Skip to main content

Hur fungerar grundavdraget och det förhöjda grundavdraget?

Det här med skatter och skatteavdrag är inte helt plättlätt så jag tänkte att vi kör en liten skatteskola. Den passar för dig som jobbar, men även för dig som är eller är på väg att bli pensionär. Har du koll på hur skatteavdragen fungerar kan du spara många kronor bara genom att planera smart.

Så låt oss dyka ner i vad grundavdraget respektive det förhöjda grundavdraget innebär och hur det kan påverka din privatekonomi!

Vad är grundavdrag?

Grundavdraget är en del av din inkomst som är skattefri. Det innebär att du inte betalar skatt på en viss del av din inkomst. Gäller det all inkomst? Nej, det gäller bara det som benämns  ”Förvärvsinkomster” , dvs lön, pension, a-kassa, inkomst från enskild firma, sjukersättning och liknande. Gör du avdrag i din deklaration under punkt 2 ”Avdrag för tjänst” eller 3 ”Allmänna avdrag” så dras de av och det som är kvar rundas av och benämns ”Fastställd förvärvsinkomst”. I praktiken innebär det att om du tjänar tex 400 000 kronor och inte har några avdrag från punkt 2 eller 3 så dras grundavdraget på 17 800 kronor av från din fastställda inkomst och beloppet som blir kvar benämns beskattningsbar förvärvsinkomst. Din inkomstskatt beräknas på din beskattningsbara förvärvsinkomst.

För att vara berättigad till hela grundavdraget behöver du ha varit bosatt i Sverige hela året. Har du varit bosatt kortare tid så får du ett lägre belopp. Du behöver inte begära grundavdrag i din deklaration, det avräknas automatiskt. Om du tittar på din senaste slutskattsedel kan du se din fastställda förvärvsinkomst, avdraget grundavdrag och din beskattningsbara inkomst (och  mycket mer).

Hur stort är grundavdraget?

Nu kanske du undrar hur mycket pengar vi egentligen pratar om? Det kan variera, men för de flesta rör det sig om 15 000 – 20 000 kronor/år. Avdraget beror på hur stora inkomster du har och prisbasbeloppet (PBB). För 2023 är PBB 52 500 kronor.

För 2023 är grundavdraget:

  • samma som faktisk inkomst vid inkomst upp till 22 300 kronor/år, dvs du betalar ingen skatt alls.
  • som högst 40 500 kr vid inkomster mellan 142 900 – 163 500 kronor
  • som lägst 15 400 kr vid inkomst över 413 600 kronor

Vill du maximera ditt grundavdrag ska du ha en inkomst på 142 900 – 163 500 kronor.

Inkomstskattelagen beskriver hur grundavdraget ska beräknas. På skatteverkets hemsida hittar du en detaljerad grundavdragstabell där du kan se hur stort grundavdrag du får.

Vad är förhöjt grundavdrag?

Det förhöjda grundavdraget är en extra skattelättnad som ges till dem som vid årets ingång har fyllt 66 år, dvs du fyller 67 under året. Det förhöjda grundavdraget är egentligen ett eget avdrag som läggs på det vanliga grundavdraget, men när vi till vardags pratar om det ”förhöjda grundavdraget” så menar vi den totala summan. Åldergränsen för när du får det förhöjda grundavdraget ska följa riktåldern så har du långt kvar till pension så kan det vara en högre ålder som gäller för dig.

För närvarande gäller följande:

  • Född tidigare än 1959: från året du fyller 67 år.
  • Födda 1959 eller senare: från året du fyller 68 år.

Gränsen för när man får det förhöjda grundavdraget kommer att följa riktåldern så vill du se när du uppskattas få det så kan du titta i vår lathund: Lathund: Pensionsåldrar och skatter – Pensionsguiden

Om du har löneinkomster så får du jobbskatteavdrag (alternativt ett förhöjt jobbskatteavdrag) för att uppmuntra till arbete. Avsikten med det förhöjda grundavdraget är att kompensera för det utblivna jobbskatteavdraget så att vi får ut ungefär lika mycket efter skatt som om vi skulle ha jobbat.  Detta är något det diskuterats en hel del om och personligen tycker jag att systemet är onödigt krångligt. Jag hade föredragit att man fick jobbskatteavdrag på all inkomst som kommer från arbete, dvs både löneinkomster och pensioner.

Hur stort är det förhöjda grundavdraget?

Avdraget beror på hur stora inkomster du har och prisbasbeloppet (PBB). För 2023 är PBB 52 500 kronor.

För 2023 är grundavdraget:

  • samma som faktisk inkomstvid inkomst upp till 58 300 kronor/år, dvs du betalar ingen skatt alls.
  • som högst 127 700 kr vid inkomster på 604 400 kronor
  • som lägst 15 400 kr vid inkomst över 1 917 700 kronor

Det förhöjda grundavdraget är som du kan se betydligt högre än det vanliga, speciellt för dig med högra inkomster. Detta ska vi nyttja till vår fördel. Mer om det senare.

 

Inkomstskattelagen beskriver hur grundavdraget ska beräknas. På skatteverkets hemsida hittar du en detaljerad avdragstabell för det förhöjda grundavdraget.

Skatt på pension

Låt oss snacka kronor ut i handen i stället. Det är ju det som har betydelse. I bilden nedan ser du hur mycket du får ut om du bara har inkomst av pension, både med vanligt grundavdrag och med det förhöjda grundavdraget. Det är helt klart en skillnad.

Med det sagt vill jag lämna en brasklapp: bara för att det ser lönsamt ut här, betyder inte att det blir lönsamt för dig! Du behöver räkna på dina förutsättningar. Som du ser är skatten progressiv, dvs ju högre inkomst du har desto högre blir skatten. Det innebär att det kan vara mer lönsamt att sprida ut inkomsten och få en lägre inkomst under flera år än en högre inkomst under färre år. Jag har ett separat inlägg om det: Skatteplanera dina pensionsuttag! (pensionsguiden.nu)

Tittar vi på skatten så blir skatteprocenten extra tydlig. Låg inkomst = låg skatt, hög inkomst = hög skatt.

Vägen framåt

Grundavdragen är bara en av många saker som påverkar din ekonomi. Det är viktigt att ha koll på sin ekonomi i stort och att göra medvetna val för att skapa ett rikare och mer balanserat liv. Så nästa gång du får din slutskattsedel, kika på hur ditt grundavdrag och din skatt blev. När du ska lägga ditt pensionspussel – fundera på hur du kan göra det smartast så att du inte betalar onödigt mycket i skatt. Detta är en del av innehållet i modul 4 i kursen ”Ta kontroll över din pension”. Skatteplaneringsbiten är ett av flera sätt att få en bättre ekonomi som pensionär. Vill du läsa mer om kursen och skriva upp dig på förhandslistan så hittar du den här: Ta kontroll över Din Pension! (pensionsguiden.nu)

Slutligen, kom ihåg att alla kan göra något för att förbättra sin ekonomi. Om vi hjälps åt att sprida kunskap och dela med oss av våra erfarenheter kan flera få en bättre ekonomi och ett bättre liv!

PS: Vill du läsa mer om grundavdrag så är skatteverket hemsida något för dig: Grundavdrag | Skatteverket

PS2: Vill du räkna på din skatt se hur stort ditt grundavdrag bli rekommenderar jag Skatteverkets räknesnurra ”Räkna ut din skatt”.

PS3: Nästa inlägg i skatteskolan kommer att handla om jobbskatteavdraget och det förhöjda jobbskatteavdraget. Det vill du inte missa!

Comments (6)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *