkringen, antingen till ett annat pensionsbolag eller bara till en annan typ av förvaltning, tex flyttar man från en fondförsäkring från Swedbank till en fondförsäkring hos SPP eller flyttar pengarna från traditionellt förvaltad försäkring hos Nordea till en fondförsäkring hos Avanza.

Det kan dock finnas begränsningar, till exempel kan det finnas regler om bindningstid eller avgifter för att flytta din tjänstepension. Det kan också finnas specifika villkor för pensionsplanen som begränsar möjligheterna att flytta din tjänstepension.

Fundera varför du vill flytta? Vad är det du vill uppnå som du inte kan få där pensionen är idag? Säg att du vill ha lägre årliga avgifter och få ett större utbud. Bra, men hur påverkas övriga villkor? Kommer startåldern för uttag eller möjligheten att ändra uttagslängd att ändras? Finns det en garanti eller andra förmåner du blir av med? Se till att jämföra villkoren där du är och dit du vill. Det kan också vara värt att ta en diskussion med nuvarande bolag och se om de kan möta dina krav, tex ta bort den årliga avgiften. Det skadar aldrig att fråga, du kan aldrig få mer än ett nej!

Flytta en kollektivavtalad tjänstepension

Har du en kollektivavtalad tjänstepension är det lättare att flytta. Försäkringen kan vara av två olika typer: den är antingen förmånsbestämd eller premiebestämd.

  • Är den förmånsbestämd så får du X% av din slutlön. Du kan inte påverka avkastningen, mer än att se till att ha en bra lön. Denna kan du INTE flytta.
  • Är den premiebestämd så avsätts X% av din nuvarande lön till tjänstpension. Avkastningen beror på hur du placerar de inbetalda pengarna. Vissa pensionsavtal har förbestämda bolag som pengarna ska ligga i, tex så ligger delar av de statligt anställdas pensioner i Kåpan Pensioner och inte flyttas därifrån. Generellt sett så kan du dock flytta pengarna till något av de bolag som är upphandlade av valcentralen. Flytten gör du hos din valcentral.  Logga in hos din valcentral för se att vilka flyttmöjligheter det finns! Undantaget för flytträtten är om det är en försäkring som måste vara traditionellt förvaltad och inga andra alternativ finns. Vissa kollektivavtal reglerar att tex 50% måste vara placeras i en traditionell försäkring.

OBS: Du kommer bara att kunna flytta mellan de bolag som är upphandlade i ditt avtal, dvs du kommer inte att kunna flytta till exempelvis Avanza eller Nordnet, men å andra sidan är flyttavgifterna för de kollektivavtalade försäkringarna väldigt låga, så det finns fördelar även här.

Hur ser du vilken typ av försäkring du har?

Enklast är att logga in på minPension.se där du ser samtliga dina pensionen. Gå in under Intjänad pension/Tjänstepension och kryssa i: Se alla försäkringar i detalj. Scrolla ner och kika efter ”Detta är en ………… försäkring”. Där står det antingen premiebestämd eller förmånsbestämd.

Vilket kollektivavtal tillhör försäkringen?

I försäkringens detaljer på minPension ser du vilket kollektivavtal den  tillhör. Är den inte kopplad till något kollektivavtal så står det Inget.

Valcentralerna

Jämför det som står i fältet kollektivavtal ovan med tabellen nedan, så ser du vilken valcentral du ska logga in på. Du loggar in med ditt bankId.

Flytta en icke kollektivavtalad försäkring

Innehåller din icke kollektivavtalade försäkring fonder så är det en fond- eller depåförsäkring och du har då fri flytträtt. Är den förvaltad av pensionsbolaget, dvs du väljer själv inte vad försäkringen ska innehålla är den traditionellt förvaltad och då kan det vara svårare. Du kan inte flytta en tjänstepension som det betalas in pengar på, dvs om du har tjänstepension på jobbet idag, så kan du inte flytta den förrän det har slutats att betala in pengar till den. En försäkring som det inte längre betalas in pengar till benämns som ”fribrev” och det är endast dessa vi kan flytta.

Den lagstadgade flytträtten omfattar idag endast icke kollektivavtalade pensionförsäkringar som har fondförvaltning. Försäkringar som är traditionellt förvaltade omfattas inte, utan här behöver du titta i ditt försäkringsbrev för att få reda på vad som gäller.

Du behöver också kontrollera hur mycket av ditt sparande, bolagets överskott och intjänad återbäringsränta du får med dig vid en eventuell flytt.

Om du kan flytta din icke kollektivavtalade försäkring och själv vill kunna välja fonder så rekommenderar jag att du flyttar till ett bolag som har stort utbud och inga avgifter, tex Avanza och Nordnet. Båda bolagen ersätter dessutom dina flyttavgifter.

Flyttavgift

Oavsett vilken typ av försäkring du vill flytta så kan det finns det en flyttavgift. Avgiften kan vara i kronor eller procent av kapitalet som ska flyttas. Det är det avlämnande bolaget som tar ut en avgift, men även valcentralen kan ta ut en avgift.

Kostnaden för att flytta en kollektivavtalad försäkring varierar. Om du har en försäkring med ett lågt belopp kan det vara så att att det inte är värt att flytta. Valcentralerna brukar ta mellan 0 – 300 kronor. Du kan se avgiften för ditt bolag hos din valcentral eller hos Konsumenternas (välj Sparande & Pension och ditt kollektivavtal. Klicka på Jämför villkor och scrolla ner till ”Flytträtt”.  ”Oberoende jämförelser från konsumenternas.se | Konsumenternas

När det gäller icke kollektivavtalade försäkringar beror det på vilken typ av försäkring det är.

För fond- och depåförsäkringar finns en prisbegränsning:

  • Flytt av en pension under ett prisbasbelopp (52 500 kronor år 2023) ska vara kostnadsfritt.
  • Flyttavgiften för pension värda mer än ett prisbasbelopp får inte överstiga 0,127 prisbasbelopp. I år är det 660 kronor.

För traditionella försäkringar finns ingen sådan begränsning.

Vi vet ju alla att avgifter äter avkastning till frukost så kan vi minska avgifterna (oavsett om det är skalavgifter eller förvaltningsavgifter) är det toppen!

Hälsodeklaration

Vissa bolag kan begära att du fyller i en  hälsodeklaration eller till och med behöver genomgå en läkarundersökning för att få flytta dina pengar i från dem. Detta gäller framför allt om dina försäkringar saknar återbetalningsskydd eller om du vill ändra uttagstid.

Återköp

Om försäkringen är värd mindre än ett prisbasbelopp (52 500 kronor år 2023) så kan du välja att förtidslösa den och få ut pengarna som ett engångsbelopp istället. Det kostar ingenting och det dras 30% inkomstskatt på beloppet innan utbetalning. Detta är praktiskt om du vill slippa att få en liten skvätt utbetald varje månad under kanske fem års tid.

 

Lycka till med flytten och har du några frågor så är det bara att ställa dem i vår härliga Facebook-grupp eller i kommentarsfältet nedan!

Comments (4)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *