Skip to main content

Höjd skatt på ISK och KF – dags att byta konto?

Det har nog inte undgått någon att skatten på vårt vanligaste investeringskonto: ISK kommer att öka nästa år. Samma skattesats gäller även för Kapitalförsäkringar.

Så… vad innebär det i praktiken?

Beräkning av skatt på ISK

Skatten på din ISK beräknas på ett antal parametrar:

 • Värdet på kontot inför varje kvartal,
 • Värdet av alla insättningar
 • Statslåneräntan den 30 november året innan. Om statslåneräntan + 1% är mindre än 1,25% så används 1,25% som värde, annars faktiskt värde.

Skatten tar ingen hänsyn till om man gör vinst eller förlust på kontot, utan det räknas ut en ”schablonintäkt” som tas upp i deklarationen. Den betalar vi sen 30% skatt på.

Statslåneräntan fastställs varje torsdag och gäller en vecka, så redan nu vet vi vilken statslåneränta som kommer att gälla 30 november 2022, dvs den som kommer att används för att beräkna skatten för ISK och KF under 2023.

Beräkna ISK skatt 2022

Så låt oss ta ett enkelt räkneexempel

 1. Kontots värde:
  • 2021-12-31: 100 000 kronor
  • 2022-03-31: 90 000 kronor
  • 2022-06-31: 80 000 kronor
  • 2022-09-31: 90 000 kronor
  • Totalt: 360 000 kronor
 2. Insättningar under året:
  • 2022-05-20: 10 000 kronor
  • 2022-10-08: 5 000 kronor
  • Totalt: 15 000 kronor
 3. Statslåneräntan den 30 november 2021: 0,23%. 0,23% +1% = 1,23%, dvs lägre än 1,25% så 1,25% används som värde.
 4. Beräkning:
  1. Summera 1 och 2 ovan = 375 000 kronor.
  2. Dividera med 4 (antal kvartal under året): 375 000 kronor/4 = 93 750 kronor. Detta är ditt kapitalunderlag. 
  3. Beräkna schablonintäkten: Multiplicera kapitalunderlaget med procentsatsen ovan: 93 750 x 1,25% = 1 172 kronor. Detta är summan som kommer att vara förtryckt på deklarationen nästa år.
  4. Schablonintäkten beskattas med 30%, dvs du kommer att få betala 1 172 x 30% = 352 kronor i skatt

Förenklat uttryckt blir skatten 30% av 1,25%, dvs. 0,375% av kapitalet.

Det kändes ju inte så blodigt, det är som priset för en indexfond, men hur ser samma siffror ut 2023?

Beräkna ISK skatt 2023

Vi tar samma belopp som innan men säger att året är 2023.

 1. Kontots värde: 360 000 kronor
 2. Insättningar under året: 15 000 kronor
 3. Statslåneräntan den 30 november 2022: 1,94%. Statslåneräntan + 1% = 2,94%. Då 2,95% är högre än 1,25% så används 2.94%
 4. Beräkning:
  1. Summera 1 och 2 ovan = 375 000 kronor.
  2. Dividera med 4: 375 000 kronor/4 = 93 750 kronor. Detta är ditt kapitalunderlag. 
  3. Beräkna schablonintäkten: 93 750 x 2,94% = 2 756 kronor.
  4. Skatten blir: 2 756 x 30% = 827 kronor, jämfört med 352 kronor året innan.

Oj, det blev en rejäl ökning! Förenklat uttryckt blir skatten 30% av 2,94%, dvs 0,882% av kapitalet.

Jämför ISK skatt 2022 och 2023

Men vad blir skillnaden för dig? Tabellen nedan visar hur stor ökningen blir.

Har du ett långsiktigt sparande som du har haft under många år och som nu har vuxit sig stort så kan det bli stor skillnad. Denna skatt kommer att dras i deklarationen under 2024 så du har gott om tid på dig att fundera på hur du ska betala den. Kanske kvittas den av högre räntekostnader? Eller så får du plocka ut pengar från ditt ISK för att betala skatten, alternativ att du styr om ditt månadssparande under några månader till ditt skattekonto. Alternativen är många och du behöver inte ta beslut idag.

Är det bättre att spara i ett aktie- och fondkonto/VP-konto/depå?

Tillhör du dem som börjar fundera på om det är värt att betala så mycket i skatt för ett konto just nu sannolikt bara tappar i värde? Då är du inte ensam. Skulle du ha ett vanligt aktie- och fondkonto så skulle du bara skatta på vinsterna. Skatten blir då 30% av vinsten, dvs ingen vinster = ingen skatt. Du har också möjlighet att kvitta förluster på kontot i din deklaration. Nackdelen är att du behöver deklararera alla affärer du gör på kontot, vilket kan vara lite osmidigt. Vinstskatten på 30% är ganska rejält om man jämför med schablonskatten på ISK så det ska till många år med negativt resultat och hög skatt i en ISK innan en aktie- och fonddepå skulle vara ett bättre alternativ. En vanlig tumregel är att så länge din avkastning är högre än statslåneräntan + 1% är ISK att föredra. Så för 2023 är det 2,94% som gäller. Har du fonder eller aktier med låg avkastning så bör de placerar på ett vanligt konto istället eller så kanske det till och med kan vara en tanke att ta ut pengarna och i stället sätta dem på ett sparkonto med ränta.

Personligen tänker jag inte byta konto för enstaka år, utan kommer att ligga kvar i mina ISK (privat) och i mina kapitalförsäkringar (för mitt företag). Just det, hur förändras skatten på Kapitalförsäkringen?

Beräkning av skatt på Kapitalförsäkring (KF)

Skatten på din KF beräknas som på en ISK, men med några skillnader:

 • Värdet på kontot beräknas bara vid årets ingång
 • Insättningar under första halvåret räknas med till sitt fulla värde, medan insättningar under andra halvåret bara beräknas till halva sitt värde.

Detta gör att, trots att det är samma skattesats, så kommer den slutliga skatten att skilja sig åt jämför med en ISK.

Skatten för exempeln ovan skulle bli:

 • År 2022: 100 000 + 10 000 + 2 500 = 112 500 kronor x 0,375% = 422 kronor, dvs ca 70 kronor dyrare.
 • År 2023: 100 000 + 10 000 + 2 500 = 112 500 kronor x 0,882% = 992 kronor, dvs ca 165 kronor dyrare.

Skälet att skatten blir dyrare är att vi bara har ingångsvärdet vid årets början med i beräkningen, inte när det fortsatte ner under året. Hade det varit värtom att värdet steg under året så hade istället skatten i kapitalförsäkringen blivit lägre eftersom de högre beloppen senare under åren inte hade räknats med.

Så, många siffror blev det, men om du inte hade koll på hur skatten räknades ut innan så har det du det nu och du kan också se hur stor skatt du kan komma att få betala för ditt ISK eller din KF under nästa år.

Lycka till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *