Skip to main content
fribrev, tjänstpension, flytträtt, återköp av pension

Hur mycket får jag i pension efter skatt?

När det är dags att gå i pension så kommer du inte längre att få ut samma belopp som när du arbetade. Skälen till det är att du tar ut pension och inte lön, så det är helt andra belopp som gäller – sannolikt är pensionen lägre än din nuvarande lön. Dessutom:

  • När du har löneinkomster så får du ett jobbskatteavdrag, det får du inte på pension
  • När du är yngre än 67 så får du ett grundavdrag, dvs en viss summa räknas bort innan skatten beräknas
  • Från året du fyller 67 år så får du ett förhöjt grundavdrag vilket gör att summan som räknas bort blir högre och din skatt bli lägre.

Tidigare år har de som fyller 66 under året fått del av det förhöjda grundavdraget, men från och med i år är det 67 som är lägsta ålder. Det innebär att du som är född 1957 bara får vanligt grundavdrag och inte det förhöjda. Det är en väsentlig skillnad på hur stort avdraget är beroende på ålder. Har du en årsinkomst över 413 600 är grundavdraget bara 15 400 kronor, men är du berättigad till det förhöjda grundavdraget så är beloppen betydligt högre, se tabell nedan.

grundavdrag skatt

Är du under 66 år och vill maxa ditt grundavdrag så bör du sikta på att hamna i inkomstspannet 142 900 – 163 500 kronor för då får du 40 500 kronor i avdrag. Det innebär att du bara skattar för ca 100 000 kronor. Himla bra.

Är du 66 år eller äldre och vill maxa ditt förhöjda grundavdrag är det inkomstspannet 423 900 – 602 800 kronor du bör sikta på. Då får du hela 127 600 kronor i avdrag. Skälet att inkomstspannet och avdraget är högre är att det är tänkt som en kompensation för att man inte får jobbskatteavdrag (som man får när man arbetar).

Här är tabellen för grundavdrag 2023: Grundavdragstabell respektive tabellen med de förhöjda grundavdragen Tabell över förhöjt grundavdrag.

Ok, många begrepp och siffror blir det. Låt oss göra det lite mer handfast.

Räkna ut din skatt

Det finns två sätt att räkna ut hur mycket skatt du ska betala, ett generellt och ett mer detaljerat. Låt oss gå igenom dem.

Använd en skattetabell

Skatten du ska betala beror på din kommunalskatt. Du kan hämta din kommuns skattetabell på Skatteverkets hemsida och själv se hur mycket skatt du ska betala.

Vad betyder de olika skattekolumnerna?

Skattetabellen innehåller bortsett från inkomstkolumnen, som anger inkomst per månad, ytterligare sju kolumner och du läser av skatten i den kolumn som gäller för dig.

  • Kolumn 1: Löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år om inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag.
  • Kolumn 2: Pensioner och andra ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 66 år, förutsatt att ersättningen inte utgör underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt till jobbskatteavdrag.
  • Kolumn 3: Avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 66 år, om inkomsten ger rätt till förhöjt jobbskatteavdrag.
  • Kolumn 4: Sjuk- och aktivitetsersättning som betalats ut till den som vid årets ingång inte fyllt 66 år.
  • Kolumn 5: Andra pensionsgrundande ersättningar än löner med mera, exempelvis ersättning från arbetslöshetskassa och egen arbetsskadelivränta, till den som är född 1938 eller senare. Ersättningen ger inte rätt till jobbskatteavdrag.
  • Kolumn 6: Pensioner och andra ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 66 år.
  • Kolumn 7. Löner och andra ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 65 år men inte 66 år. Denna kolumn är ny för i år.

Så: har du pension och har fyllt 66 år vid årets ingång är det kolumn 2 som gäller (då du får förhöjt grundavdrag), är du yngre är det kolumn 6 som gäller (med vanligt grundavdrag). Du läser av ditt månadsbelopp i den vänsta kolumnen och drar bort skatten i den den kolumn som gäller för dig. Då får du fram din summa.

Exempel för en person som är bosatt i Stockholm och har en pension på 22 000 kronor:

Har inte fyllt 66 år: 22 000 – 5 827 = 16 173 kronor efter skatt.

Har fyllt 66 år: 22 000 – 3 911 kronor = 18 089 kronor efter skatt.

 

Har du bara inkomst från en av kolumnerna så räcker denna gott. Har inkomst av tex tjänst och pension så är det bättre att du använder nästa alternativ.

Skatteverkets räknare ”Räkna ut din skatt”

Har du flera typer av inkomster eller vill veta exakt hur mycket skatt du ska betala är detta räknaren för dig! Räkna ut din skatt (skatteverket.se)

Denna räknare utgår från årsinkomst så ange beloppen för hela året. Har du inkomst av lön respektive pension så finns det olika fält för dem. Vill du veta vad du kommer att få ut i snitt per månad får du själv räkna ut det från sidan ”Se beräkning”.

Hur stor skillnad är det i skatt?

Som du såg ovan så är det ganska stor skillnad om du får det vanliga grundavdraget eller det förhöjda.

Hur kan du dra nytta av detta? Jo, genom att vänta med att ta ut pension till året du fyller 67. Kanske kan du leva på sparade pengar innan dess eller bara ta ut ett lägre belopp.

Tillhör du däremot de som siktar på FIRE eller vill gå i pension vid tex 55 så får du helt enkelt tugga i dig att du får en högre skatt på den pension du tar ut innan du fyller 67. Det är priset du betalar för att ha friheten att göra vad du vill om du pensionerar dig tidigare än din riktålder.

Är det så att du har en så pass hög total pension att du kommer att behöva betala statlig skatt på din pension kan det vara vettigt att dra ut pensionsuttagen så du hamnar under gränsen för statlig skatt. Det kanske innebär att du kan gå i pension redan vid 60 och trots att du inte får del av det förhöjda grundavdraget så kommer det ändå att bli ”billigare” jämfört med att betala statlig skatt från 67.

Det var allt för denna gång och jag hoppas att du upplever inlägget som handfast och nyttigt. Personligen använder jag Skatteverkets räknare flera gånger per år. Jag tycker att den är superbra!

Allt gott!

PS: Om du använder uttagsplaneraren på minPension.se så ser du beloppen efter skatt där också, men tyvärr är den inte uppdaterat med det förhöjda grundavdraget så det ser sannolikt ut som att du kommer att få ut lika mycket per månad oavsett om du är 65 eller 75 år gammal. Så lita inte på siffrorna efter skatt där, just nu.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *