Skip to main content
Collectum

Dags att välja inom ITP1 och ITPK

Dela vidare

Är du privatanställd tjänsteman tillhör du pensionsavtalet ITP1 eller ITP2. Vilket tillhör du? Är du född 1979 eller senare har du ITP1, är du äldre tillhör du vanligtvis ITP2. Det finns dock arbetsplatser som bara har ITP1 oavsett ålder.

Din tjänstepension hanteras av din valcentral Collectum. Collectum är navet i din tjänstepension och det där du väljer vem som ska förvalta din tjänstepension och det är dit din arbetsgivare betalar in tjänstepensionspremie (inbetalning). Collectum skickar vidare premien till det eller de bolag du har valt ska förvalta din pension.

Collectum ansvarar även för att upphandla tjänstepensionsleverantörer. I mars i år avslutades den senaste upphandlingen vilket innebär att vissa pensionsbolag som tidigare var valbara inte längre kommer att vara valbara och att nya bolag har tillkommit. Totalt finns 10 bolag varav fem bolag med traditionell förvaltning och fem inom fondförsäkring. Det finns över 110 fonder att välja mellan. De nya avtalen gäller from 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2028. Har du gått gått i pension påverkas du inte av denna upphandling.

Detta gör att det nu finns nya pensionsbolag och fonder att välja mellan, dessutom så pressas priserna vid varje upphandling så fondern  denna omgång är sannolikt billigare än vid förra upphandlingen. Det är därför en bra idé att titta igenom sina val för att se om det finns något bättre att välja. Enklast är att du loggar in hos Collectum eller minPension för att se vilka val du har idag.

Traditionell försäkring

 • Alecta (ickevalsalternativet)
 • AMF
 • Folksam
 • Nordea (ny)
 • SPP (ny)

Fondförsäkring

 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar (ny)
 • Nordea (ny)
 • SPP
 • Swedbank

Bolag som upphandlades 2018, men som inte blev upphandlade nu (dvs de går inte att välja om man inte har dem innan den 1 oktober 2023)

 • SEB – traditionell försäkring
 • Skandia – traditionell försäkring
 • Futur Pension – fondförsäkring
 • Movestic – fondförsäkring

Bolag som upphandlades 2013, men som inte blev upphandlade 2018, som du kunde behålla i fem år

 • SEB – fondförsäkring
 • AMF – fondförsäkring

Tillhör du ITP1 så har du två försäkringar dit det betalas in 50% vardera av dina premier. En av försäkringarna behöver vara tradtionellt förvaltad och den andra får du själv välja hur den ska förvaltas.

Tillhör du ITP2 är större delen av din tjänstepension förmånsbestämd, dvs utbetalningen när du går i pension är en viss procent av din slutlön. Men… utöver den förmånsbestämda pensionen har du även ITPK där du själv kan välja hur den ska förvaltas; traditionellt eller fond.

Dags att välja om eller bekräfta

Om du idag har din tjänstepension i ett av de pensionsbolag som uppphandlades 2018 men som inte blev upphandlade 2023 kommer du att kontaktas av Collectum under juli-september. Du har då tre alternativ:

 1. Bekräfta existerande val – då kan du ha kvar det i ytterligare fem år.
 2. Välja bland det nya utbudet – detta kallas omval, dvs de pengar du har tjänat in i den existerande försäkringen ligger kvar (i ett så kallat fribrev, vilket innebär att det inte längre betalas in några  nya premier), de nya premierna betalas in i ditt nya val.
 3. Inte välja – de pengar du har tjänat in i den existerande försäkringen ligger kvar men som ett fribrev, de nya premierna betalas in i Alecta Optimal Pension som är en traditionell försäkring hos Alecta. Den har inte återbetalningsskydd, men det kan du välja till.

Om du vid förra upphandlingen valde att behålla din fondförsäkring i SEB eller AMF behöver du göra ett omval. Om du inte gör det så hamnar nya premier i Alecta Optimal Pension utan återbetalningsskydd. Din existerande försäkring ligger kvar som ett fribrev.

Vad är skillnaden mellan fondförsäkring och traditionell försäkring?

Enkelt  uttryckt så innebär en traditionell försäkring att du överlåter åt pensionsbolaget att förvalta dina pengar (dvs besluta hur de ska investeras). Pengarna investeras på börsen, men även i bland annat skog, fastigheter, infrastruktur och räntor. Detta innebär att pengarna investeras inom många olika områden vilket gör att risken blir lägre. Det finns dessutom en garanti att du alltid får ut en garanterat belopp som bland baseras på inbetalt kapital. Detta är ett tryggt alternativ som inte svänger lika kraftigt som börsen gör. När du blir äldre dras risken ner i försäkringen.

I en fondförsäkring väljer du själv bland de valbara fonderna och du kan däremed välja om du vill ta hög risk, tex 100% teknikfonder eller väldigt låg risk, tex 100% räntefonder. Man brukar säga att börsen avkastar ca 8% per år vilket är ett rimligt antagande om du har 100% aktiefonder. Här finns det inga garantier och du kan teoretiskt sett förlora hela kapitalet (tänk Rysslandsfonder…). Jag tror dock att det är få av oss som skulle sätta 100% av sina pensionspengar i en enda högriskfond.

Risk kontra avkastning: Den traditionella försäkringen tar mindre risk än aktiefonder och brukar generellt sätt avkasta några procent mindre än börsen.

Det är vanligt att man rekommenderar att ha 100% aktiefonder tills det är 10 år kvar till pension för att maxa möjligheten till avkastningen från börsen.

Vad ska man välja?

Fundera över vilken risk du är beredd att ta. Ju yngre du är, desto mer risk kan du ta. Om du har ITP1 så är halva inbetalningen tryggad genom den traditionella försäkringen, du kan därför kosta på dig att ta högre risk för den andra  halvan. Likaså om du tillhör ITP2. Då är majoriteten av din pension förmånsbestämd och du kan därför unna dig att ta mer risk för placeringen i ITPK.

Vissa föredrar trygghet framför möjlig avkastning och då är traditionell försäkring ett bra val. Collectum har valt Alectas traditionella försäkring som icke-valsalternativ, dvs det är där dina pengar hamnar om du inte själv väljer. De anser att det är det bästa valet med följande motivering:

”Alecta har haft högst historisk totalavkastning. Oavsett om man tittar 5, 10 eller 15 år tillbaka i tiden så har Alecta bäst totalavkastning. Alectas produkt förväntas även ge högst pensionsutbetalning till lägst avgift.”

collectum, itp1, itp2, upphandling itp 2023, tradtionell försäkring, fondförsäkring, tjänstepension, flytta tjänstepension, alecta, amf, folksam, nordea, spp, handelsbanken, swedbank, entréfond, entrélösning, pension privatanställd tjänsteman, itp1 eller itp2, Alecta Optimal Pension
Valbara bolag inom ITP: ITP1 och ITP2. Vill man ha fonder men inte vet vad man ska välja kan man välja en entréfond.

Traditionella försäkringar

Tittar vi på de traditionella försäkringarna, så saknas detaljerad information om försäkringarna (tex solvensgrad och konsolideringsgrad) för att kunna göra någon djupare analys, men:

 • Garanti – Nordea, AMF och Alecta har en garanti på 100% på av inbetalningarna. Sen finns även en så kallad garantiförsäkring som ofta motsvarar 70-80 procent av pensionskapitalet.
 • Avgift – Alecta är billigast med 0,05% (max 480 kronor) i årlig avgift för försäkringen + 0,06% i förvaltningsavgift (för att förvalta pengarna).
 • Livslängdsantagande – tar du ut din pension livslångt så beräknas månadsbeloppet utifrån hur länge bolaget tror att du lever.
  Högt livslängdsantagande = låg månadsutbetalning (då beloppet ska räcka längre tid).
  Lågt livslängdsantagande = hög månadsutbetalning.
  Högst livslängdsantagande har AMF (23,3 år) och kortast har Alecta (22,0 år). Detta är bara intressant om du avser att ta ut försäkringen livslångt (dvs under hela livet). Tar du ut den under tex 5 eller 10 år så spelar det ingen roll.
 • Prognosränta – utan förskottsränta får du utbetalt utifrån värdet på pensionen, vilket gör att utbetalningarna ofta stiger med tiden då avkastningen är högre än utbetalningarna. Med prognosränta så får du förenklat uttryckt ut pengar i förskott, vilket gör att du får en jämnare utbetalning. Så en hög prognosränta gör att du får ut pengarna tidigare. Högst prognosränta har Folksam med 2,3%. I botten ligger AMF med 0,86%
 • Högst andel aktier, fastigheter och alternativa investeringar – genom att investera i tillgångar med högre risk kommer möjligheten till högre avkastning. Tyvärr redovisar inte alla bolag likadant varför det inte går att göra en rättvis jämförelse. Överlag ligger bolagen på ca 80% i tillgångar  med högre risk när personen är ung för att trappa till ca 60-70% när pensionen börjar att utbetalas. Av dessa 60-70% är ca 40% aktier.
 • Avkastning – de nya bolagen har vi ingen historik på, men av de existerande bolagen ligger Skandia i topp på 1 år, Alecta på 3 år resp. 5 år och Folksam på 10 år enligt Konsumenternas avstämning den 1 mars 2023. Enligt Collectums utvärdering ligger Alecta i topp i samtliga årskategorier ink. 15 och 20 år. Så det finns en viss diskprepans.

Tittat till ovanstående får vi hålla med Collectum om att Alecta verkar vara ett bra alternativ. 

Fondförsäkringar

Om du väljer en fondförsäkring kan välja att själv välja fonder eller välja pensionsbolagens ”entréfond”, även kallat ”entrélösning”. En entréfond innehåller ofta en globalfond, en Sverige-fond och en eller två räntefonder. Den fungerar precis som AP7 Såfa, dvs fram till ett antal år före pension är det 100% aktier och därefter ökas räntedelen för att få ner risken. Du kan se innehållet i de existerande entréfonderna hos Konsumenternas. Klicka på ”Fondutbud och rådgivning” för att se entréfonderna och klicka sen på ”?” i kolumnen ”Entréfond/entrélösning”.

Tittar vi på de nu upphandlade entréfonderna:

 • Avgift – Avgiften är högre i början när det det är stor aktieandel, när det blir mer räntor så sjunker avgiften. Länsförsäkringar är tveklöst billigast med låga 0,08-0,06% i total årlig avgift (dvs inkl. fondförvaltningsavgifterna).
 • Högst aktieandel under längst period – vid livslångt uttag leder Nordea som inte kommer ner i 25% förrän du är 80 år
 • Avkastning – de nya bolagen har vi ingen historik på, men av de existerande bolagen ligger Futur i topp på 1 år (med hela 24,80%) och 3 år enligt Collectums statistik till 2023-06-30, men de är inte valbara som nyval i oktober. Swedbank ligger i topp på 5 år och Handelsbanken på 10 år enligt Konsumenternas avstämning den 1 mars 2023. Detta är dock utifrån de innehav de hade då. Samtliga tre pensionsbolag som fått förnyat förtroende har bytt innehaven i sin entrélösning så historisk data är ointressant.
Pensionsbolag Namn Aktiefondsinnehav vid unga år Nedtrappning startar Minsta aktienivå Prognosränta Årlig avgift
Nordea Entréportfölj ITP 95% Nordea Inst. Aktiefond Världen
5% Nordea Norden Småbolag
Fem år innan utbetalning 25% vid 80 år 3,03% 0,10-0,06%
Länsförsäkringar Entré ITP 80% Länsförsäkringar Global Indexnära
20% Länsförsäkringar Sverige Vision B
Sex år innan utbetalning 25% vid 79 år 2,00% 0,08-0,06%
Handelsbanken ITP Hållbar Pension 30% Handelsbanken Global Tema
40% Handelsbanken Sverige Selektiv
20% Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema
10% Handelsbanken Hållbar Energi
56 år 25% vid 86 år 0,00% 0,14-0,07%
SPP Ett val ITP 55% Storebrand Global Plus
5% Storegrand Global Solutions
25% Storebrand Sverige Plus
5% Storebrand Sverige Småbolag Plus
10% Storebrand Emerging Markets Plus
Sex år innan utbetalning 20% vid 81 år 2,10% 0,13-0,08%
Swedbank Generation ITP 20% Swedbank Robur Global
80% Swedbank Robur Talenten Aktiefond Mega
Nio år innan utbetalning 30% vid 76 år 1,50% 0,23-0,17%

Tittat på ovanstående så är det ingen solklar vinnare. Är du ung behöver du inte fundera över nedtrappningen än på många år utan kan välja det du gillar här och nu istället. Sen kan du välja om när du blir äldre.
Skulle jag välja så skulle det stå mellan Länsförsäkringar och Nordea. Länsförsäkringar Sverige Selektiv är en aktivt förvaltad fond med 35-40 stora-medelstora innehav som har presterat bättre än deras indexfond sen starten 2009.

Vill du välja fonder själv behöver titta vilka fonder du kan välja hos respektive bolag och se vilket bolag som har ett urval som passar dig. Kanske vill du ha indexfonder? Eller nischade läkemedelsfonder? Titta på Collectums sida för att se vilket bolag som har de fonder du vill ha. Klicka på detaljer till höger i tabellen. Vill du se alla fonder på samma sida kan du titta på vår sammanställning: ITP – Pensionsguiden

När det gäller privat sparande och sparande till pension rekommenderas ofta indexfonder då de är billiga och de följer ofta ett brett index, dvs de täcker en stor del av den marknaden. I urvalet här är fonderna starkt rabatterade så kostnaden har inte lika stor betydelse. Du kan även tänka så att om du vill ha en aktivt, normalt sett dyr fond är det här eller i Premiepensionen du kan unna dig det. Exempel: Handelsbanken Svenska Småbolag kostar vanligtvis 1,70% i total avgift, här kostar den 0,30%. Däremot är indexfonder självklart fortfarande ett bra alternativ för att få en fond med många innehav som jämnar ut risken.

Vill du sätta ihop din egen portfölj med indexfonder så finns det flera alternativ, även om man kan behöva släppa in några billiga aktivt förvaltade fonder för att få en bra täckning. Se den procentuella fördelningen som exempel, du väljer självklart den fördelning du vill ha. Du kanske inte vill ha några Sverige-fonder alls.

Handelsbanken

 • 80% Handelsbanken Global Index Criteria (täcker inte hela tillväxtmarknaden, men 3% finns i Kina), avgift 0,11%
 • 20% Handelsbanken Sverige Index Criteria (0,10%)

Länsförsäkringar 

 • 70% Länsförsäkringar Global Index (täcker inte tillväxtmarknader), avgift 0,07%
 • 10% Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index, avgift 0,21%
 • 15% Länsförsäkringar Sverige Vision, avgift 0,11% ej index!
 • 5% Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision, avgift 0,17% ej index!

SPP

 • 80% Storebrand Global All Countries (inkl. tillväxtmarknader), avgift 0,07%
 • 20% Storebrand Sverige, avgift 0,10%

Nordea har inga bra alternativ och Swedbank saknar en bred och billig Sverigefond.

Omval eller flytta kapital

När du har tittat i urvalet så kanske du hittar något bolag du hellre vill flytta ditt kapital till, eller så har det pensionsbolag du har idag sänkt sina avgifter och du vill ha del av de lägre avgifterna. Då är det läge att flytta. Det kostar ingenting att flytta kapital från en tidigare upphandlad produkt till en nu upphandlad produkt om det fortsatt är samma försäkringsgivare, tex från en äldre traditionell försäkring hos AMF till en fondförsäkring hos AMF.

Ett omval innebär att existerande kapital ligger kvar i din nuvarande försäkring och att dina nya premier betalas in i din nya försäkring.
En flytt innebär att du flyttar existerande kapital från nuvarande försäkring och att detta kapital och dina nya premier betlalas in i din nya försäkring.

Har du tex en äldre fondförsäkring hos Swedbank som är upphandlad 2007 så var fondförvaltningsavgifterna i snitt 1,0%. I nya avtalet är det 0,18%. Alla upphandlande bolag och bolag som offererade har åtagit sig att justera tidigare avgifter och urval utifrån det som offererats. Det kan innebära att dina nuvarande försäkringar blir billigare, men också att fondutbudet ändras.

Flyttar du till ett nytt bolag kan du se på Collectum vad det kostar, det brukar var några hundralappar. Flytta intjänat kapital – Collectum

Själva bytet beställer du hos Collectum.

Tips på vägen

Passa på att se över hela din pension, inte bara den du har inom ITP. Tycker du att det är svårt att greppa finns hjälp att få. Mitt tips är att läser på och ställer dina frågor i Facebook-gruppen: Pensionsguiden – för ett rikare liv! | Facebook

På torsdag (den 13 juni) kör jag ett kostnadsfritt webinar Tjänstepension: Vad du behöver veta för att göra kloka och lönsamma val! där jag förklarar hur tjänstepensionen fungerar och vilka val du har. Detta är ett generellt webinar, inte just för ITP-valet men det kan likväl vara till nytta! Det är över 250 bokade, men det finns fortfarande några platser kvar.

Vill du lära dig och en gång för alla ta kontroll över din pension och skapa en pensionsplan som passar dig tycker jag att du ska hänga med på kursen ”Ta kontroll över din pension” som startar i september. Har du ont om tid och bara vill få en snabb överblick så är du välkommen att boka en personlig pensionsgenomgång med mig. Du kan läsa mer här: Pensionsgenomgång (pensionsguiden.nu)

Oavsett vilken väg du väljer så hoppas jag att du tar dig tid att titta igenom dina val och funderar en sväng extra om du borde göra någon förändring!

 

 

PS: Collectums rapport om upphandlingen är perfekt för dig som är lite nördig och vill ha ALLA detaljer: Ännu bättre tjänstepension_230626.pdf (collectum.se)

Comments (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *