Skip to main content

Flexiblare regler för utbetalning av tjänstepension!

Fler och fler blir jobbonärer, dvs både arbetar och tar ut pension. Dagens regelverk är dock inte anpassat för det fullt ut vilket kan innebära att du får betala onödigt mycket skatt.

Idag kan du justera uttag av den allmänna pensionen (dvs inkomstpension och premiepension) helt fritt. Du kan ta ut 25%, 50%, 75% eller 100% av den ena eller båda. Vill du sen pausa någon av dem ett tag eller minska uttagen är det inga problem. Himla smidigt om du tex fått ett tillfälligt jobb och därmed vill dra ner på pensionsutbetalningarna under en period. Ett annat, mindre roligt, alternativ är att du är förmånstagare i en pensionsförsäkring och den försäkrade dör så att du helt plötsligt får den pensionens utbetalningar utöver din vanliga lön. Denna flexibilitet har efterfrågats även när det gäller andra pensioner, tex tjänstepensionen. När det gäller beslut som gäller våra pensioner så diskuteras de vanligtvis först i Pensionsgruppen där representanter för samtliga riksdagspartier ingår. Så diskussionen om att kunna pausa sina tjänstepensioner har diskuterats tidigare inom Pensionsgruppen och i oktober förra året beslöt de att gå vidare med det förslaget.

Förslaget

Det finns nu ett förslag som föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Förslaget innebär i korthet:

Möjlighet att pausa utbetalningarna

  • Det ska under de första fem åren gå att pausa utbetalningar från pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (dvs både tjänstepension och IPS)

Detta ger en möjlighet att parera sin ekonomi efter förändrade livssituationer vilket är himla efterlängtat. Om du behöver pausa någon pension för att undvika för hög skatt när du tex jobbar extra så är det mycket bättre att kunna pausa en försäkring som har återbetalningsskydd än att pausa den allmänna pensionen som saknar återbetalningsskydd).

Möjlighet att förlänga utbetalningsstiden

  • Utbetalningsstiden ska kunna förlängas även efter att utbetalningarna har påbörjats.
  • Nuvarande regelverk säger att man inte får ändra under första fem åren och att en ändring därefter måste leda till samma eller högre månadsutbetalning, så detta är också en klar förbättring.

Exempel från remissen:

”Anta att en försäkrad har bestämt att pensionen ska betalas ut under fem år. Kapitalet i pensionsförsäkringen uppgår till 300 000 kronor vilket ger en månatlig utbetalning på 5 000 kronor. Efter tre år vill den försäkrade ändra utbetalningstiden till sammanlagt tio år. När ändringen görs finns det 120 000 kronor kvar i pensionsförsäkringen. Den kvarvarande utbetalningstiden är sju år vilket efter omräkning ger en ny månatlig utbetalning på högst 1 428 kronor. Under de två år som är kvar av femårsperioden måste utbetalning göras med samma eller med stigande belopp i förhållande till det belopp som betalas ut vid det första utbetalningstillfället efter förlängningen. Förslaget innebär således att villkoret om att utbetalning ska ske med samma eller med stigande belopp under de första fem utbetalningsåren kommer att urholkas något. I de fall när utbetalningstiden förlängs kommer det utbetalda beloppet att vara lägre efter ändringen än före. Om det ska vara möjligt att förlänga utbetalningstiden under de första fem utbetalningsåren måste det accepteras. Hela syftet med en längre utbetalningstid av t.ex. tjänstepension är att fördela utbetalningen av en given summa sparade medel över en längre tidsperiod. Det medför med nödvändighet att den löpande utbetalningen görs med ett lägre belopp eftersom den totala summan är given av försäkringsbehållningen.”

Ska även gäller efterlevandepension

  • Förslaget ska även gälla vid ersättning till efterlevande, exempelvis efterlevandepension eller återbetalningsskydd. Så den som är mottagare av utbetalningarna ska också kunna välja att pausa eller förlänga tiden. Just det här med att förlänga utbetalningstiden är grymt bra. Idag är det många försäkringar som betalas ut under fem år efter dödsfall och då är risken att det blir väldigt höga månadsbelopp.

Målet med ovanstående är att det ska bli mer flexibelt och anpassningsbart utifrån individens behov.

Ansökan

Precis som vi idag ansöker om start av utbetalning, så kommer det att krävas en ansökan för att pausa eller ändra pensionen. Den exakta processen för detta är i dagläget inte klarlagd.

Spontant så tycker jag att detta är ett himla bra intitiativ! Dock lär personalen på minPension få gråa hår om de ska försöka implementera detta i deras Uttagsplanerare. 🙂

Hade jag fått önska så hade jag velat ha samma möjlighet även efter fem år. Om man exempelvis har valt livslångt uttag så kan vara intressant att kunna pausa pensionen efter tex 10 år pga något skäl (tex att man får efterlevandepension från en förälder eller partner vilket kan leda till onödigt högt skatteuttag).

Min tolkning är att detta även kommer att gälla försäkringar vars utbetalning har startat före den 1 januari 2025, men där får jag återkomma.

Din pensionscoach

Referenser:

Beslut om proposition: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/06/flexiblare-regler-for-utbetalning-av-tjanstepension/ 

Lagrådsresmiss: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2024/05/flexiblare-regler-for-utbetalning-fran-pensionsforsakring-och-pensionssparkonto/ 

Comments (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *