Skip to main content
höjd pensionsålder AKAP-KR Pensionsguiden

Höjd pensionsålder i tjänstepensionen AKAP-KR!

Lägsta ålder för uttag av den allmänna pensionen höjs till 63 år från och med 2023. Det är inte rocket science att förstå att det finns en vilja från arbetsgivare och staten att även höja lägsta uttagsålder för tjänstepensionen så att arbetar i högre ålder för att anpassa oss till att vi lever längre. Idag har många pensionsavtal 55 år som lägsta ålder för uttag och det rimmar illa med att motivera oss till att arbeta längre.

Vem bestämmer  villkoren i pensionsavtalen? Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommer överens om pensionavtalen. Först ut att höja tidigast uttagsålder är kommun och region. Parterna här är SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Sobona (Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) samt de fackliga organisationerna i kommuner och regioner och avtalet gäller från och med 1 januari 2023.

Nuvarande avtal: KAP-KL och AKAP-KL

Idag gäller avtalen KAP-KL och AKAP-KL. Är du född före 1986 tillhör du sannolikt KAP-KL, övriga tillhör AKAP-KL. Vill du läsa mer om hur tjänstepension fungerar överlag rekommenderar jag detta inlägg: Vad är tjänstepension?

höjd pensionsålder 2023 AKAP-KL KAP-KL och AKAP-KL

Pensionsinbetalningarna är ungefär som de andra pensionsavtalen och uttagstiden är inte heller ovanligt låg eller hög.

Nytt avtal: AKAP-KR

Så vad är då skillnaden i det i det nya avtalet och varför blir det ett nytt? Det ny avtalet är en anpassning utifrån ett förändrat mer flexibelt yrkesliv och ökad rörlighet på arbetsmarknaden, något som förmånsbestämda system inte riktigt är anpassade för. Detta i kombination med ett längre yrkesliv i takt med att livslängden ökar. Det blir också ett enklare system att förstå. KR är en förkortning av Kommun och Region i stället för gamla KL som stod för Kommun och Region.

höjd pensionsålder 2023 för AKAP-KR

Jag skulle säga att det är tre stora skillnader med AKAP-KR jämfört med de tidigare avtalen;

  • den förmånsbestämd pension tas bort bort – vilket harmoniserar med andra pensionsavtal där man mer och mer övergår till premiebestämd pension.
  • lägst uttagsålder höjs från 55 år till 60 år
  • kortast uttags tid höjs till 10 år

Avtalet kan du läsa här: AKAP-KR (i lydelse 230101)

Högre pensionsinbetalning

I AKAP-KR  blir betalas det in 1,5% mer än de tidigare avtalen, så den nya premien blir:

  • 6% på lön upp till 44 375 kronor, och
  • 31,5% på lön över det

Det här är toppen för de som är unga för det kommer verkligen att göra skillnad på pensionen. För de som närmar sig pensionsåldern så hinner det inte bli så mycket extra inbetalningar.

Höjd pensionsålder 2023

I de gamla avtalen har du kunna ta ut din pension från året du fyller 55 år (undantaget den förmånsbestämda pensionen som du tidigast kan ta ut från 61). Från och med 1 januari 2023 så kan du tidigast ta ut tjänstepensionen när du har fyllt 60 år. För majoriteten är detta inget problem, men för de som har tänkt att gå ner i arbetstid och komplettera med tjänstepension eller de som har tänkt att pensionsera sig tidigt sätter det käppar i hjulet. År 2026 kommer åldern att höjas till 62 år för att därefter anpassa sig till riktålder. Åldern kommer då att bli två år lägre än riktåldern.

Ändrad kortast uttagstid

Tidigare har du kunnat ta ut din pension på tre eller fem år, beroende på avtal, men nu är det 10 år som gäller. Generellt sätt så rekommenderas inte att ta ut pensionen på för kort tid då man endast har den allmänna pensionen kvar, men….. om du har flera tjänstepensioner kan det vara smidigt att ta ut dem på olika tidshorisonter för att kunna skapa en uttagsplan som passar ens behov. Har du dessutom flera små försäkringar kan det vara skönt att inte behöva ha en liten fjuttig utbetalning varje månad. Fördelen är också att du minskar de fasta årliga avgifterna. Ett tips när du funderar på i vilken ordning du ska ta ut dina pensioner är att ta ut de med höga avgifter först (det finns andra saker som också har betydelse men det tar vi vid ett senare tillfälle).

Denna ändring gäller även tidigare inbetalningar och försäkringar där det inte längre sker någon inbetalning till (så kallade fribrev).

Övergångsregler AKAP-KR

Försäkringar som är under utbetalning uttag omfattas ej.

Om du idag har en anställning med inbetalning till förmånsbestämd pension kan du stanna kvar i den om du vill. Detta gäller även om du är född 1957 och tidigare. Om du väljer att gå över till AKAP-KR så omvandlas din förmånsbestämda pension till en livränta 2022-12-31 som betalas ut när du blir pensionär.

Vad behöver jag göra?

Har du fyllt 55 år och nu ser dina planer på tidig pension gå i kras så kanske ett alterantiv kan vara att påbörja uttagen redan i år. Gör du det så gäller nuvarande uttagsregler. Det som krävs är att första utbetalning sker före årsskiftet.

Om du har förmånsbestämd pension i KAP-KL behöver du fundera på om du vill övergå till AKAP-KR och byta förmånsbestämd pension mot högre premier. Valet sker under april-maj 2023 och du kommer att få besked av din arbetsgivare och ditt fackförbund i god tid innan.

Bra länkar

Här finns bra information om du vill läsa mer. Har du frågor så prata med ditt fackförbund, din arbetsgivare eller KPA.

Ska du också välja pensionsavtal? | Placera

jamforelse-mellan-akap-kr-och-kap-kl-.pdf (ofr.se)

Tjänstepension KAP-KL – KPA Pension

Tjänstepension AKAP-KL – KPA Pension

Tjänstepension AKAP-KR – KPA Pension

Fakta om AKAP-KR – SKR

FAQ AKAP-KR och KAP-KL – nya bestämmelser från 2023-01-01 | OFR

Frågor och svar om de nya avtalen på kommun- och regionsektorn – Akademikerförbundet

Webbinarium: pensionsavtalsförändringar (AKAP-KR) – Sveriges läkarförbund (slf.se)

Vad kostar det att gå i tidig pension?

När kan jag tidigast ta ut pension?.

Minpensionspodden har också ett avsnitt om detta: Ep 168: Pensionsnyheter för anställda i regioner och kommuner. Gäst Victoria Bergner, SKR av #minPensionsPodden (soundcloud.com)

 

Comments (6)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *