Skip to main content

Dags att välja: AKAP-KR eller KAP-KL?

Om du är anställd inom kommun och region, är född 1985 eller tidigare så tillhör du idag pensionsavtalet KAP-KL. Från 1 januari 2023 finns även ett nytt avtal: AKAP-KR, eller rättare sagt det är en omarbetning av AKAP-KL. Målsättningen är att de som idag har KAP-KL ska övergå till AKAP-KR, men om du har hög lön så finns möjlighet att ligga kvar i KAP-KL. 

Under perioden 1 april till 31 maj ska du som har hög lön välja vilket system du vill tillhöra. Om du inte gör något val kommer du ligga kvar i KAP-KL. Är du född 1957 eller tidigare kommer du att ligga kvar i KAP-KL.

Vad innebär KAP-KL?

Pensionsavtalet innehåller två delar när det gäller avsättning till pensionen:

 • En premiebestämd pension på lön upp till 30 inkomstbasbelopp – IBB (30 x 47 300 kronor = 2 229 000 kronor/år eller 185 750 kronor/månad) som innebär att du får placera 4,5% av din lön upp till 185 750 kronor/månad i en försäkring med traditionell förvaltning eller där du själv väljer fonder. Här bestämmer du själv hur pengarna ska förvaltas. 
 • En förmånsbestämd pension på löndelar över 46 438 kronor/månad (7,5 IBB). Det innebär att du även kommer att få en pension som baseras på din lön. Hur mycket du får beror på hur gammal du, hur länge du har varit anställd samt din slutlön. Som slutlön här räknas de bästa fem åren av dina sista sju arbetsår. För att få full förmånsbaserad pension behöver du har varit anställd i 30 år. 

Tabellen nedan visar hur stor procent av pensionsunderlaget (pensionsgrundande lön + tillägg) du får i förmånsbestämd pension om du har full intjäningstid.

akap-kr, kap-kl, akap-kl, premiebestämd pension, förmnsbestämd pension, kap-kl akap-kl, kap-kl pensionsålder, akap-kl kla-kl skillnad, skllnad mellan akap-kr och kap-kl akap-kl, kap-kl tjänstepension, kapa kl eller akap kl, kap-kl eller akap-kr, akap-kl läkare, akap-kl eller kap-kl, akap-kl eller akap-kr, kap-kl förmånsbestämd pension, premiebestämd pension, premiebestämd ålderspension, premiebestämd avtalspension, premiebestämd tjänstepension

Vad innebär AKAP-KR?

AKAP-KR innehåller ingen förmånsbestämd pension, utan alla pensionsinbetalningar är premiebestämda, dvs en viss procent av lönen avsätts i pension och du kan själv välja hur pengarna ska förvaltas.

 • På lön upp till 46 438 kronor avsätts 6% av lönen
 • På lön över 46 438 kronor avsätts 31,5% av lönen

Detta är bättre än många andra pensionavtal då procentsatserna brukar ligga på 4,5% resp. 30%.

För unga som kommer in tidigt i AKAP-KR är detta ett riktigt bra avtal som kommer att göra skillnad på pensionen. För de som närmar sig pensionsåldern så hinner det inte bli så mycket extra inbetalningar.

Har du en lön under gränsen så innebär det nya avtalet en förbättring då du får mer inbetalt än tidigare i KAP-KL. Har du lön över gränsen så är det inte givet att det är bättre. Här behöver du själv jämföra och kanske till och med räkna på de två olika alternativen utifrån hur länge du tror att du kommer att vara anställd inom kommun och region, vilken avkastning du kan få på din premiebestämda pension samt din slutlön. Detta är inte enkel uträkning och fylld med antaganden. Låt oss återkomma till några vägledande råd längre ner.

Arbetsgivaren vet att den förmånsbestämda pensionen är trygg och lockande och erbjuder därför en extra premieinbetalning på lönedelar över 46 438 kronor till de som idag har KAP-KL men går över till AKAP-KR. Den extra inbetalningen gäller så länge du är anställd, dock längst tills du fyller 65 år.

Nedanstående tabell visar hur stor extra inbetalningen blir. Är du tex född 1964 så får du totlat 31,5%+6,5%=38% inbetalt på lönedelar över 7,5 IBB.

AKAP-KR, KAP-KL, AKAP-KL, akap-kl eller kap-kl, akap-kl eller akap-kr, premiebestämt ålderspension, premiebestämd avtalspension, premiebestämd tjänstepension
AKAP-KR extra premier

I förhandlingsprotokollet för för AKAP-KR finns följande text vilken kan tolkas som att lägsta ålder för uttag av premiebestämd pension kan komma att höjas rejält. ”Inför år 2026 ska parterna överenskomma om gällande ålder för tidigaste utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension enligt § 7 stycke 1, med en föresats att lägsta ålder för utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska kopplas till gällande ålder för tidigast uttag av allmän pension minus två år”

Skillnader i avtalen

Det finns både stora och små skillnader i avtalen och du behöver titta på de som har betydelse för dig. Många saker är däremot lika, tex valbara bolag och möjligheten till särskild avtalspension.

Övrigt att ha med sig i beräkningen är:

 • Den pensionsgrundande inkomsten räknas helårsvis i KAP-KL men halvårsvis för AKAP-KR.
 • För full förmånsbestämd pension krävs 30 års tjänstgöringstid mellan 28-65. Slutar du tidigare än 65 räknas tidsfaktorn i livräntan som 30 år + kvarvarande år till 65. Om du slutar från 61 och har uppnått 30 år läggs inte de kvarvarnade åren till 65 på i beräkningen.
 • I KAP-KL bestäms din förmånsbestämda pension utifrån 9-7-5 dvs du behöver vara anställd i nio år och av de sju sista så räknas snittet på de fem åren innan pension. Den pensionsgrundande lönen räknas upp med prisbasbeloppet för varje år, innan snittet räknas ut. Går du i pension vid 65 så räknas lönen på de fem bästa åren mellan 57-63 år, året du blir 65 och året innan räknas inte med. Fyller du år i januari så räknas inte heller året då du fyller 64. Går du över till AKAP-KR så baseras din förmånsbestämda pension på de fem bästa åren mellan 2014-2020, då 2021-2022 inte räknas med.
 • Om du inte har nio år hos din sista arbetgivare kommer den förmånsbestämda pensionen att räknas per arbetsgivare, vilket kan medföra att tidigare år då du låg under gränsen för förmånsbestämd pension inte ger någon förmånsbestämd pension. Endast hela kalenderår räknas.
 • Det finns efterlevandeskydd (ej att förväxla med återbetalningsskydd) i både KAP-KL och AKAP-KR, men de kräver att du fortfarande är anställd när du avlider. Beloppen i KAP-KL är förmånligare.
 • Extra premier vid övergång till AKAP-KR upphör vid 65. Byter du arbetsgivare under åren så får du fortsatt extra premier om uppehållet mellan anställningarna är mindre än 90 dagar.
 • Om du väljer att byta till AKAP-KR kan du inte ångra ditt byte. Om du väljer att ligga kvar i KAP-KL behöver du komma överens med arbetsgivare om det är så att du vill byta till AKAP-KR senare.

Hur kan du tänka?

Ja, du som ska välja har en hel del att fundera på och det finns självklart inget som säger att det ena är bättre än det andra generellt sett, men det finns några frågor du kan ställa dig själv för att se åt vilket håll det lutar:

 • Har du haft många intjänandeår med hög lön eller nära till pension? Fördel KAP-KL då du redan har en god intjäning där tack vare förmånsbestämd pension. Ett fåtal år med premieinbetalning inte kommer att hinna göra någon större skillnad.
 • Lön nära gränsen och sannolikt kommande låga löneökningar? Fördel AKAP-KR
 • Kommande bra löneutveckling i slutet av karriären? Sannolikt fördel KAP-KL då det är dina fem bästa or som räknas i det fallet. Har du bra lön tidigt så kan AKAP-KR vara bättre då du får höga inbetalningar under lång tid.
 • Riskerar lönen att hamna under brytpunkten för på 7,5 IBB framöver? Fördel AKAP-KR efter som du inte skulle tjäna in någon förmånsbestämd pension dessa år.
 • Kommer du att byta bransch under ditt arbetsliv? Fördel AKAP-KR då den förmånsbestämda pensionen blir liten och omvandlas till en livränta när du slutar din anställning
 • Är det viktigt att dina förmånstagare får ett så stort belopp som möjligt? Fördel AKAP-KR då det är återbetalningsskydd på hela pensionen
 • Vill du veta vad du får i pension och vill undvika börsen svängningar? Fördel KAP-KL så den förmånsbestämda delen minskar svängningarna
 • Vill du själv kunna välja själv och påverka avkastningen? Fördel AKAP-KR då du själv väljer placering
 • Har du långt kvar till pension? Fördel AKAP-KR då pensionen växer med ränta-på-ränta

Om du går över från KAP-KL till AKAP-KR kommer dina intjänade pensionsrätter att omvandlas till en livränta. Livräntan kommer att räknas upp med förändringen i IBB tills du börjar ta ut den, därefter följer den uppräkningen av prisbasbeloppet. För att veta hur stor den blir kontaktar du KPA, Skandia eller kommunen/regionens pensionshandläggare. Då får du reda på hur mkt intjänade pension du har (eller så loggar du in och kollar din pensionsöversikt). Då får du också en hint om hur stor den förmånsbestämda pensionen kan bli om du är i din anställning till 65.

OBS: Jag kan inte ge dig råd om hur du ska välja, utan bara visa på för- och nackdelar med de olika avtalen och genom frågorna ovan hjälpa dig till ett beslut. Mitt tips är att du kontaktar din kommunala eller regionala pensionshandläggare och begär jämförelsesiffror. Utifrån det så behöver du själv ta ett beslut. Du kan även använda Simulatorn hos minPension. 

Simulatorn är en grov förenkling av verkligheten där man inte räknar med löneökningar och med normal inflation. Det blir också lite skevt att jämföra en förmånsbestämd pension med en premiebestämd pension då de bygger på helt olika grunder. På minPension: klicka på Simulatorn i menyn och klicka sen på ”Lön och jobb”. Där kan du ändra avtalet, testa och se vad din pension skulle kunna bli med AKAP-KR. Pensionsmyndighetens prognos visar en årlig värdeökning på 1,9% + inflation (normal inflation…. inte som det är nu), så om du kommer att ha 100% aktiefonder (som man generellt sett säger avkastar 8%/år så kan du med gott samvete även skruva upp avkastningen några procent under ”Förväntad värdeutveckling”. Detta kommer dock att slå på samtliga fondförsäkringar du har så mitt tips är:

 1. Höj förväntad värdeutveckling med tex 2%, notera hur pensionsnivån ser ut då.
 2. Ändra pensionavtal till AKAP-KR och se vad det blir då. Då kan du se vilken effekt bara denna försäkring har.

Du gör ditt val hos KPA eller Valcentralen. Om du inte gör något val kommer du att ligga kvar i KAP-KL. När du väl har gjort ditt val kan du INTE ändra det.

Så, berätta hur du resonerar och vilket alternativ det lutar åt att du väljer.

PS:

 • OFR har webinarier kring valet. Kolla datum på deras hemsida. Här är presentationen från deras första webinar. Inspelningen från webinariet finns på deras hemsida. Mycket sevärt!!
 • Avtalsprotokollet för AKAP-KR kan du läsa här: AKAP-KR (i lydelse 230101)
 • Vill du läsa mer om skillnaden finns ett tidigare blogginlägg med en herrejösses massa länkar vidare.
 • I RikaTillsammansforumet finns en tråd på detta tema med några olika sätt att räkna.

 

 

Comments (141)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *