Skip to main content

Höjd skatt på ISK 2024

Det har nog inte undgått någon att skatten på vårt vanligaste investeringskonto: ISK kommer att öka nästa år. Samma skattesats gäller även för Kapitalförsäkringar (även om beräkningen skiljer sig åt).

Så… vad innebär det i praktiken?

Beräkning av skatt på ISK

Skatten på din ISK beräknas på ett antal parametrar:

 • Värdet på kontot inför varje kvartal,
 • Värdet av alla insättningar
 • Statslåneräntan den 30 november året innan. Om statslåneräntan + 1% är mindre än 1,25% så används 1,25% som värde, annars faktiskt värde.

Skatten tar ingen hänsyn till om man gör vinst eller förlust på kontot, utan det räknas ut en ”schablonintäkt” som tas upp i deklarationen. Den betalar vi sen 30% skatt på.

Statslåneräntan den 30 november 2023 var 2,62%, så procentsatsen för att räkna ut schablonintäkten blir 2,62%+1% dvs 3,62%

Beräkna ISK skatt 2024

Så låt oss ta ett enkelt räkneexempel

 1. Kontots värde:
  • 2023-12-31: 100 000 kronor
  • 2024-03-31: 90 000 kronor
  • 2024-06-31: 80 000 kronor
  • 2024-09-31: 90 000 kronor
  • Totalt: 360 000 kronor
 2. Insättningar under året:
  • 2024-05-20: 10 000 kronor
  • 2024-10-08: 5 000 kronor
  • Totalt: 15 000 kronor
 3. Statslåneräntan den 30 november 2023: 2,62%.
 4. Beräkning:
  1. Summera 1 och 2 ovan = 375 000 kronor.
  2. Dividera med 4 (antal kvartal under året): 375 000 kronor/4 = 93 750 kronor. Detta är ditt kapitalunderlag. 
  3. Beräkna schablonintäkten: Multiplicera kapitalunderlaget med procentsatsen ovan: 93 750 x 3,62% = 3 394 kronor. Detta är summan som kommer att vara förtryckt på deklarationen.
  4. Schablonintäkten beskattas med 30%, dvs du kommer att få betala 3 394 x 30% = 1 018 kronor i skatt

Förenklat uttryckt blir skatten 1,086% av kapitalet (30% av 3,62%). Det är en ökning mot 2023 då skatten var 0,882% av kapitalet.

Jämför ISK skatt 2023 och 2024

Men vad blir skillnaden för dig? Tabellen nedan visar hur stor ökningen blir.

Skatt på ISK, schablonskatt ISK, ISK 2023, ISK 2024, ISK skatt

Hur har det sett ut historiskt?

Tidigare har skatten varit låg och det är först de senaste två åren när statslåneräntan har blivit högre som skatten har gjort ett ryck uppåt.

Skatt på ISK, schablonskatt ISK, ISK 2023, ISK 2024, ISK skatt, ISK skatt historiskt

 

Är det bättre att spara i ett aktie- och fondkonto/VP-konto/depå?

Tillhör du dem som börjar fundera på om det är värt att betala så mycket i skatt för ett konto just nu sannolikt bara tappar i värde? Då är du inte ensam. Skulle du ha ett vanligt aktie- och fondkonto så skulle du bara skatta på vinsterna. Skatten blir då 30% av vinsten, dvs ingen vinster = ingen skatt. Du har också möjlighet att kvitta förluster på kontot i din deklaration. Nackdelen är att du behöver deklararera alla affärer du gör på kontot, vilket kan vara lite osmidigt. Vinstskatten på 30% är ganska rejält om man jämför med schablonskatten på ISK så det ska till många år med låg avkastning och hög skatt i en ISK innan en aktie- och fonddepå skulle vara ett bättre alternativ. En vanlig tumregel är att så länge din avkastning är högre än statslåneräntan + 1% är ISK att föredra. Så för 2024 är det 3,62% som gäller. Har du fonder eller aktier med låg avkastning så bör de placerar på ett vanligt konto istället eller så kanske det till och med kan vara en tanke att ta ut pengarna och i stället sätta dem på ett sparkonto med ränta.

Räknat på en  avkastning på 6-8% så dröjer det 30-40 år innan det är lönsammare att spara i ett aktie- och fondkonto. Så du kan slappna av och i lugn och ro fortsätta att spara i din ISK.

Lycka till!

Comments (4)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *